Škola prezidentského stromu, 2018

Pátek 26.1.2018
…prošli jsme okolo potoka a bavili se závodem na dřevěné klouzačce. Poté jsme zkoušeli hru na mrazíka jen tam, kde rostla tráva. Prošli si terénem: cesta nad srázem dolů do parku vedla podél vesnických plotů a došli k pěkného prostranství s několika vzrostlými stromy. Zde jsme zkoušeli hvězdu a stojku, alespoň někteří z nás…
U lesního divadla jsme spojili svou cestu s Michalovou a prošli zkratkou přes rokli, což se neobešlo bez prudké šiškové války.
V jurtě jsme si pak rozvinuli debatu, proč už letos není vůbec žádná zima (vždyť po cestě jsme potkali plně rozkvetlé sněženky – v lednu!!!) a lehce tak nadhodili téma oteplování země a jestli my, lidé, tomu nějak napomáháme. Počítali jsme, kdo má kolik aut v rodině a kolik aut vyjde na 1 osobu v průměru.

Pak přišla na řadu hudební sekce a tak si každý měl možnost vymyslet vlastní rytmus a ostatní se pak přidávali po kruhu.
Před obědem jsme šli do velké jurty cvičit jógu. Už začínáme ovládat sestavu Khatu Pranám a samozřejmě velmi oblíbená je část cvičení, kdy jeden si něco vymyslí, a ostatní jej napodobují.
Po obědě jsme se věnovali chvíli hrám a kreslení komiksů, pak jsme navázali na poslední čtení řecké mytologie. Po minulém dni, kdy jsme četli mýtus o Hérakléovi, jsme nyní četli o Daidalovi a Ikarovi, o Théseovi, jenž zabil Minotaura, a také o Zlatém rounu.
A utvářeli jsme tak vlastní příběh, neméně cenný a plný života, jako současně se rozbíhající páteční volby prezidentského stromu.
Sebastián


Napsat komentář