Pátek

Fotogalerie školy: https://photos.app.goo.gl/R3RH1SexqMz6LiHd9

14. 4. / CHUŤ

Dnes jsme se zabývali chutí. Se zavřenýma očima jsme postupně ochutnali 12 chuťově výrazných a různorodých vzorků (samozřejmě jsem nejdřív zjistili alergie a jiná omezení). Mezi vzorky byl např. křen, ocet, med, olivy, kakao, niva, chilli pasta, citrónová šťáva, malinový toping, brynza, …
Po každé ochutnávce jsme si chutě pomocí určených značek (geometrických tvarů a barev) zaznamenávali do vzorníku. Značky se mohly různě kombinovat, jelikož žádná chuť nebyla úplně jednoznačná. Nakonec jsme si vybrali z našich vzorníků tři vzorky a z nich „uvařili“ určitě báječně chutnající abstraktní kompozici geometrických tvarů a barev. Tu jsme naservírovali na kulatý talíř na papíře A3. (k)

7. 4. Velikonoce

31. 3. / HMAT

Pokračovali jsme s tématem hmatu. Východiskem bylo pokusit se kresebný vzorník hmatových zážitků z minula převést do hlíny. Vytvářet různorodé struktury, které by tyto hmatové vjemy nejlépe vyjádřily. Nakonec se tvorba vyvinula spíše ve vytváření volných kompozic vtiskáváním různorodých předmětů do hlíny, ale i tak vzniky struktury s různorodou haptickou kvalitou. Tyto hliněné negativní reliéfy jsme odlili do sádry, čímž nám vznikly moc pěkné reliéfy pozitivní. (k)

24. 3. / HMAT

Dnes jsme začali s dlouhodobějším projektem týkajícím se našich smyslů. Povídali jsme si o tom, jaké různé smysly používáme a co všechno pomocí nich můžeme zjistit o světě. Také ale o tom, že někteří lidé jsou znevýhodnění tím, že některý ze smyslů nemohou, v důsledku vrozených nebo získaných vad, využívat. V našem průzkumu jsme začali hmatem, jelikož jsme se shodli, že i když je člověk nevidomý, nebo neslyšící, nebo má i omezenou pohyblivost, hmat do nějaké míry využít může. Zkoumali jsme bez využití zraku 12 vzorků různého povrchu, struktury, teploty, velikosti, hmotnosti…A zjišťovali, co všechno můžeme o předmětu pomocí hmatu zjistit. Naše hmatové zážitky jsme zaznamenávali na papír a vytvářeli tak vzorník hmatových prožitků. Také jsme si povídali o tom, jaké vzorky pro nás byly nejpříjemnější a jaké nejméně příjemné. (k)

17. 3. /

10. 3. / VLAJKA PRO TIBET – připomenutí událostí z roku 1959 v Tibetu, POKRAČOVÁNÍ V TVORBĚ MORANY

Povídali jsme si o událostech z roku 1959 ve Lhase, hlavním městě Tibetu. O tom, kde Tibet leží, jací tam žijí lidé, o buddhismu, Buddhovi, Dalajlámovi, o okupaci Tibetu Čínou, o lidských právech…Ukázali jsme si knížku Petra Síse Tajemství červené krabičky a přečetli si z ní pověst o Stvoření světa, kterou tatínkovi Petra Síse vyprávěli buddhističtí mniši, když byl v Tibetu v 50. letech 20. století. Každý/á si vybral/a z této pověsti nějaký výrazný motiv – obraz, který mu/jí přišel nejzajímavější a zkusil/a ho nakreslit suchým pastelem. (k.)

3. 3. / MORANA – tradice vynášení Morany v historii a dnes, začátek tvorby Morany Země

17. 2. – jarní prázdniny

24. 2. / STUDIE OVOCE A ZELENINY – zátiší – kresba pastelem, malba temperami

10. 2. / FANTASTICKÁ ZVÍŘATA II. – koláže, odlévání stop vymodelovaných hliněných stop fantastických zvířat do sádry

Ještě jsme pokračovali v tématu fantastických zvířat. Tentokrát jsme využili techniku koláže. Každý/á měl/a za úkol vytvořit nové zvíře a to kombinací fotek tří existujících zvířat. Přestavovali jsme si, že jde o list z přírodopisu neexistujících zvířat a tak bylo úkolem napsat o zvířeti i základní údaje. Pak jsme také odlili do sádry stopy, které jsme z hlíny modelovali minulý výtvarný pátek.

3. 2. – pololetní prázdniny

27. 1. / FANTASTICKÝ ZVÍŘETNÍK I. – kresba pastelem, modelování stop z hlíny

Vymýšleli jsme vlastní fantastická zvířata, inspirováni knihou Všeobecný zvířetník pana profesora Revilloda s ilustracemi Javiera Sáeze Castána, vydanou nakladatelstvím Baobab. Poté, co jsme je nakreslili, jsme vymýšleli, jak by mohly vypadat jejich stopy. Ty jsme pak vymodelovali z hlíny.

20. 1. – lyžák

13. 1. / ILUSTRÁTORSKÁ HRA

Dnešní tvorba byla založena hlavně na principu „hry“, kdy jsme na dlouhé pruhy papíru všichni dohromady kreslili a psali asociace, které v nás vyvolávali kresbičky nebo věty ostatních. Všichni na střídačku na pás papíru něco napsali nebo nakreslili, další v řadě pak na to reagoval buď větou nebo kresbou, a pak schoval to, na co reaguje a poslal papír dál sousedovi, který zas reagoval jen na předchozí větu nebo kresbu, opět kresbou nebo větou. Myslím, že to byla zábava a výsledkem byla vtipná dadaistická a surrealistická pásma kreseb a textů. (k)

6. 1. / SNĚHOVÁ KRÁLOVNA – poslech pohádky H. Ch. Andersena a její ilustrace

V lednu jsme se začali zabývat příběhy a jejich literárním a výtvarným zpracováním. Máme v plánu si průběžně ukazovat a inspirovat se různými přístupy k ilustraci. (k)

16. 12. / VÁNOCE V OHROŽENÍ – dokončení animace na besídku, SV. MARTINSKÁ LEGENDA – ilustrace

9. 12. / VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – pokračování s vytvářením animovaného filmu

2. 12. / VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – animace na meotaru

Děti vymyslely scénář k animovanému vánočnímu příběhu o Santovi, kterému se málem ztratily dárky, takže vánoce tím pádem byly v ohrožení. Tento příběh jsme začali společně převádět do vizuální podoby prostřednictvím kombinované techniky animace, kdy jsme jednotlivé scény vytvářeli na meotaru za pomocí plošek a hlavně kresbou v mouce. Sekvence jsme fotili na foťák. S touto tvorbou budeme pokračovat až do vánoc, abychom krátký filmeček mohli pustit na vánoční besídce. (k)

25. 11. / RODIČOVSKÝ PROJEKT – vytváření přáníček ze zbytků tužek a dárkových tašek ze starých časopisů

Dnes přišla Jindra, máma Šárky a vytvářela s dětmi vánoční přáníčka a dárkové tašky. (k)

18. 11. / EXPERIMENTY SE SVĚTLEM A STÍNEM – příprava pro video na vánoční besídku

Dnes jsme využívali k tvorbě meotar a vytvářeli stínované divadlo s pomocí vystřižených siluet, využívali jsme přírodní materiály i věci z kuchyně. Experimentovali jsme a nakonec i pokoušeli hrát divadlo, doprovázeli jsme se na tongue drum. Plánujeme tyto postupy využít k tvorbě animace nebo videa pro vánoční besídku. (k)

17. 11. / PRŮVOD SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ

Foto z průvodu zde.

11. 11. / MASKY PLYŠÁKŮ – PRO PRŮVOD SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ – malovaní kašírovaných masek, polepování filcem

Sundali jsme uschlé a ztvrdlé papírové masky z hliněných kopyt. Opravili jsme místa, kde nebyla dostatečná vrstva papíru. Pak jsme masky buď pomalovali nebo polepili filcem, aby se podpořil dojem, že jde o plyšové hračky. Já pak domontuji již v Praze do masek helmy, které si nosič masky nasadí na hlavu a tak bude masku pohodlně nést. (k)

4. 11. / MASKY PLYŠÁKŮ – PRO PRŮVOD SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ -kašírování na hliněná „kopyta“

Na hliněná kopyta, obličeje plyšáků, která jsme vytvořili minulý týden, jsme dnes kašírovali. Nejdříve jsme na hlínu přiložili tenký igelit, který přesně zkopíroval vymodelovaný tvar. To proto, aby se papír nelepil k hlíně. Na igelit jsme pak přikládali kousky rozmočeného, speciálního, prokladového papíru, potřeného herkulesem. Bylo nutné udělat dostatečně silnou vrstvu a tato činnost nám zabrala celý den. Rozmočený papír s lepidlem na formě do příště ztuhne a bude velmi tvrdý. (k)

21. 10. / reflexe výstavy 4+4 dny v pohybu, úvod do tématu Sametového posvícení, MASKY PLYŠÁKŮ – PRO PRŮVOD SAMETOVÉHO POSVÍCENÍ -modelování obličejů plyšáků z hlíny

Na začátku jsme si krátce povídali o tom, jak na nás zapůsobila výstava, kterou jsme navštívili minulý týden. Pak jsme se již začali věnovat výročí 17. 11. 1989 a naší plánované účasti v průvodu Sametového posvícení, který se již 11. rok koná během tohoto dne v centru Prahy. V rámci celkového tématu reflektujícího situaci ukrajinských rodin, nucených opustit své domovy, jsme se rozhodli vytvořili masky hraček, nejčastěji plyšáků, které by si děti vzali s sebou na dalekou cestu do zahraničí, ze které neví, kdy se vrátí domů. Hračky, které jsou pro ně důležité a mají k nim nějakou citovou vazbu, jsou třeba jejich talismany. Ty se pak staly předlohami pro samotné masky.

Sametové posvícení je již tradiční satirický karnevalový průvod, který chodí Prahou 17. listopadu od roku 2012. Průvod tvoří umělci, studenti, občanské iniciativy, spolky i jejich klienti. Pomocí masek a hudby se zúčastněné skupiny satiricky vyjadřují k tématům, jež jsou pro ně aktuální. Letos jsme nemuseli hledat téma průvodu, téma si našlo nás. Válka na Ukrajině vyhnala miliony Ukrajinek a Ukrajinců z jejich vlasti. Statisíce z nich našly nový domov právě v České republice. „Tváří v tvář osobním příběhům o utrpení způsobeném válečnými hrůzami nebylo možné pokračovat v satirickém pojetí průvodu. I nás, kteří jsme vždy bojovali nadsázkou prosti nešvarům kolem – i nás válka v několik set kilometrů vzdálené zemi připravila o schopnost se bavit. Na tvářích nám zamrzl úsměv
a smích se stal nepatřičným.“

Pak jsme se již vrhli do modelování hlav oblíbených hraček, nejčastěji plyšáků, ze sochařské hlíny. Myslím, že to všechny bavilo a byli po celou dobu zabráni do tvorby a sochařské hlavy hraček se moc povedly. Více ve fotogalerii. Vymodelované hlavy jsme zabalili do vlhkého hadru a igelitu a uchovali takto pro příště, abychom mohli na tato „kopyta“ (formy), kašírovat a tak vytvořit masky pro průvod. (k)

14. 10. / návštěva výstavy v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu „Být někdo jiný, někde jinde, někdy jindy“

Vyrazili jsme tentokrát do Prahy a to na výstavu současného umění v prostoru bývalé haly Erpet na Smíchově, kde byl umístěn letošní ročník festivalu 4+4 dny v pohybu. Seznámili jsme se s různými formami současného umění a také s tím, co znamená site specific díla. Mnoho děl reflektovalo aktuální dění ve společnosti a témata dotýkajících se současných problémů, od klimatické krize po dění na Ukrajině. Proto výstava skýtala mnoho námětů pro diskuzi. Děti se pokoušeli odpovědět na to, co určuje naší identitu. Kdo jsem nyní? Chtěl/a bych být někdy někým jiným? A proč? Co znamená šaty dělají člověka? Co se děje bez nás? Kam byste chtěli vyskočit ze své reality vy? Co má umění společného se sportem? Prohlídka výstavy nám zabrala celé dopoledne. Odpoledne jsem se vypravili přívozem na druhou stranu řeky a po zastávce na hřišti na Výtoni, kde jsme si udělali obědový piknik, jsme tento pátek zakončili v botanické zahradě, kde jsme zkoušeli kreslit místní flóru.

7. 10. / LAND ART

Dnes jsme nejdříve vysvětlili těm, kteří minule ve škole nebyli, tudíž neviděli film o Andy Goldsworthym, co je to Land art. Ukázali jsme si i jiné land artové tvůrce a jejich díla a různorodé přístupy. Pak jsme do čb fotek míst okolí rokle zkoušeli kreslit vlastní návrhy land artových děl přímo pro ně určených. Ve skupinách jsme vyrazili do lesa návrhy realizovat. I když se nakonec svých původních návrhů asi nikdo nedržel, vzniklo několik povedených intervencí v okolí rokle. Kvído s Rózou vytvořili nádherný kruhový ornament, mandalu, z různých druhů barevných listů, mechu, žaludů, klacků. Skupina holek vytvořila drobnější listové květiny. Marcel s Luisíkem nad dutinou stromu zbudovali „záchod“, čím prozradili kolemjdoucím, k čemu onu dutinu používají… Více ve fotogalerii. (k).

30. 9. / ANDY GOLDSWORTHY – film RIVERS AND TIDES, LAND ART

Dnes jsme se dívali na obrazově krásný a meditativní dokumentární film, v němž jsme sledovali skotského tvůrce Andy Goldsworthyho, jak vytváří svá magická díla v krajině, z čistě přírodních materiálů, které venku nachází. V dokumentu Andy vysvětluje své motivace k tvorbě i svoje záměry ohledně jednotlivých projektů. Většinu času ale sledujeme především soustředěnou práci, mnohdy i nezdary a velkou vůli tvůrce. Film plyne, na dnešní dobu, ve velmi pomalém tempu a je nutné ocenit to, že holky vydržely celý hodinu a půl dlouhý film soustředěně dokoukat do konce (kluci po půlce šli sbírat kameny :). S tím měli problém o mnoho starší studenti/ky gymnázia :). Takto motivováni jsme se pak vrhli do tvorby vlastních děl v okolí zázemí. Tím se budeme zabývat i příště. (k)

23. 9. / KOUZELNÁ ZAHRADA – sprejování přes šablonu

Získali jsme „sponzorský dar“, water based spreje, co nám s Majdou zbyly z dílny pro Zažít město jinak. Tak jsme je dnes hned vyzkoušeli. Vytvářeli jsme společný magický les nebo zahradu. Stříkali jsme spreji přes různé přírodní „šablony“, které jsme našli venku. Klacky, listy, jehličí, …Vzniklo společné dílo, velká plocha byla složena z jednotlivých A4, takže si zároveň každý mohl odnést domů svůj piece. Více ve fotogalerii. Na závěr jsme si dali netradičně rozcvičku, a to výtvarnou. Každý/á zkusil nakreslit zvíře, třeba to, kterým by chtěl být. Nejdříve rukou kterou píše, pak druhou rukou, pusou, nohou, poslepu. Z takto dokonstruovaného zvířete jsme rámečkem vybrali části, které se nám líbily kompozičně. Ty jsme ve zvětšeném meřítku překreslili tuší a štětcem na další papír. Od zvířete jsme takto došli k abstraktním liniím. (k)

16. 9. / SMYSLOVÉ VZPOMÍNKY NA LÉTO – malba

Malovali jsme naše vzpomínky na barvy, vůně, chutě a zvuky našeho léta. Vyplňovali jsme jimi obrysy postavy, kterou si děti obkreslily navzájem podle vlastních těl v pozicích, které nejlépe vystihovaly atmosféru jejich léta. Ti, kteří se tomuto tématu věnovali již minulý rok, malovali výhled na lesy za zázemím. Všímali jsme si všech odstínů zelené, a dalších barevných tónů. I v zeleni stromů a louky jsme jich našli mnoho. Předtím, než jsme se vrhli na samotnou malbu, jsme si povídali o tom, jak malovali impresionisté. O tom, jaké barvy používali a proč, jakým způsobem je nanášeli na plátno. Také o tom, že je zajímalo zachycení pomíjivého okamžiku reality a v ní hlavně působení světla a že barvy a světlo jsou vlastně jedno. Ukázali jsme si obraz imprese od C. Moneta a obrazy některých dalších impresionistů. (k)

9. 9. / KOUZELNÁ ZAHRADA, KRAJINA – dokončení

Elsa a Šárka šily příšerky z filcu v rámci svého individuálního projektu. Luis vytvářel svoji představu domu se zahradou z kartónových krabiček. Ostatní dodělávali koláže z předchozího pátku. (k)

2. 9. / SMYSLOVÉ VZPOMÍNKY NA LÉTO a NÁVRAT DO KOUZELNÉHO LESA – frotáž, koláž z frotáže

Sešli jsme se po létě ve známé sestavě, ke které přibylo pár nováčků. I když léto ještě oficiálně neskončilo, i tak jsme na to naše zavzpomínali. Snažili jsme si vybavit nejvýraznější barvy, vůně či pachy, zvuky, chutě a dotekové vzpomínky našeho léta. Pak jsme se rozhodli znovu zmapovat prostor zázemí a přilehlého lesa, kam jsme se vrátili po dvou měsících. Vytvářeli jsme otisky – frotáže povrchů, které jsme našli v jurtě i celém zázemí. Z těchto frotáží jsme pak vystřihovali tvary a skládali koláž našeho kouzelného lesa nebo zahrady. (k)

Napsat komentář