Zápis ze schůzky rodičů a průvodců 18.1.2018

ZÁPIS ZE SCHŮZE RODIČŮ A PRŮVODCŮ – 18. 1. 2018 – ŘEVNICE

BLÁTO KAM SE PODÍVÁŠ! (k nezaplacení je pozorovat, jak se lidé „běží“ blátem vyčůrat anebo jak michal klouže na
vlak s čelem na zádech!) K tomu nám ten večer krásně svítily hvězdy.

účast průvodci: igor, kamila, káča, petr, míša, michal, eliška, aghata
účast rodiče: radek, gábi, matouš, bára křížová, petra, milda, bára č.

EXKURZE:
bára č.: organizuje dílny na téma urbanismu a veřejného prostoru – s jednou za námi přijedou pravděpodobně 7. 3.
https://www.nadace-promeny.cz/cz/vzdelavani/pro- skoly/38_neni-mesto- jako-mesto.html
– další jsou nejisté ve ville pellé
– dálé také pracuje na zorganizování balíčku exkurzí do sklárny Nenačovice, čističky odpadních vod beroun a
sběrného dvoru beroun na jaro.
gábi: navrhuje výstavu o indánech v náprstkově muzeu: http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Vystavy-
NpM/Indiani.html
bára č. doplňuje:
mohli bychom využít nějakého doprovodného programu?
http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Pro- skoly-NpM/Lektorovane- vzdelavaci-programy- k-vystave- Indiani.html
připadá mi ale důležité sestavit nějaký plán cesty světem, ať to dává smysl, ať to není nahodilé, ale jde se nějak po
kontinentech!

únorové středy budou naplněny takto:

7.2. Kača a Bára Lehká v zazemí – architektura a geometrie s vytvarkou
14.2. jana řehořová s anežkou povyprávějí o svých cestách JV Asií
28.2. hliněné omítky u Žiaků

petra k exkurzím: timovi se moc líbí bruslení a obecně vnímá jako prospěšné, když je tam jistá kontinuita, když je to
blok
káča: středy- největším problémem je nestálost, potřebovala by najít stálého průvodce, poté co Honza B. odešel ze
školy. Bára Lehká bude prozatím na výtvarku a plavání

další témata, jak se zjevovala popořadě:
SVAČINY
bára křížová: Olí si stěžuje, že mu děti rozeberou svačinu – míša, kamila a další průvodci: ano, víme o problémech se
svačinami – Olí neumí tak dobře vyjednávat, některé děti směňují lépe – je potřeba znovu připomenout pravidla,
např. zkřížené ruce před hrudníkem znamená „stop“, „dost“, „nesouhlasím“
pak se rozproudila diskuse na témat atraktivnosti některých komodit jako rajčata, housky s čokoládou, tousty…
řešením je nedávat atraktivní komodity jako čokoládové pecičky, oříšky…
(určitě stojí za zmínku anekdota s rajčaty – pro ty, kteří se chtějí zasmát, obraťte se na Petru)
míša: objevil se problém vyjídaní svačinek školkáčků školáky. hraničí to se šikanou. školkáčci nábožně vzhlížejí ke
školákům a chtějí se jim zalíbit nebo se jich bojí, těžko říci. vyřešilo se to tím, že jezdí skupiny odděleně.
Je potřeba upevnit pravidlo, že směňovat svačiny je možné pouze po vzájemném souhlasu.

CESTY VLAKEM

V prosinci jsme několikrát avizovali, že je třeba děti stále upozorňovat na to, ze školkoví průvodci ve vlaku jsou i jejich průvodci a že je musi respektovat. Bohužel však opět došlo k situacím, kde nejmenované děti opět odmítali poslechnout nejmenované školkové průvodce ve vlaku. Proto jsme byli nuceni oddělit školáky do jiného vagonu a je třeba pro ně mít extra doprovod. Pro mnoho školních průvodců je však nyní obtižné zajistit jízdy do Prahy a zpět. Proto navrhujeme několik řešení a prosíme vás, aby jste se k tomu vyjádřili. viz. hlasovací tabulka.

Návrhy:

1, ŠKOLNÍ DĚTI JEZDÍ SAMI

– zodpovědnost za dítě po čas jízdy má rodič, nikoliv školkový průvodce, na kterého se mohou obrátit jen v krajním případě.

Odůvodnění – děti kdyz převezmou zodpovědnost za svou cestu, očekáváme, že si do toho stoupnou a tim vyrostou.

Problém- časté výluky a zpoždění, nutnost telefonu a přítomnost duchapřítomného  dítěte, možnost obrátit se na školkové průvodce ve vedlejším vagonu

2, ŠKOLNÍ DĚTI JEZDÍ S EXTRA SMLUVENÝM DOPROVODEM Z ŘAD RODIČŮ ČI PRŮVODCŮ

– doprovod si domlouvají a hradí sami rodiče dětí. Řekněme např. 50kč dítě/cesta. Nebo je možnost pravidelného střídání mezi rodiči. Či jiný systém, kteří si sami rodiče zvolí.

3, ŠKOLNÍ DĚTI JEZDÍ S EXTRA HRAZENÝM DOPROVODEM ZEMĚ Z ŘAD RODIČŮ ČI PRŮVODCŮ

– doprovod zařizuje za extra náklady rodičů jedna osoba pod hlavičkou školy ZeMě (pozice např. pro některého z rodičů) Tato osoba má na starosti celkový chod školních jízd, obsazení, financování atd. Vyúčtování a organizace probíhá nadále pod školou ZeMě.

Věříme, že najdeme řešení, které bude v souladu se všemi zúčastněnými.

Děkujeme za spolupráci.

 

ZDE HLASOVACÍ TABULKA S NÁVRHEM MOŽNOSTÍ:

https://doodle.com/poll/4rbuk5s56z2g4r8u

Na schůzce se předběžně se všichni zúčastnění shodli na tom, aby školní děti jezdily samy, že budou více zodpovědné za sebe a budou se navzájem korigovat.

michal: „bordel“, který školáci poslední dobou dělali se stal nesnesitelným pro všechny cestující, musel zpřísnit –
pomohlo. nedovoluje jakkoli běhat po vagoně, skákat po sedačkách. Jasné hranice.
míša: děti jsou v rauši a nejsou schopné se zklidnit; nejhorší je trojice Olík, vládík, noe – pomáhá rozsazovat
milda potvrzuje, že má problém uklidnit i dvě děti, natožpak skupinu
kamila a igor : děti jsou rozjeté už i na nádraží – eliška doporučuje čekat úplně mimo budovu

ČEŠTINA A ÚTERKY OBECNĚ:
eliška: dotaz k rodičům: jak se dětem líbí čeština? matouš: nathanovi připadají úterky moc náročné, kdy je čj a pak
ještě matika
obecně se ukazuje, že mít náročný intelektuální program po obědě je těžké, protože děti jsou unavené  co matika
s míšou višňou? zachovat? objevují se poznámky růzěnv kruhu, že by bylo lepší dopřát dětem po obědě už odpočinek
a zakomponovat matiku do jiných projektů jiné dny
co čeština s míšou višňou jednou měsíčně v pátky? pravděpodobně nebude zachována

CHVÁTÁNÍ:
děti nerady chvátají, nevadí jim samotné přesuny řevnice-praha, ale když musí rychle sníst oběd a běžet na vlak
(zmiňuje to tim, matěj). Tim dokonce volí zkrátit dobu na fotbal hlavně aby se neběželo na vlak.
ovlivňuje to pak i naladění v úterky: po obědě se musí hned na matematiku
– až bude tepleji, pravděpodobně se posune v čase odpolední odjezd vlakem do prahy a tím by byla matika
v menším spěchu?

PARLAMENT:
děti nemají rády, když se přednesené věci nedořeší, neodhlasují – 1. 3. tedy bude Velký parlament, po kterém
budou moci děti přespat a ráno vše doprobrat a odhlasovat!
prosíme rodiče dětí, které normálně ve čt a pá nechodí, aby je zapsali/přivezli, aby se mohly zúčastnit!
Dětem vadí, když se nemohou zúčastnit, připadá jim pak, že neměly možnost se k tomu vyjádřit.
WHATSAPP: Aghata navrhuje založit skupinu (odhlasováno – většina hlasovala pro Whatsapp namísto messengera –
(bára č. říká, že nemá na to techniku, možná se to bude týkat ještě nějakých technologicky zaostalých rodičů)
skupina založena – link rozeslán v průběhu pátku Míšou
díky této skupině bude možné rychle hlásit všem urgentní změny. Ti, kteří ten den nemají dítě ve škole, tak si
nakrátko aplikaci vypnou.

NÁŘADÍ:

kamila: ať rodiče zjistí, co mohou škole darovat. Děti jsou zklamané, když nemohou pracovat kvůli tomu, že nemají
dost nářadí.
míša zmiňuje starou kůlnu u nich dom, kterou je možné přebrat a odvézt si, co je libo – igor se hlásí
kamila zdůrazňuje, ať rodiče čtou, co je v popisu pátků, ať mají děti vše potřebné; ať mají nožíky
na 26. 2. je potřebná řezačka na papír – kdo může poskytnout?
míša: děti odhlasovaly, aby se z půlky peněz, které se utržily z prodeje kosmetiky udělala palačinková párty (možná
právě po té přespávačce po velkém parlamentu?) a z druhé půlky by se koupilo potřebné nářadí
igor: na podzim se rýsuje grant, ze kterého by se postavila pořádné kůlna a dokoupilo nářadí, byla by zavíratelná,
s ponkem, oknem

NEGATIVNÍ NASTAVENÍ DĚTÍ K AKTIVITÁM:
nejhorší je kombinace olík, vládík, hugo – kreslicí kroužek, bohužel se kvůoli tomu často nechtějí zapojit či přicházejí
pozdě
co dělat s nastavením, že nic dělat nechtějí? navíc jsou dost neurvalí
holčičky jsou sice milé, ale těké jsou často zabrané do svých her (poslední dobou frčí víly)
káča: poslední středu se stala nepříjemná věc: část dětí odmítla jít do města ve dvou skupinách s terkou reichovou,
aby se věnovaly filmování. káča váhala, zda může děti nechat samotné v jurtě/v zázemí? – k diskusi. míša se obává o
kamna? možná by bylo možné děti nechat v zázemí, jurtu zamknout?
Káča se domnívá, že kdyby je nechala na jejich přání, tak by nebyli v protestu a nic by nedělali, dala by jim nějaký
úkol k vypracování třeba.
igor: připomíná, že se blíží rok psa a toho je potřeba dobře vychovat a to znamená, nastavit hranice, pravidla

PLAVÁNÍ:
od 1.2. každý čtvrtek do konce dubna, protože hugo a vládík neplavou a ubudou vyšínští, tak to vychází
100kč/hodina/dítě
od dubna více turistických výletů do přírody

PŘIPOMÍNKY OD RODIČŮ POSBÍRANÉ NA NÁDRAŽÍ
hanka čajová prosí, aby byly průběžně promazávané neaktuální komentáře pod různými vstupy na webu, aby
nedošlo k nedorozuměním

Napsat komentář