Kateřina Kotková

Členka Rady - tvorba koncepce školky a školy
Zakladatelka Lesní školy a Slavnostní kapely ZeMě
Průvodkyně dětí od roku 2012

tel.: 775 692 988
email: katcha.zeme@gmail.com

Veškeré mé působení na ZeMi má společný cíl – návrat k celistvému a přirozenému životu na naší krásné planetě. Ve škole působím jako koordinátorka koncepce a snažím se pomáhat posouvat školu tím směrem, kam to táhne i naše děti. S dětmi provozuji muzicírování a jsem jejich průvodkyně. Baví mě předávat jim zejména poznání o propojení celého světa v jeden úžasný celek a taky se od nich učit a být s nimi v jejich moudrosti, přímosti, spontánnosti, hravosti. Snažím se též o propojení práce jednotlivých průvodců ve škole. Jsem kontaktní osobou pro rodiče, kteří chtějí přihlásit své dítko do naší školy. Spolu s Míšou Formanová pořádáme semináře pro zájemce o založení vlastních komunitních škol.

Pro školku ZeMě jsem napsala cyklus povídání pro děti o Živlech a jejich proměně během roku v přírodě a lidových tradicích. Tento cyklus se chystám vydat v příštím roce jako knížku. Pro účely školy jsem napsala sbírku básniček „1,2,3,4,5 – v číslech skrytý celý svět“. Iniciovala jsem držení tradičních slavností v průběhu roku (Dušičky, Masopust, vynášení moreny, otvírání studánek, Májka a další) a vznik Slavnostní kapely, která hraje na školkových slavnostech i jinde. Spolu se sestrou Markétou jsme vydaly CD autorských písní pro děti „Vyrostla tu kytička“ (2012).
Mimo rámec školy praktikuji shiatsu a další metody celostního léčení (kineziologie, Bachova květová terapie, reiki a další). Zaměřuji se nejen na ženskou tématiku (ženské cykly, podpora početí, porod, klimakterium, vztahy) a nabízím své služby ženám v těhotenství, při porodu a po něm jako dula.