Rada a průvodci

Ve středu ZeMě se schází tzv. Rada, skládající se z několika žen – matek, přítelkyň, jenž se podílejí na organizaci programu ekocentra, školky, školy a dalších aktivit. Schází se pravidelně vždy jednou v měsíci a rozhodují o věcech spojených s fungováním ZeMě pomocí konsensu – všeobecné shody.

Širší součástí teamu jsou průvodci, jenž doprovázejí děti na jejich každodenním putování nejen krajinou ale i životem se všemi jeho zázraky, svízeli a překvapeními. Podporují je v jejich schopnostech a dodávají případné podněty v souladu s roční dobou a náladou. Velký důraz je u nás kladen na volnou hru. Průvodci se scházejí pravidelně jednou měsíčně, kde tvoří koncepci na další měsíc, sdílejí své zkušenosti atd.

  • Každý měsíc probíhá schůzka školních průvodců s rodiči školy.
  • Dvakrát za rok probíhá společná schůzka s rodiči školky.

Velké díky patří také těm, kteří pečují o zázemí. Jsou to tzv. hospodáři.
Nedílnou součástí jsou projektoví lektoři a hosté, jenž přicházejí nepravidelně a obohacují tak program vždy něčím čerstvým.

Míša Formanová

členka výkonné rady - komunikace s rodiči školky/školy a veřejností
průvodkyně dětí od roku 2014

tel.: 723 704 659
email: zeme.skolka@gmail.com

Eliška Salay Kašparová

členka výkonné rady - správa financí a chodu zázemí
průvodkyně dětí od roku 2012
zakladatelka a vedení Klubíčka pro nejmenší děti s rodiči

tel.: 604 986 307
email: klubicko.zeme@gmail.com

Gabriela Doubek

členka výkonné rady - správa webových stránek, koordinátorka průvodců školky/školy
průvodkyně dětí a členka kapely ZeMě od roku 2010

tel.: 604 916 289
email: zeme.je.zeme@gmail.com

Kateřina Kotková

Členka Rady - tvorba koncepce školky a školy
Zakladatelka Lesní školy a Slavnostní kapely ZeMě
Průvodkyně dětí od roku 2012

tel.: 775 692 988
email: katcha.zeme@gmail.com

Gabriela Holečková

Členka Rady - koordinace školních/školkových akcí a projektů rodičů, správa školního fondu, přijímání průvodců, správa Fóra

tel.: 776 79 04 89
email: ggabina@volny.cz

Tereza Pipková

Členka Rady - daňová a mzdová účetní

tel.: 604 254 601
email: ucetni.zeme@gmail.com

Petr Vohryzka

Průvodce školkových dětí od roku 2012.

tel.: 739 456 047

Jan Španbauer

Průvodce od jara roku 2013

tel.: 604 422 938
email: jan.spanbauer@seznam.cz

Jan Bružeňák

Průvodce od jara roku 2014, nyní pouze záskoky.

tel.: 775 629 596
email: janbruzenak@gmail.com

Markéta Kotková

Průvodkyně dětí, v současnosti působí v Klubíčku.

Kamila Connell

Průvodkyně od podzimu 2017.

tel.: 777 000 637
email: kyskam@msn.com

Milan Pražák

Průvodce od podzimu roku 2015.

tel.: 602 130 642
email: Prazaktrebo@seznam.cz

Michal Turek

Lektor hudby a hostující průvodce, hudební doprovod slavností od jara 2011.

Hraje na violoncello v Klubíčku pro nejmenší, školce i škole.

tel.: 734 128 651
email: kompotek@seznam.cz

Petra Kasová

Průvodkyně menších dětí a předškoláků od roku 2016.

tel.: 737 102 195
email: petrakasova@vosa.cz

Ondřej Nesměrák

Průvodce školky od podzimu 2018

tel.:734 421 195
email: nesmerak@seznam.cz

Petra Brandalíková

Lektorka angličtiny a hostující průvodkně od r. 2016.

tel.: 737 871 971
email: brandap2@yahoo.com

Míša Sklenářová

Škola čeština a matika metodou prof. Hejného

tel.: 739 666 476
email: sklenarova.michaela@seznam.cz

Agatha Hrůšová

Průvodkyně menších i větších dětí od roku 2016, nyní pouze záskoky

tel.: 775 673 366
email: agatha.h@seznam.cz

Kryštof Pohl

Průvodce od roku 2014. V současnosti pracuje v zázemí jako hospodář.

tel.: 777 654 178
email: krystof.pohl@gmail.com

Blanka Švédová

Průvodkyně dětí od roku 2017, správa docházkového systému

tel.: 736169359
email: BlankaSvedova@seznam.cz

Anna Stanislavová

Průvodkyně dětí od ledna 2019

tel.:777854843
email: anicka.stanislavova@gmail.com

Sebastian Janota

S menšími přestávkami průvodce od roku 2009.

tel.: 603 988 104
email: sebajanota@gmail.com

Igor Klimeš

Průvodce dětí od září 2017.

tel.: 739 474 702
email: igorcirilklimes@gmail.com

Magdaléna Hrubá

Průvodkyně školky od podzimu 2017

tel.: 775 596 050
email: majdalen@gmail.com

Linda Nollová

průvodkyně dětí, v současnosti na mateřské
Spoluvytváří výtvarnou podobu ZeMě

tel.: 737 388 627
email: lindulenka@gmail.com

Wáclav Svašek

Průvodce od března 2018.

tel.:721 220 162
email:vasek.svasek@seznam.cz

Barbora Lehká


Průvodkyně dětí od ledna 2018

tel.: 607 381 157
email: arabele@gmail.com

Nora Koubová

granty, dotace
tel.: 736 751 012
email: norkazeme@gmail.com

Katy Šrubařová

Průvodkyně dětí od září 2018

tel.:+420605101221
email: kaspruska@gmail.com

Desislava Dimitrovová

Průvodkyně dětí od léta 2018

tel.: 732 674 059

email: desislava.dimitrovova@gmail.com

Jan Ditrich

Průvodce dětí od zimy 2019

tel.: 608 94 77 46

email: janditrich@gmail.com