středa 19. 2. výstava v Muzeu v Kladně

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 19/02/2020
Celý den

Kategorie


Ve stínu Impéria – Germáni a doba římská na Kladensku a Rakovnicku

+ výstava o sv Ludmile ve Sladečkovu muzeu, Kladno

představuje období pravěku, kdy naše domovina těsně sousedila s Římskou říší.

archeologie: většina (ale již ne všechny) poznatků o tehdejším životě v barbariku pochází z archeologických nálezů, kterých je na výstavě opravdu mnoho a jsou unikátní. Žáci je společně s průvodcem prozkoumají.

pravěk / starověk: žáci se seznámí se životem germánských kmenů a porovnají jej s životem v civilizovaném Římě. Dozvědí se historické mezníky.

•  Nejprve žáci zhlédnou prezentaci (10 min). Budou v ní hledat odpovědi na otázky: Z jaké části Evropy pochází Germáni? Uměli Římané psát? Napadli někdy Germáni Římany? Ke které řece sahala na severu kolem roku 0 římská říše – provincie Panonie? Jak se nazýval kmen, který žil na našem území? Měl nějakého panovníka? Čím byl zajímavý? Od které události již si Římané netroufali útočit na Germány za řekami Rýn a Dunaj? Chtěli mít Germáni jen jednoho panovníka? Bylo výhodné obchodovat s Římskou říší? Co byla jantarová stezka? Jak dlouho trvaly Markomanské války a kdy skončily? Co zůstalo po Římské říši? Případně lze úvodní prezentaci ještě zjednodušit…

• Po té se přesunou do výstavy, kde si s pomocí „badatelských“ listů prohlédnou archeologické nálezy, u nichž budou hádat a všímat si, k čemu sloužily a kde byly nalezeny (zbraně, nástroje, nádoby, mince…)

• V rámci výstavy a bádání je možné si vyzkoušet germánskou i římskou zbroj, učesat typický germánský účes či vyrobit si zjednodušený katapult.

Napsat komentář