KOMUNIKACE S UNIVERZEM – úvod do mimosmyslového vnímání

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 07/09/2019 - 08/09/2019
Celý den

Kategorie


KOMUNIKACE S UNIVERZEM – úvod do mimosmyslového vnímání

lektorka Romana Sejk-Černická

*7.9. – 8.9.2010, 10-18h, 10- 17:30h (9:30 prezentace)
*2 denní seminář je orientován více na praktická cvičení
mimosmyslového vnímání
*kurzovné 4 500kč + 600kč speciální tmavá maska
*přihlášky a informace : Ing.arch Barbora Lehká, arabele@gmail.com, 607 381 157

Važení a milí

ráda bych Vás pozvala na dvoudenní seminar, kde hovořím ze svých zkušeností, předávám vědomosti a dovednosti, které jsem si v průběhu života osvojila.

Má rozmanitá životni cesta mne zavedla až na lektorskou dráhu, kde se hlavně věnuji vyučování Intuitivního vidění dětí a posléze vznikl i kurz pro dospělé.
Ten je zpracován tak, že ho může absolvovat každý, kdo má zájem pochopit základní principy bytí a tím rozšířit své vědomí, což následně využije k tvoření své každodenní reality.
Je sestaven z části teoretické, kde předkladám vysvětlení v přehledných schématech, aby vše bylo pochopitelné na první pohled a dokládám vlastními zkušenostmi a též z části praktické, kde se naučíte vnímat signály svého těla, energii a ponoříte se do krátkých, velmi učinných meditací.
Snažím se o logický a jednoduchý pohled na věc, k čemuž mne nabádá má individualita neboť jsem zrozenec Panny.

Frekvenční úroveň v dnešní době rychle stoupá a uměrně s ní se rozšiřuje i naše vědomí, tím i informace jsou aktualizovány, doplněny novými vhledy a vysvětlení se zjednodušují..

Neboť mám zkušenosti hlavně s dětmi pokusím se nastínit rozdíly v rozširování vědomí v porovnání s dospělými. Abych pravdu řekla, s dospěláky to není tak jednoduché, neboť ti zpravidla k učení přistupují s očekáváním, s představami, s názorovými přesvědčeními, o všem příliš přemýšlí, případně nedůvěřivě zkoumají.. a to právě proces příjmutí nového, někdy až rozumem neuchopitelného, prakticky brzdí. Prostě s námi dospělými, se musí k těmto metodám přistupovat přes proces pochopení, což jsem si uvědomila po absolvování mnoha seminářů, kdy spoluůčastníci se na mne posleze často obraceli s dotazy a prosbami o vysvětlení principů, sdělení meho úhlu pohledu, či jak naučené aplikovat v praxi..

A právě to, mne prakticky přimělo zpracovat seminář, o který původně požádali rodiče mých dětských klientů.

 Člověk, když nerozumí podstatě děje, principu ci fenoménu, jeho nemožnost ho uchopit rozumově, má za následek, že jen stěží může uvěřit. A jak již bylo ověřeno, víra je hybnou silou všeho, co se odehrává v našem vědomí..

 Motto:..  rozumím-li, mohu uvěřit, věřím-li, mohu konat..

Jinými slovy, pochopíme-li, můžeme vědomě tvořit svou vlastní realitu..

 

Nápln semináře  
Část teoreticka

-Komunikace člověka/bytosti s Univerzem

-Frekvenční úrovně a úhel pohledu na svět

-Vědou nevysvětlitelné fenomény

-Nevědomí, podvědomí, vědomí a nadvědomí

-Vědomí, změněný stav vědomí a jeho úrovně aneb jak otevřít kanál 3.oka
-Tvoření srdcem versus rozumem

-Propojení s univerzální Jednotou přímým kanálem

-Nastavení našich smyslů,  mozková centra pro mimosmyslové vnímání

-Kosmický řád – holograficko-fraktálové uspořádání Univerza, posvátná geomertie

-Univerzalní principy – hermetické zákony, zákony karmy, vzorce a programy

-Přenastavení nevhodných vzorců

-Symboly a rituály

-Makrokosmos, mikrokosmos, rezonance, přitažlivost

-Komunikace s Univerzem – synchronicity

-Propojeni s přírodou, komunikace s vlastním tělem

-Jakou roli hrají zvířata v našem životě

-Realita z pohledu kvantové fyziky

-Fenomény – čas a prostor

-Já tvořím vlastní realitu a tím ovlivňuji celý Vesmír

-Sdílená realita

-Kvantové pole, morfogenetické pole a kolektivní vědomí

-Iluze, imaginace, víra a intuice..

-Archetypální vzory, teorie paralelních světů..

Část praktická
– meditace univerzálního propojení
– meditace – vstup do posvátného místa v srdci
– otevírání vizuálního kanálu pomocí specialní tmavé masky – které je též nazývno intuitivní či informační vidění
– napojení a komunikace s vlastní Duší/ Vyšším Já skrz fyzické tělo (kineziologický princip)
– práce s energií v těle  (vnímání/ vidění energoinformačního pole, práce s vizualizací a záměrem)
– vzájemné sdílení

Některé pobytové semináře jsou doplněny večerním mantrováním či bubnováním s intuitivním tancem, bosochůze v přírodě a pod. dovoluji-li těmto aktivitám pronajímané prostory, popřípadě jejich okolí.

Napsat komentář