Parlament 23. 3. 2023

Témata dětí:

 • jak často mít parlament
 • hračky ve škole
 • chování ve vlaku při svozech
 • zvířátkový den
 • hudební den
 • respektování, naslouchání se, spolupráce
 • dělat něco s magnetem
 • když je teplo, nemít horké polévky k obědu

Diskutovali jsme o:

Parlamenty –  proč je máme – řešení problémů, nesrovnalostí, sdělování si co se nám líbí/nelíbí a našich přání, tvoření pravidel školy

 • návrh: mít je méně často a problémy a přání řešit při ranním a odpol.kruhu, mít parlament i v jiné dny
 • část dětí má pocit, že nemusí být každý měsíc,  přichází o svůj oblíbený den čj a m

Hračky –  podle pravidel školy děti nenosí do školy hračky. I hračku jako emocionální podporu mohou mít jen v tašce nebo v kapsáři, ale nevyndavají jí.

Ani školkové děti nesmí nosit hračky.

Mluvili jsme o hračce jako talisman x hračka k vychloubání (přináší nesváry mezi děti)

Nápady – mít erární hračky? vyrobit si hračku ve škole z přírodnin

Chování ve vlaku

Některé děti ve vlaku mluví sprostě, velmi nahlas, řvou, ruší spolucestující, nerespektují průvodce 

Mluvili jsme o tom, proč se v dopravním hromadném prostředku musíme chovat podle pravidel slušného chování

Děti si navzájem radily, co jim pomáhá, aby jízdu vlakem vydržely:

 • různé hry-pomůcky – hlavolamy, rubikova kostka apod
 • řeknou si, že je to pro ostatní nepříjemné
 • potřebují, aby je někdo uklidnil
 • plyšák
 • Kašpi si vyrobil svou hru s magnetem a tlačítky
 • hrát hru ve 2 – šachy…
 • kreslit si své nápady a být se svojí fantazií
 • poslouchat písničku

Zvířátkový den – děti nadšené, že se v květnu uskuteční. Plánují, jaká zvířátka přinesou nebo o jakých udělají referát

Hudební den – jen čekáme na potvrzení datumu od Majdy

Vidíme velký posun pralament v září x parlament nyní.

Děti jsou klidnější, zapojují se, diskutují, nebojí se mluvit

Gábina H.

Napsat komentář