Předškoláci

Odkaz na předškoláckou kroniku ZDE

Od září 2017 jsme zahájili edukační program pro skupinu předškolních dětí, která se koná
jednou týdně pravidelně v úterý.
Předškolní skupinka je otevřena zájemcům jak z řad předškoláčků tak mladších školáků lesní
školky a školy ZeMě.
Průvodci pracují s dětmi podle principů lesní pedagogiky i s ohledem na Rámcový vzdělávací
program pro předškolní vzdělávání, jak jej na svých stránkách uvádí MŠMT ZDE

Rytmus setkávání uzavřené předškolácké skupiny se v našich podmínkách velmi osvědčil, ale
zároveň však neumožňuje naplnit vzdělávací program v plné výši. Zodpovědnost za vzdělání
stále zůstává v rukou rodičů.

S předškoláčky pracujeme v měsíčních cyklech s ústředním tématem, ve kterém reflektujeme
celkovou koncepci školy a školky ZeMě, ale také se od prožívání rytmu přírody a volné hry
posouváme směrem k exaktnějšímu zkoumání světa.
Prostřednictvím příběhů rozvíjíme fantazii, schopnost sebevyjádření a procvičujeme také
mluvidla a řeč. Hrajeme si spoustu pohybových her ve skupině, abychom uměli spolupracovat,
respektovat druhého a pravidla, a taky si prostě jen protáhli tělo a zkoordinovali jeho pohyby.
Pracujeme s nářadím v dílně i na zahradě.

Nedílnou součástí našich setkání jsou grafomotorická cvičení, nácvik správného uchopení
tužky, nůžek, rozvoj logického myšlení, předmatematických představ i dovedností předcházející
čtení a psaní.
Formou hry učíme děti soustředěné individuální i skupinové práci, schopnost uvědomění si
svých silných i slabých stránek.
Využíváme vhodných vzdělávacích programů i mimo zázemí ZeMě.
Každému předškolákovi je založeno vlastní portfolio, které je následně dispozici pro takzvané
„přezkušování“ v MŠ, ve které je dítě registrováno.
S sebou prosíme vybavte děti baťůžkem s vlastním pitím, svačinou a přiměřeným oblečením na
lesní putování viz odkaz VYBAVENÍ DĚTÍ

Do batohu, prosíme, přibalte desky s klipem (stačí i tvrdá lepenka s kolíčky) pro práci v terénu.
Děkujeme, že dětem do školky nedáváte fixy a propisky. Ve školce jsou vhodné psací potřeby
plně k dispozici.
Pro tento dětský věk je, mimo jiné, velmi důležité, aby děti ke kreslení a „psaní“ používali
vhodné psací potřeby – nejlépe 3 hranné, silnější, dostatečně měkké tužky a pastelky. Tento typ
je vhodný s ohledem na uvolněný správný úchop a jeho fixaci. Pokud dítě nesprávně sedí a
například mu neklouže správně ruka po papíře – zhoršuje se jeho soustředění a chuť zkoušet,
učit se a tvořit. Absolutně nevhodné jsou pro psaní v předškolním a raném školním věku právě
tenké fixy a většina propisek.

CESTA
Odjíždíme a přijíždíme vlakem z Hlavního nádraží v klasickém čase školky není li určeno jinak.

Kontaktní osoba: Petra Kasová a Wáclav Svašek

deti

INFO PRO RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ OHLEDNĚ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Od 1.9. 2017 je povinná předškolní docházka pro děti, které dovršily 5 let do 31.8.2017. Vzdělávat je mohou pouze zařízení v síti MŠMT (=lesní mateřská škola). Pro ty školky, které zůstávají lesním klubem (=mimo rejstřík MŠMT) platí toto:

a) děti odejdou do jiné školky
b) nastoupí na „individuální předškolní vzdělávání“.

Rodiče musí v květnu vyplnit přihlášku do zvolené školky (nemusí být spádová), čímž oznámí, že jejich dítě nastoupilo na individuální předškolní vzdělávání.

Co je individuální vzdělávání a jak se k němu nahlašuje?

Je to alternativa k pravidelné docházce předškolního dítěte do rejstříkové MŠ. Rodič v dubnu písemně nahlásí před zápisem, že jeho dítě nebude MŠ navštěvovat. Ředitel MŠ rodiči doporučí (písemně, pokud bude informován dopisem a ústně, pokud přijde rodič s dítětem k zápisu), na co se má v přípravě na školu zaměřit a v prosinci je dítě přezkoušeno rejstříkovou MŠ. Po celou dobu může dítě chodit do lesního klubu. Ředitel může zrušit individuální předškolní vzdělávání v případě, že se dítě nedostaví k přezkoušení.