Letní soustředění průvodců školy

Soustředění průvodců školy 26/8/2020

Přítomni: Míša, Eliška, Katka, Dita, Majda, Ondra, Katy, Waclav, Petra K., Monika, Borovička, Jan, Michal, Gábi H.

Nové děti

 • odklad: Kvído, Jonáš Ptáček, Hubert Zezulka
 • 1. třída: Jeník, Zoe, Žofka Šrubařová, Bertík, Šimon, Šárka Norková, Radovánek, Rebekka, Amon
 • 2. třída: Eliot
 • dotazníky v příloze v mailu

Děti v jednotlivých skupinách

https://docs.google.com/spreadsheets/d/139MjQiU4CaAF046G0RqWbowicFxT0zWvV4WPMFRnv5E/edit#gid=346333641

celkem máme 36 dětí ve škole

Povinnosti průvodce – doplnění

 • Pravidlo hranic

1. zona – zázemí ZeMě

2. zona – hřiště v lesíku po rokli, houpačka za keři a louka: pouze po dohodě s průvodcem

3. zona – rokle a les: školka s průvodcem, škola po dohodě

 • Zázemí je bezpečné prostředí – proto při akcích mimo zázemí jedou jen průvodci, kteří jsou spolu sehraní. Pokud je pochybnost, můžeme požádat rodiče o podpoření. Max 1 výjezd týdně (+ expediční skupina)
 • Akce- hlásit plánované akce Gabi H, má přehled o všech akcích
 • absence – průvodce za sebe hledá náhradu, nahlásí Gábine H. – kdy a kdo bude zastupovat, jak jsou zajisteny jízdy vlakem. Gábina H.-  má o všem přehled a pomáhá s hledáním náhradníka, ten přejímá ‘celý balíček ‘ (jízda vlakem, psaní kroniky)
 • fond- plánované náklady hlásit a konzultovat s Gábi H.
 • dodat do čtvrteční půlnoci  předchozího týdne informace na web – program školy/školky – zasílá se na email Gábi Doubek: zeme.je.zeme@gmail.com

neododání informací na web v dohodnutý čas –  500 kč

 • na konci každého měsíce se vyplňuje výkaz práce, Eliška každému posílá upozornění před koncem měsíce a odkaz na tento výkaz

nevyplnění výkazu práce do konce měsíce – 500 kč

 • povinná účast na schůzkách

Schůzky v 1. pololetí

10. 9.  Řevnice, průvodci 17h, s rodiči 18:45h

22. 10. Praha, průvodci 17h, s rodiči 18:45h  

19. 11. Řevnice – poradní kruh (děti+ rodiče + průvodci) 16:00-18:00, jen průvodci 18:15

prosinec – bez schůzky

21. 1. Praha, průvodci 17h, s rodiči 18:45h

Dětský parlament

 • čtvrtky 9:30 – 12h 
 • 10. 9., 8. 10., 12. 11., 10. 12. 2020

Pomůcky

 • jsou objednané

Co je třeba v 1. týdnu

 • děti si najdou 2 zástupce z každé skupiny na dětský parlament, u nich se shromažďují témata
 • úklid provádí společně holky a kluci
 • sdělit dětem 3 zony v zázemí, kde se mohou pohybovat

Kronika

 • každá skupina si založí 1 odkaz na celý rok (nebudeme již rozdělovat po 2-3 měsících)

Cyril

 • kdo z vás má osobní zajem o knihy Cyril, dejte mi vědět (jaké díly 1 – 9), objednám vám je a vyzvednu, cena je cca 140 kč
 • ve škole máme erární 1. – 5. díl

Stmelovací výlet, pondělí 21. 9. – pátek 25. 9. 2020

Moravský kras, Švýcárna 

https://docs.google.com/document/d/1uOKHic8Tzt_cnbiw6_2WLf55zGhXl8vhOhh3eZUNquQ/edit?usp=sharing

Přespávačka v zázemí ze středy 9. na čtvrtek 10. 9.

s Míšou, Katkou, Waclavem

a s večerní účastí Ondřeje a Petry

https://docs.google.com/document/d/1x7u2vDFT9c5fghnirJ_usF3nSzwkTnvJCaAJsWNMJl8/edit?usp=sharing

Děti, které mohou jezdit samy domů

– podepsaný dokument vám odevzdají děti při 1. cestě do školy

 • kdo ho nemá, musí ho rodiče vyzvedávat, nemůže odcházet sám
 • seznam dětí bude viset v maringotce

Festival Jeden svět

 • bude v týdnu 19. – 23. 10. v Řevnicích
 • dám vědět, které filmy pro školy bychom mohli navštívit

Pátek 11. 9.

 • školní děti mohou odpoledne navštívit rytířské vystoupení na náměstí v Řevnicích 
 • připomenu a upřesním
Pravidla z dětského  parlamentu 
 • Pravidlo sladkosti
Konvenční cukrovinky nepatří do školy, nejíme je v době školy.
(Nenosíme žvýkačky, bonbóny, tabulky čokolády, sladké nápoje apod)
 • Pravidlo nářadí:
Deti oznámí pujceni i vracení.
děti si mohou půjčit nářadí a pracovat s ním,
poté ho vždy musíme vrátit a uklidit.
Dlátka a vozík se nesmí půjčovat.
Mohou se půjčovat jen k tomu, k čemu jsou urcena
 • Pravidlo telefonování:
Děti, které mají svůj telefon ho mohou používat jen po domluvě s průvodcem.
a pokud si něco domluví s rodičema (např.přespávání), musí toto rodič potvrdit smskou průvodci.
Ti, co nemají telefon, mohou požádat průvodce, ten nevolá dvěma rodičům, ale píše jim smsku a oni mu dají vědět, jak se rozhodli.
Průvodce nepůjčuje dětem vlastní telefon.
Průvodce tak učiní, jen jestli na to má kapacitu.
 • úklid jurty – týden uklízí holky, týden kluci
 • – nejdříve se uklidí batohy a vyndají ven.
 • – Zbylé věci se dají na hromadu
 • -Pokud si je nikdo nerozebere, půjdou do ztrát a nálezů.
 • vlak
Chodí se primárně nahoru. Ale je na konečném rozhodnutí průvodce, jak to bude. Sedíme co nejblíže u sebe.
 • peníze ve škole
Děti mohou nosit peníze do školy (někteří je potřebují, protože jezdí sami apod.), ale nepoužívají je v čase školy a nemluví o nich
 • pocit nespravedlnosti
Při pocitu nespravedlnosti to kluci ihned řeknou průvodci
Průvodci se na to vědomě budou soustředit, aby zachytili, co klukům vadí
Pokud zůstane pro kluky nějaká nespravedlnost přesto nevyřešená-nevyslyšená, řeknou jí někomu 3. (rodičům, jinému průvodci, komu důvěřují)
 • zkřížené ruce
V prvé řadě se musíme vzájemně respektovat a nedělat druhému, co nechce.
Zkřížené ruce jsou až poslední pomůckou.
Odstoupit, dlaně ven spíše značí, že chci, aby dotyčný přestal. 
Pokud ani to nepomůže, jdeme za průvodcem.
Důležité je, aby průvodce navázal oční kontakt s dítětem. Dále je dobré zastavit se, zjistit a zvědomit pocity, vžít se do situace a vzájemně pochopit jednání každého
 • Chování v dopravních prostředcích
Chováme se s respektem k ostatním cestujícím.
Při jídle vždy sedíme.
Jestli dítě překračuje hranice a chová se neúnosně, průvodce informuje Mísu (ta kontaktuje rodiče).
Pokud ani to nepomůže, hrozí, že bude jezdit vlakem sám

Napsat komentář