Podmínky omezeného provozu platné od 25.5. až do odvolání

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 29/05/2020 - 30/06/2020
Celý den

Kategorie


Podmínky omezeného provozu platné pro průvodce a rodiče dětí od 25.5. 2020 až do odvolání:

Mimořádný provozní řád
Obnovujeme postupně jízdy vlakem za mimořádných podmínek s ohledem na platná opatření. Pokud je to pro vás možné, preferujeme předávání dětí přímo v zázemí. Upřednostňujeme a osvědčujeme se nám i vzhledem k situaci pobyt v lese a volné přírodě.
 
Prosíme, aktualizujte vždy docházku do picktimu! 
 

Sraz a, na Smíchovském nádraží

Ráno v 8:20hod. (odjezd vlaku v 8:25hod.), v Řevnicích v 8:55 hod.
Odpoledne odjezd ze Řevnic 15:35hod., na Smíchovském nádraží v 16:03hod.
Cesty z Hlavního nádraží do odvolání nezajišťujeme, abychom tak zkrátili dobu ve veřejné dopravě.
Ve vlaku není možné svačit tak jak jsou teď děti zvyklé. Nasnídejte se doma. Ve vlaku musí mít všechny děti roušku. 

Sraz b, v zázemí ZeMě

Ráno od 8:30 do 9 hodin a odpoledne od 15:30 do 16:00hod.

 

Podmínky omezeného provozu platné pro průvodce a rodiče dětí až do odvolání:

Je třeba doložit dodatek ke smlouvě, jenž je platný do odvolání mimořádného stavu. Bez tohoto dokumentu nemůže dítě být přebráno. Platí pouze pro ty, kteří tak neučinili.
Dále zákonný zástupce podepisuje 1x týdně prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.
Před každodenním nástupem
Rodič se ráno přesvědčí, že dítě nemá teplotu, ani respirační potíže.
Zákonný zástupce souhlasí, že v případě, že dítě bude vykazovat známky respiračního onemocnění či zvýšené teploty, nebude mu umožněno se vzdělávání zúčastnit a bude již při příchodu vráceno zákonnému zástupci.
Rodiče se nezdržují v prostoru LK, předají dítě a potřebnou dokumentaci. Pokud to situace vyžaduje, používají roušku.
Dítě si vydesinfikuje ruce při vstupu do prostoru LK, stejně tak průvodce.
Vybavení dětí
Je možné dítě vybavit vlastním desinfekčním mýdlem. 
Nutná je vhodná obuv pro celodení pobyt venku a nepromokavá vrstva (bunda, pláštěnka)
Dítě do 7 let nemusí být v prostoru MŠ vybaveno rouškou. 
Spolek ZeMě se současně zavazuje, že průvodci jsou obeznámeni s mimořádným provozem a jeho podmínkami a plně respektují vzniklá opatření. Podepisují současně taktéž prohlášení o bezinfekčnosti. V zázemí je možné průběžně doplnit vše potřebné stran hygieny jako je desinfekce, ochranné rukavice, dostatek vody atd.

Napsat komentář