Rozvrh pro školu v týdnu 27.11. – 1.12.

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 27/11/2023 - 01/12/2023
Celý den

Kategorie


Tabulka s cenou za pomůcky a učebnice: PLATBY ZA POMŮCKY, UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY– podrobnosti v emailu.

PONDĚLÍ – expedice

Čeká nás putování předadventní krajinou z Řevnic na Skalku a zpět, cca 10km. Budeme se ladit na blížící se sváteční čas, ať už v „chrámu přírody“, nebo u skalecké aleje Maří Magdalény. Oběd zajistí Katy.
Začátek i konec v obvyklé časy na nádraží Řevnice, tedy v 8:25 a 15:30.

ÚTERÝ – starší badatelé 

Sraz a vyzvedávání dětí je v nové badatelně na adrese Sochorova 98.

1. stěhování národů: praotec Čech
2. pečení perníčků podle receptu
3. referát (Jan K. – kačeny a slepice?) a pokus: čištění rezavých mincí a kovu

ÚTERÝ – pohybovka, ČJ, M

1. BLOK: Eliška a ŠpanďaPohybovka s češtinou – Zpíváme písničku o abecedě, tančíme a zpíváme všechny samohlásky, budeme vytleskávat, psát do prostoru částmi těla. Přiřazování písmene k hlásce a naopak, slova k obrázku a naopak. Budeme si hrát se slovy souznačnými a protikladnými. A na konci si zahrajeme pastelky!
2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Španďa matematika pro 1. a 2. ročník
Četba knihy Mikulášovy patálie.
Český jazyk: 
1. ročník: B, b
2. ročník: Slovo, slovní význam – slova souznačná a protikladná.
Matematika:
1. ročník: str. 31 a dál ( sčítání, prostorová představivost, procvičování číslic)
2. ročník: str. 23 a dál (vztahy čísel, porovnávání, zlomky)

STŘEDA

Remember remember it is still November…

1. Blok: angličtina v pohybu – nácvik frází, reakce na situaci, písničky a rytmická cvičení
2. Blok: příprava na besídku
Téma na slovní zásobu a gramatiku je věci kolem nás – INSIDE the yurt, room or bag and pencil case; jednotné a množné číslo a vazba THERE IS/ THERE ARE.
3. Blok: Čeká nás podobná práce jako minule, jenže v jiných týmech. Začneme trochu dřív, abychom stihli delší procházku. V nejbližší části lesa si nachystáme lesní slalom, procvičíme dávání jasných signálů a manipulaci se zvířetem. Všichni potřebujeme zesílit v komunikaci s některým koníkem, dávat mu hranice a předvídat. Možná bude foukat, možná bude vzduchem poletovat mokrý sníh. Reagujeme na náladu koní a aktuální situaci.

ČTVRTEK – pohybovka, ČJ, M

1. BLOK: Eliška: Pohybovka s češtinou – slovní druhy a pokračování na práci s pohybovými motivy. Pro všechny ročníky hry s druhy slov.
2. a 3. BLOK: Eliška čeština a Gábina H. matematika pro 3. – 5. ročník
Četba knihy Mikulášovy patálie.

Český jazyk:
3. ročník: slova příbuzná a tvary slova
4. ročník: stavba slova – kořen, předpona a příponová část (+ opakování vyjmenovaná slova a slovní druhy dokončení tangramů z minulé hodiny)
5. ročník: stupňování přídavných jmen (tvrdá a měkká, dokončení pracovních listů, kdo nestihl minule)

Matematika:

3. ročník – geometrie – s sebou – ořezaná tužka, pravítko, trojúhelník
4. ročník – rovinné útvary
5. ročník – kapitola manipulativní geometrie

ČTVRTEK – badatelé 

Sraz a vyzvedávání dětí je v nové badatelně na adrese Sochorova 98.

Harmonogram dne:
1. blok 9:00 – 10:30 = bádání venku
2. blok 11:00 – 12:30 = bádání, poznávání, pozorování, výtvarná tvorba, hry.
3. blok 13:30 – 14:45 = pokusy, čtení, reflexe a zápis.

V prvním bloku vyrazíme ke studánce. Povíme si, jak vznikají. Voda se nám pomalu mění na led a sníh. Budeme si povídat o vzniku sněhových vloček. Jaké faktory ovlivňují vznik jejich tvarů atd.

Ve druhém bloku vytvoříme vodní zápisník.

Ve třetím bloku zapíšeme objevené a provedeme pokusy.

PÁTEK

V pátek pokračujeme v přípravě krátké andělské animace.

Obecné informace:

  • Misky a lžíce s sebou
  • Podložka A4 s klipem na zachycení papíru (pro práci v terénu)
  • Vybavený penál: psací potřeby, pravítko (starší děti i kružítko), gumu, nůžky a lepidlo
  • Sešit nebo papíry na např. kreslení o přestávkách apod.
  • Vhodné oblečení na pohybovku ( = bez punčocháčů), oblečení na ven

Blížící se akce:

Napsat komentář