Informace o individuálním vzdělávání

Informace o individuálním vzdělávání

Rozhodujete se, zda  vaše dítě bude v individuálním vzdělávání (IV) a bude-li navštěvovat školu ZeMě?

Připravili jsme pro Vás informace, které věříme, Vám pomohou s rozhodováním
Škola ZeMě přijímá děti, které jsou v domácím vzdělávání.
Je důležité si však uvědomit, že nenese odpovědnost za vzdělávání
a jejím cílem a zájmem není obsáhnout Rámcový vzdělávací program (RVP) dle osnov.
Toto je vždy jen a pouze na rodičích samotných.
Je proto dobré se předem seznámit s koncepcí školy ZeMě,
jestli Vám takovýto přístup vyhovuje.
Doporučujeme si předem přečíst např. tyto odkazy pod heslem na webu ZeMě:
Dále doporučujeme si poslechnout povídání s Juditou Kapicovou
(naše metodička, která pro ZeMi zajišťuje přezkoušení a umístění dětí v kmenových školách),
kde jistě naleznete spoustu odpovědí na vaše otázky,
pomohou vám s rozhodováním zda IV nebo klasická škola
a především jsou velmi inspirativní – dají vám pohled odbornice s letitými zkušenostmi.
Nahrávky vznikly při setkáních Judity s rodiči našich školáků.
O školu ZeMě je velký zájem, vždy při zápisu na nový školní rok mají přednost stávající školáci.
Pokud jsou volná místa v některých dnech, škola přijme nové prvňáčky
a popřípadě i děti s odkladem školní docházky.

Co je potřeba, pokud se rozhodnete pro IV na 1. stupni?

tyto 3 věci:
 1. jeden z rodičů musí mít maturitu, nutno doložit maturitním vysvědčením (dle školského zákona je to dokonce takto: ten, kdo bude vzdělávat – garant, musí mít maturitní vysvědčení může to být tedy i např. prarodič nebo kamarád)
 1. potvrzení z pedagogicko psychologické poradny (PPP) – pozor, předem si ověřte, jestli vámi vybrána PPP vydá potvrzení pro IV opatřené kulatým razítkem. (např. běžný dětský psycholog toto nedělá), některé PPP mají dlouhé objednací lhůty, zařiďte si tedy vše včas
 1. vyplněná žádost o individuální vzdělávání (podle školského zákona, IV je povoleno, pokud jsou k němu dány závažné důvody – dostanete pomocný návod s některými odpověďmi)

Jak postupovat?

 1. Své dítě zapište klasicky do vaší spádové školy v termínu zápisů.
Naše metodičky podle počtu nových prvňáčků pro ně zajistí tzv. kmenovou školu, která bude zastřešovat jejich IV.
Až je známa kmenová škola, vyplní se žádost o přestup (ze spádové do kmenové školy).
Nelekněte se, přestup někdy probíhá až během prázdnin před začátkem školního roku.
nebo
 1. někdy může dojít k opačné situaci, a sice – kmenová škola je již známa v předstihu a není tedy nutný zápis do spádové školy.
Každý rok je situace odlišná.
Je nezbytné, aby kmenová škola spolupracovala s našimi metodičkami, proto jí vybírají ony.
Jen pro představu v současné době jsou naši školáci zapsáni ve 3 různých kmenových školách na 3 různých místech Čech.

Informace o přezkušování v ZeMi

 • přezkoušení je jediná povinnost rodičů vůči státu, proto se ho účastní vždy rodič a dítě
 • probíhá 2x ročně v zázemí ZeMě, Judita Kapicová vždy navrhne termín (obvykle prosinec-leden/květen-červen), 4-5 metodiček přijede a v 1 dni přezkouší všechny naše školáky. Vězte, že toto je velmi efektivní způsob, který nejen šetří váš čas.
 • po vyhlášení termínu, zapíšete Vaše dítě do tabulky na konkrétní čas k Vámi vybrané metodičce
 • může se stát, že vám termín nevyhovuje (např. nemoc, os. důvody), pak si termín a místo přezkoušení sjednáte individuálně
 • většinou přezkušovatelkám ukážeme nějakou společnou práci školáků – např. nacvičené divadlo, výtvarné práce apod.
 • přezkoušení samotné obvykle trvá cca 40mn, ale někdo má potřebu ukázat více věcí a čas mu nestačí, někdo to zase zvládne rychleji. Je to individuální záležitost.
 • jedná se o  tzv. portfoliové přezkoušení, to znamená, že děti ukazují, co během pololetí dělaly. Přinesete z domova  např. vyplněný pracovní sešit, zápisky v sešitu, pracovní testy, listy a kvízy,  práce tištěné nebo na CD, vlastní zápisky psané na počítači, prezentace, videa, fotografie, diplomy, plakáty,  výtvarné práce a výrobky, které lze i jen vyfotografovat, záznamy hudebních a sportovních vystoupení apod. Dítě si může připravit svůj projekt o tom, co ho zajímá. Zkrátka veškeré zájmy vašeho dítěte. Dále děti ukazují své práce vzniklé ve škole, které jsou uložené v jejich  školním šanonu.
 • děti buď samy prezentují své práce a výtvory nebo jim pomáhají a doplňují je rodiče (především prvňáčkům)
Na konec je třeba napsat, že je to vždy nestresující povídání, při kterém se děti cítí uvolněně a rády prezentují své znalosti, objevy a výtvory.
Pro rodiče je to příležitost dozvědět se od zkušených metodiček, jak vidí Vaše dítě a poradit se o tom, co vás zajímá ohledně domácího vzdělávání ao vzdělávání vašeho dítěte.
Mějte na paměti, jak již bylo zmíněno výše:  za vzdělání dětí v IV jsou zodpovědní rodiče. Nikoliv škola ZeMě.
Potřebujete-li se o něčem poradit nebo dozvědět více:
Gábina Holečková 776 79 04 89

Napsat komentář