Druhá schůzka s rodiči předškoláčků

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 04/02/2019
Celý den

Kategorie


DRUHÁ SCHŮZKA S RODIČI PŘEDŠKOLÁČKŮ,

OD 19:00HOD. V ZÁZEMÍ ZEMĚ, vede Petra Kasová

Zápis ze schůzky rodičů předškoláků 2018/2018 a průvodci ZeMě

– představení průvodců a jejich koncepce viz http://www.zemezeme.cz/skolka/predskolaci/.
Průvodci pracují s dětmi podle principů lesní pedagogiky i s ohledem na Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, jak jej na svých stránkách uvádí MŠMT. Petra připravuje pro děti vhodné pracovní listy pro celkový rozvoj. Wáclav se zaměřuje na rozvoj senzomotorických dovedností prostřednictvím vyrábění drobných předmětů. Společně cílíme na podporu zdravé skupinové dynamiky, pracujeme se vzájemným respektem k tomu druhému a věříme, že i takto se děti učí.
Jako vodítko pro práci v předškolní skupině využíváme také publikaci „Školní zralost – co by dítě mělo umět před vstupem do školy“ od J. Bednářové a V. Šmardové. Aktivně s dětmi travíme čas v lese, zároveň jim necháváme dostatek prostoru pro volnou hru ve které si nejlépe rozvíjejí své sociální dovednosti.
Čas pro soustředěnou přípravu na školu máme omezený, proto zůstává hlavní zodpovědnost na rodičích. Děti si vše ve školce vytvořené vkládají do desek, které máte k dizpozici na přezkoušení v MŠ.
– doporučení pro rodiče
V případě vady řeči navštívit logopedii. V případě uvažování o odkladu se objednat do Pedagogicko, psychologické porady. Začít uvažovaz nad typem školy, kam dítě nastoupí a podle toho případně přizpůsobit domácí přípravu. Číst s dětmi „čtení s obrázky“, vhodné dětské časopisy např. „Puntík“ atd., nechat děti malovat – kontrolovat správný úchop, stříhat a pod. Dobré publikace s využitím montessori metodiky má nakl. Svojtka, případně Knižní klub.
– dizkuze
Chceme, aby si naše dítě nosilo domů pracovní listy, které ve školce nemá chuť dělat?
Byla dohodnuta další schůzka rodičů  předškoláků a průvodců na únor 2019.
Termín schůzky 4. 2. 2019 v 19hodin.
– individuální konzultace

Napsat komentář