Blanka Švédová

Průvodkyně dětí od roku 2017, správa docházkového systému

tel.: 736169359
email: BlankaSvedova@seznam.cz

Jsem z Moravy, z malého města, Uničova a až teď, již několik let života v Praze, si uvědomuji, jak pro mě toto prostředí bylo důležité. Studovala jsem střední pedagogickou školu v Přerově, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a ač je jistá rodinná historka o tom, že bych neměla nechávat houslí (cca sedmá třída základní školy) – „co když budeš chtít jít na peďák“, na střední jsem oceňovala také všechny výchovy a velký prostor pro tvůrčí aktivitu. Vztah k dětem a potřebu „něco dělat“ mám tak nějak v základech. Na střední jsme hodně hráli divadlo, pořádali různé soukromé i veřejné akce. Mezi střední a vysokou to bylo roční stýkání se s olomouckým hnutím Duha. Během studia na vysoké škole jsem se pohybovala hlavně na poli současného umění. Děti mě vždy obklopovaly v rodině a také ve všemožných kulturních i volnočasových aktivitách. Vloni jsem se po letech začala po práci s dětmi znovu ohlížet a pak se věnovala rok soukromé školce Sedmikvítek, kde jsem se také potkala s Petrou Kasovou. Jsem ráda s dětmi ve vztahu partnerství a provozování přirozených činností. Zajímám se o hudbu, jsem členka pěvecké skupiny Teď, nádech a leť. Ráda zpívám lidové písně, hraji na flétnu, kytaru, housle, ráda šiji, kreslím a vyrábím, zajímám se o literaturu pro děti.