Lucia Lerchová

psycholožka a terapeutka
email.: lucia.lerchova@gmail.com

Nabízím možnost terapeutické práce s dětmi (od 2let), dospívajícími a rodinou. Zaměřuji se na emoční a vztahovou problematiku a na vývojové, individuační krize. Zajímám se rovněž o práci se specifickými dětmi (talentované a odlišné děti, které obtížně zapadají do běžného kolektivu, děti, které mají zesílenou fantazii, svůj vlastní svět).

Ve své práci vycházím z Jungiánské psychoterapie, krizové intervence a z řady kurzů a workshopů na téma krize, trauma, terapie hrou, arteterapie, rodinné konstelace a psychospirituální problematika.
Inspiraci nacházím v přírodě a ve všem s ní spojeném, v přátelích, meditaci, v tvořivé činnosti, hudbě a cestování. Největší učitelé jsou mi mé děti a zkušenosti s nimi spojené.

V současné době jsem na mateřské dovolené s třetím dítětem a tak k dispozici pouze na emailu a v krizových situacích kratkodobě v prostorách zázemí.
Individuální podpora pro průvodce ZeMě: 300kč/hod.
Individuální konzultace rodič – psycholog: 500kč/hod.
Intervizní skupina pro průvodce a rodiče: 600kč/cca 1.5 hod. pro 2-4lidi
Velká supervize pro tým ZeMě : 900kč/3hod.
Supervize rady: 700kč/2.5hod.