Čtvrteční škola

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 20/05/2021
Celý den

Kategorie


Čtvrteční škola

čeština v pohybu, matematika

PRŮVODCI: Eliška Salay Kašparová, Michal Turek, Míša F. a Míša Višňa Sklenářová

ČTVRTEK 20.5. 2021
Eliška, Michal, Míša F. a Míša Višňa
cesty:
Eliška zázemí, Michal Praha
 !POZOR FOTÍME SE!  – www.petrhoffelner.cz
 POTŘEBUJEME MÍT VŽDY LEPIDLO V PENÁLU
TŘEŤÁKY PROSÍM O KARTY VYJMENOVANÝCH SLOV, CO DĚLALI DOMA V ČASE ONLINE
1. BLOK: POHYBOVKA
Četba knihy Osada Havranů. Přesuneme se od lovců a sběračů k zemědělcům.
2. BLOK: ČESKÝ JAZYK:
3. ročník: Nalepíme si karty vyjmenovaných slov po S. Přídavná jména pokračování, pracovní list Umění v pravěku.  Možná začneme i zájmena.
4. ročník: Slovesa
5. ročník: Zájmena
3.BLOK: MATEMATIKA
děti potřebují A4 blok bez linek na zkušební výpočty a na rýsování
20. týden MATEMATIKA/ PLÁN
3. Ročník – písemné násobení – je třeba umět násobilku zpaměti. Pomůcka indickým násobením.
Pracovní listy může dát  Míša Višňa na stránky nebo může poslat.
Je třeba mít kružítko, budeme s ním pracovat.
5. Ročník – velká čísla, úlohy na součin velkých čísel. Procvičujte doma násobení velkých čísel.
4. Ročník –  Geometrie – Rýsování s kružítkem a pravítkem – je třeba mít svoji tužku, svoje kružítko s ostrou tuhou, a svoje pravítko s ryskou. Rýsuje se tužkou s ostrou tuhou. Ne perem!
Učíme se kolmice, poloměry, přímky, body, správné popisování velkými a malými písmeny přímek a bodů, správnými fonty. Učíme se také , jak se popisují průsečíky, kružnice, atd.
Úhly.
Všechny děti by měly mít blok bez linek na počítání a na rýsování, aby neměly vše jen na papírech.

DOPROVOD:

PRŮVODCE V ZÁZEMÍ: od 8:30 do 9:15 a od 15:30 do 15:50.
PRŮVODCE NA NÁDRAŽÍ: Vlak z Hlavního nádraží odjezd v 8:21 a odpoledne z Řevnic v 15:35hod. 
Více o dovážení zde: https://www.zemezeme.cz/skolka/doprava/

DOPLŇUJÍCÍ INFO:

Rodiče podepisují čestné prohlášení a první den docházky předají průvodci při předávání dítěte.
Do prostoru školky není vstup rodičům povolen. Předávání dětí je nutno v rouškách na hranici pozemku.
Rodiče nových dětí musí mít při doprovodu dětí negativní test a respirátor.
V zázemí je připravena dezinfekce na ošetření rukou po cestě vlakem.
Vlastní lžíce a misky s sebou.
Více o dovážení zde: https://www.zemezeme.cz/skolka/doprava/
https://www.zemezeme.cz/events/tri-stupne-bezpecnostnich-opatreni/

FOTOGALERIE TADY

JÍDELNÍČEK: http://www.zemezeme.cz/skola/jidelnicek/

Napsat komentář