Z poradního kruhu 13.6. 2019

Co se domluvilo na poradním kruhu,
prosím, pročtěte, ať jste v obraze:
Úklid – střídání holky x kluci po týdnu
Domluvilo se, že nadále bude pokračovat střídání holek a kluků po týdnu.
Nejdříve se uklidí batohy a vyndají ven. Zbylé věci se dají na hromadu. Pokud si je nikdo nerozebere, půjdou do ztrát a nálezů.
Nadržování holkám, vztah holky x kluci
Přítomní průvodci si nejsou vědomi toho, že by nadržovali holkám.
Zvědomit průvodcům, aby si na to dávali pozor!
Pokud dítě cítí nespravedlnost, tak ihned řekne, aby se to mohlo i ihned řešit.
Nerespektování zkřížených rukou
V prvé řadě se musíme vzájemně respektovat a nedělat druhému, co nechce.
Zkřížené ruce jsou až poslední pomůckou.
Pokud ani to nepomůže, jdeme za průvodcem.
Důležité je, aby průvodce navázal oční kontakt s dítětem. Dále je dobré zastavit se, zvědomit pocity, vžít se do situace a vzájemně pochopit jednání každého
Peníze ve škole
Děti mohou nosit peníze do školy (někteří je potřebují, protože jezdí sami apod.), ale nepoužívají je v čase školy a nemluví o nich
Chování v dopravních prostředcích
Chováme se s respektem k ostatním cestujícím.
Při jídle vždy sedíme.
Jestli dítě překračuje hranice a chová se neúnosně, průvodce informuje rodiče.
Pokud ani to nepomůže, hrozí, že bude jezdit vlakem sám.
zapsala: Gábi H.

Napsat komentář