Vše o placení

Členský příspěvek pro rok 2022/23 a 2023/24

počet dnů v týdnu cena pro 1 dítěcena s 25% slevou pro druhého a další sourozencecena s 15% slevou pro samoživitelky
2 dny 6150 + 350 =  6 500 Kč4950 + 350 = 5 300 Kč5350 + 350 = 5 700 Kč
3 dny8050 + 350 = 8 400 Kč6450 + 350 = 6 800 Kč7050 + 350 = 7 400 Kč
4 dny10650 + 350 = 11 000 Kč8050 +350 = 8 400 Kč8850 350 = 9 200 Kč

Cena za den navíc pro všechny: 700 Kč

V případě, že příspěvek není uhrazen včas, platí se z prodlení  5% z měsíční platby za každý týden prodlení.
 
Upozorňujeme, že pokud jeden měsíc není bez předchozí domluvy s koordinátorem financí uhrazeno školkovné, dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.

Naše číslo účtu: 2601146709/2010

Vaše případné dotazy ohledně placení pište na: zeme.finance@gmail.com
Školné včetně platby do školního fondu se hradí bezhotovostním převodem na účet spolku ZeMě vedený u
Fio banky, číslo účtu 2601146709/2010 a to do 20.dne předchozího kalendářního měsíce.
Vždy do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte / rezervace na září, školka/měsíc, škola/měsíc, extra den – škola/školka, název placené akce -škola/školka / Variabilní symbol: bude vám přidělen.

JISTINA

Po uplynutí zkušební doby /3 měsíce/ se rodiče zavazují složit jistinu ve stejné výši, jako je měsíční členský příspěvek na účet  spolku ZeMě 2701146706/2010. Do zprávy pro příjemce jméno a příjmení dítěte/ škola/školka jistina. Variabilní symbol vám bude přidělen. Platba za každé dítě zvlášť!

Po uplynutí oboustranné zkušební doby je pravidlem závazně se přihlásit na celý školní rok.
Jistinu prosím posílejte na jiné číslo účtu 2701146706/2010.
Do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte/školka nebo škola/ jistina. Přidělený var.symbol.

PŘEDČASNÝ ODCHOD
– je nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců od nahlášení platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si jistinu k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti s předčasným ukončením docházky

Snížení počtu dní v týdnu
– nutno hlásit písemně 2 měsíce dopředu
– po dobu 2 měsíců platit plnou původní sazbu a spolek ZeMě je oprávněn ponechat si rozdíl v jistině k pokrytí nákladů vzniklých v souvislosti se snížením počtu dní v týdnu

Platby při nuceném přerušení provozu třetí stranou = ZeMě je uzavřena

– přerušení provozu kratší než 2 týdny – 100 % měsíční sazby
– škola – přerušení provozu déle než 2 týdny – 75% měsíční platby
– školka- přerušení provozu déle než 2 týdny – 50% měsíční sazby

JINÉ PLATBY
Konzultace rodičů s týmem průvodců, zástupci Rady školky, případně dětským psychologem
viz. http://www.zemezeme.cz/zeme/podpora/

Pokuta při zpožděném vyzvednutí dítěte (více než 10 min.) 100 Kč a za každou další započatou půlhodinu dalších 100 Kč přímo průvodci, který s vaším dítětem čeká.

Vzhledem k tomu, že nejsme umístěni v rejstříku MŠ, nejsme organizace, která má ze zákona právo nárokovat si slevu na dani za školkovné/školné.

Podpora ZeMě (brigády a slavnosti)
10 hod. práce za rodinu / za školní rok během brigády nebo slavnosti nebo příspěvek nově 2000 Kč na účet spolku ZeMě 2601146709/2010.