Tvořivý pátek

FOTOGALERIE: https://photos.app.goo.gl/aqDiZgRqUGi34gbB6

8. 9. / JÁ A MOJE LÉTO

Sešli jsme se po prázdninách v obměněné sestavě, přibylo nám hodně nováčků. Počasí bylo zcela letní a my jsme zavzpomínali na naše prázdninové zážitky. Snažili jsme se vybavit si nejvýraznější barvy, vůně či pachy, zvuky, chutě našeho léta. Tyto naše smyslové vzpomínky jsme pak malovali do obrysů vlastních postav. Obrysy vznikly tak, že se děti se obkreslily navzájem v pozicích, které nejlépe vystihovaly atmosféru jejich léta. Pracovali tedy nejen s barvami, ale i s gestem figury, jako výrazovým prostředkem. Myslím, že všichni dobře zvládly větší formát. Výsledky jsou k vidění ve fotogalerii. (k)

Napsat komentář