Adventní zahrádka

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 29/11/2019
Celý den

Kategorie


Adventní zahrádka

Slavnost světla ve tmě v  jurtě ZeMě

 

Milí rodiče, milé děti školní i školkové,

srdečně vás zveme na otevření adventního času v ZeMi i v sobě slavností Adventní Zahrádka.

Děti budou rozděleny do dvou skupinek na Menší a Větší.

První skupina od 16.30 do 17.45 budou hlavně malé školkové děti a případně jejich školní sourozenci. Druhá půlka od 17:45 do 19:00 děti větší, druhý den nevstávající a děti školní.
 Zájemci prosím zapište se do tabulky na daný čas a zkuset myslet na blaho všech, nejen své.

Děti si prosíme vyzvedněte po skončení školky/školy na nádraží v Řevnicích – prostor se musí připravit! Ostatní děti odjíždí vlakem v klasický čas směr Praha. Škola ani školka nezajišťuje hlídání.

S sebou:

  • doma vyrobený, jablečný svícínek. Můžete se tak s dětmi na slavnost naladit. Pro ty, kdo neví, jak by mohl vypadat, přikládáme obrázek:

 

Příspěvek na slavnost 50kč/ za každé dítě i rodiče

Koordinuje Petra Kasová, Petr Vohryzka

Pro průvodce/rodiče

Slavnost bez předchozí přípravy ve školce – přichází jakoby zčista jasna jako zažehnutí jiskry a celá je provázena jemným tajemnem.

Příprava a materiály:

  • Slavnost děláme před první adventní nedělí.
  • Je třeba s předstihem zarezervovat a připravit příhodný prostor (sál zámečeku v Řevnicích, velká jurta, příjemný prostor v Praze – je třeba aby se tam vešli děti i rodiče, kapela a spirála)
  • Dále sehnat postavu Anděla – někdo, koho děti neznají nebo nepoznají – je třeba aby daná osoba uměla vznešeně a zároveň mile a vstřícně vystupovat – držení těla, příjemný vzhled, kostým s křídly a velkou bílou svíci a svícen, jenž bude stát vprostřed spirály.
  • Dohodnout kapelu.
  • Přichystat a dovézt na místo větší množství chvojí – túje nebo jiný jehličnan,
  • Zadat včas výrobu svícínku – jablíčko se svíčkou a větvičkou (pozor svíčka stačí malá, ale musí vydržet hořet aspoň půl hodiny a déle).
  • Přinést adventní věnec.

Na místě před akcí trvá příprava prostoru asi hodinu – vytvoří se spirála na podlaze – ideálně dvojitá, tzn. že jednou cestou se vchází a jednou vychází. Na spirálu se nakladou podstavce pod svíčky v rovnoměrnými rozestupy tak, aby po projití všech dětí se rozsvítila celá spirála – dát instrukce Andělovi. Ten musí zůstat skryt než všichni vstoupí a ve smluvený okamžik (až skončí příběh) se objeví – ideálně jinými dveřmi, než kudy přišly děti s rodiči.

Průběh slavnosti:

Všichni vstoupí do spoře osvětlené místnosti za zvuku hudby děti i rodiče v tichosti usednou do kruhu a vypráví se příběh Mariiny cesty (viz níže), nebo příběh o mnichu, za kterým přišel světelný had a idea adventní spirály nebo příběh o Mariině oslíku. Vstoupí Anděl a přináší vysokou bílou svíci, zároveň se znovu rozezní hudba. Anděl projde spirálou doprostřed a tam položí svou svíci. Vrátí se zpátky a jednoho po druhém provází do středu děti. Nejprve jim předá svícínek, potom je vezme za ruku a podle věku a schopností dětí jim jejich svíčku buď připálí od velké svíce nebo je nechá si ji zapálit. Většinou jdou děti od nejstarších po nejmladší včetně sourozenců. Děti s Andělem vstupují do spirály a po zapálení své svíčičky ji cestou zpátky ven položí na místo označené podstavečkem (první dítě položí svůj svícínek nejblíže ke středu, další postupně směrem ven). Když Anděl provede všechny děti, zapálí první svíčku na adventním věnci a odchází. Všichni za zpěvu utvoří kruh, který se jednou otočí a pak jako had vychází z posvátného prostoru ven. Potom se dětem rozdají jejich svícínky.

Mariina cesta

Před dávnými časy, co ani naše babičky nepamatují, ale možná to bylo vlastně včera, šla Maria cestou. Byla to cesta dlouhá a neměla, kde spočinout na pouti ze svého rodného města Nazaretu do Betléma. Doprovázel ji její muž Josef. Pod srdcem ve svém lůně nesla poklad, malé miminko, Ježíška, který se měl každou chvíli narodit.
Cesta byla kamenitá a těžká a také světla postupně ubývalo a dny byly kratší a kratší a čím dál větší zima. Maria však věděla v hloubi své duše, cítila ve svém srdci, že Světlo se brzy vrátí a Ježíšek se narodí. Vždyť sám anděl jí to přišel oznámit. Nestěžovala si tedy na nepohodlí, i když bř’ško už ji tížilo a s podporou Josefa kráčela cestou dál. Musela v sobě najít k tomu hodně síly a odvahy a lásky. A my jí na té těžké a zároveň krásné cestě můžeme pomoci, když si budeme vzájemně pomáhat a když budeme statečně čelit obtížím, které každý den sami potkáváme na naší vlastní cestě. S nadějí, že světýlko už je na obzoru a s vědomím, že Anděl i nás provází na každém kroku.

Písně pro kapelu

Byla cesta ušlapaná, Stála panenka Maria, Panno Blahoslavená, Maria pustým lesem šla, Panenka Maria po světš chodila, Anděli můj a další.

Panno blahoslavená
jíž anděl nese zvěst
milost pána veliká
že tobě dána jest

Počneš v čase slíbeném
jak tobě pravil Pán
syna Boha našeho
jenž k spáse lidu dán

Stála panenka Maria
jako růžička červená

Přišel tě k ní anděl páně
dal pozdravení tej panně

ta panenka se ulekla
hned na svá kolínka klekla

ulekla se pozdravení
andělského pozdravení

nelekej se, Panno čistá
máš porodit pána Krista

pána Krista, malé dítě
má vládnouti na tom světě

Maria pustým lesem šla
Kyrie eleison
Po celá léta les těch míst
nevydal ani jeden list
Ježíš a Maria

A co to nesla pod srdcem
Kyrie Eleison
víc nežli vzácný diadém
děťátko, věčnou spásu všem
Ježíš a Maria

I vzešel z trní růží sad
Kyrie eleison
Tam kde ložila dítě spát
a ukojila jeho hlad
Ježíš a Maria

Byla cesta, byla ušlapaná
kdo ji šlapal kdo ji šlapal
matka Krista pána

Postřetla ji tam svatá Alžběta
kam ty kráčíš ..
setsřičko má zlatá

Kráčím sestro kráčím do kostela
posluchat mše..
svatého nešpora

Nechoď sestro nechoď do kostela
povídajů že porodíš syna

Máš ho zrodit na ty svaté hody
až zamrznů všecky všade vody

A co by to za novina byla
kdyby panna syna porodila

Porodila v ty vánoční hody
když zamrzly všecky všade vody

Není ptáčka ani křepelice
salé zimy samé zimy, samé metelice

Enem jedna voda nezamrzla
kam Maria kam Maria
pro vodu chodila
by Ježíšku ..
kůpelku dělala

Panenka Maria po světě chodila
Maria Maria
Božího synáčka v životě nosila
Maria Maria (druhý hlas)

Přišla ona přišla do jednoho města
do jednoho města, kam ji vedla cesta

Přišla tě tam přišla do jednej uličky
do jednej uličky mezi kováříčky

Přišla tě tam přišla k jednomu kováři
Kováříčku milý, přenocuj mě tady

Nemůžu matičko tebe nocovati
Musíme matičko celů noc kovati

Můj milý kováři, co to tu kujete
Co to tu kujete a nenocujete

Přišla ona přišla do jednoho chlíva
jen práh překročila syna porodila

Anděli můj
dnes při mně stůj
anděli můj
mně opatruj
a silou svou
a láskou svou
střež duši mou
než projde tmou

A noc je černá
a noc je temná
a hvězdy plují oblohou
a já tě hledám

Anděli můj…
Pozdraveno budiž světlo
Hradišťan, O Slunovratu

Pozdraveno budiž světlo
Pozdraveno budiž světlo
To světlo ve tmě svítí
Tma jej nepohltí
To světlo osvěcuje
Každého člověka

Napsat komentář