Úterní škola v zázemí

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 18/05/2021
Celý den

Kategorie


Úterní škola

Průvodci: Eliška Salay Kašparová, Michal Turek, Míša Formanová a Míša Višňa Sklenářová

Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
cesty:
ráno Eliška zázemí, Michal Praha
odpoledne Eliška zázemí, Míša F. Praha
!POZOR FOTÍME SE! www.petrhoffelner.cz
POTŘEBUJEME MÍT VŽDY LEPIDLO V PENÁLU
1. BLOK: POHYBOVKA
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK
Četba knihy Osada Havranů
1. ročník: Q, X, W
2. ročník: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova. Nalepíme si do skicáků obrázky měkkých souhlásek, na které jsme přes online úplně zapomněli!
3. ročník:  Přídavná jména pokračování, možná už i zájmena
3. BLOK: MATEMATIKA 
děti od druhé třídy potřebují A4 blok bez linek na zkušební výpočty a na rýsování. Treťáci potřebují kružítko. 
20. týden MATEMATIKA / PLÁN
3. Ročník – písemné násobení – je třeba umět násobilku zpaměti. Pomůcka indickým násobením.
Pracovní listy může dát  Míša na stránky nebo může poslat.
Je třeba mít kružítko, budeme s ním pracovat.
Děti by měly mít blok bez linek na počítání a na rýsování.

DOPROVOD:

PRŮVODCE V ZÁZEMÍ: od 8:30 do 9:15 a od 15:30 do 15:50.
PRŮVODCE NA NÁDRAŽÍ: Vlak z Hlavního nádraží odjezd v 8:21 a odpoledne z Řevnic v 15:35hod. 
Více o dovážení zde: https://www.zemezeme.cz/skolka/doprava/

DOPLŇUJÍCÍ INFO:

Rodiče podepisují čestné prohlášení a první den docházky předají průvodci při předávání dítěte.
Do prostoru školky není vstup rodičům povolen. Předávání dětí je nutno v rouškách na hranici pozemku.
Rodiče nových dětí musí mít při doprovodu dětí negativní test a respirátor.
V zázemí je připravena dezinfekce na ošetření rukou po cestě vlakem.
Vlastní lžíce a misky s sebou.
https://www.zemezeme.cz/events/tri-stupne-bezpecnostnich-opatreni/
VYBAVENÍ ŠKOLÁKA ZEMĚ:
http://www.zemezeme.cz/events/vybaveni-skolaka-zeme/

FOTOGALERIE TADY

Napsat komentář