Náš den

Lesní ŠKOLKA ZeMě

Po celý školní rok školka funguje 5 dní v týdnu – pondělí až pátek. Následujeme státní svátky a prázdniny dle Prahy-západ.

Menší děti se přirozeně prolínají se staršími. Program je přizpůsoben naladění skupinky.  Po uplynutí dvouměsíční zkušební doby dostanou rodiče o dítěti zpětnou vazbu od průvodců.

Průvodce zajišťuje celkem dvě nástupní místa pro větší pohodlí a dostupnost školky, jak pro pražské, tak pro děti z Řevnic a okolí (Praha Hlavní nádraží a nádraží v Řevnicích).
Nástup na dalších vlakových zastávkách je možný po domluvě s průvodcem a vyžaduje časovou dochvilnost rodiče! V případě, že rodič nebude čekat ve smluvený čas na nástupišti, průvodce dítě ráno nepřevezme a odpoledne bere dítě dále s sebou do výstupní stanice, tj. na Hlavní nádraží.

IMG_1526ok-40

 

Rytmus dne

 • ranní vítací kolečko, kde si děti mimo jiné poví, co je ten den čeká, zazpívají si či jinak se naladí na každý den, případně na svátek, který v daný čas přichází
 • procházka a hraní v lese či na louce cestou do zázemí – různé trasy, náplň každého dne se odlišuje podle specifických dovedností každého z průvodců
 • jednodenní projekty v souladu s rytmem přírody, tvůrčí dílničky, případně projekty s externími pedagogy (výtvarná dílna, hudební dílna, divadelní dílna atd.)
 • zpívání a děkování před jídlem
 • oběd
 • polední odpočinek – pohádka
 • volná hra, odpolední dílničky, dokončování započatých projektů
 • poděkování a shrnutí dne před odchodem na nádraží

Putovní skupinky – Orlové a Sokolíci

V pondělí a ve středu probíhá paralelní program putovních skupinek pro starší a pokročilé děti. Děti ve většině případů nedochází do zázemí a mají program výletového charakteru. Krom návštěv zajímavých míst v okolí děti čekají také rozličné exkurze, divadelní představení a jiné akce.

Bližší informace o nadcházejícím týdnu a jeho programu, skladbě průvodců atd. má rodič k dispozici na webových stránkách pod heslem.

Rytmus roku

Během roku děti pracují s náladou ročních období a čtyř živlů.
Rokem prochází několik slavností, které vycházejí z pohanských a lidových svátků.

Naše pravidla a dohody ustálené praxí:

 • Chováme se k sobě hezky.
 • Pokud někdo pláče, hra končí.
 • Vždy musíme vidět na průvodce a on na nás.
 • V lese se chováme tiše.
 • Uklízíme po sobě.
 • S klackem chodíme pomalu a hlídáme si oba jeho konce.
 • U ohně stojíme a vždy kolem něj chodíme tak, abychom jej viděly.
 • Klacíky, které jednou oheň zapálí, v něm zůstávají.
 • Strom či jiné výzvy musíme vždy zdolat vlastními silami, tedy lezeme jen tam, kam zvládneme sami.