Zápis ze schůzky s rodiči školky 14.11.2022


Představení týmu, nová podpora Anička Hauzírková (přijímání nových dětí), Magda Kvítková (rejstřík MŠ), Lucka Milerová (RVP), Danča Kořínková (smlouvy s rodiči, stanovy, budoucí ředitelka), Gábi Doubek (zastřešení školky, zástupkyně ředitelky)


Smlouvy – PROSÍME, KDO JEŠTĚ NEDONESL PODEPSANOU SMLOUVU, AŤ TAK UČINÍ


Granty – v procesu, veškeré podklady má naše poradkyně Veronika 


Úterky – Od 1.12. je zrušena až do odvolání skupinka Indiánu a Liščátek z důvodu velmi nízké účasti.


Jízdy – iniciativa rodičů i v příštím roce, zastřešuje Gábi HolečkováVlastní lístek na vlak od 6ti let!


Svačiny – Prosíme, ať děti nenosí do školy sladkosti – bombony, žvýkačky atd. Pouze musli tyčinky. Promluvme s dětmi o tom, že jídlo je pro nás, že nás sytí. Je v pořádku říci ne a nedělit se. 


Hračky – Do školky nenosíme.


Blížící se slavnostiAdventní zahrádka- ZAPIŠTE SVÉ DĚTI A JEJICH SOUROZENCE DO TABULKY!https://www.zemezeme.cz/events/adventni-zahradka-4/

Vánoční řevnické trhy 17.12.Děti budou vyrábět ve školce výrobky na stánek. Tabulka S FUNČNÍM ODKAZEM na zapisování zde:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oxJQkAOR0IBGqrmejGHVSwSov-qxgSKB/edit?usp=sharing&ouid=103763901452116519029&rtpof=true&sd=true


Jarní schůzka rodičů, průvodců a rady školky ZeMě se bude konat v pondělí 10.4. 2023.
https://www.zemezeme.cz/events/jarni-schuzka-rodicu-a-pruvodcu-skolky-zeme/


Vstup do rejstříku MŠ, který by nastal od 1.9.2023 představí Magda Kvítková, Magda pošle nutné materiály např. k očkování.Děti mladší 31. srpna 2023 musí odevzdat patřičný papír do zápisu. tj. 3.5. 2023. Předběžný zápis 3.-16.5. a podepsání smlouvy na nový školní rok.
Od Magdy Kvítkové k vašim otázkám ohledně rejstříku a také v příloze přikládáme formulář, který je třeba vyplnit ohledně očkování spolu se smlouvou pro školní rok 2023/24. Na Magdu je možné se obracet stran rejstříku.
– vznik lesní MŠ je důležitý pro udržitelnost ZeMě, bez finanční dotace od státu bude docházet k neustálému zdražování, protože aktuální rozpočet nepokrývá vše potřebné- rejstřík tedy znamená, že v příštím školním roce nedojde ke zdražení, plus v roce 24/25 by mělo dojít k drobnému snížení (protože po roce provozu je přáspěvěk od státu vyšší než v prvním roce)- vznikne možnost docházky na 5 dní- zůstane zachována možnost docházky na 2 a 3 dny- 5 leté děti nebudou muset nikam na přezkoušení- rodičům nevznikne zbytečná povinnost s omluvenkami, omluvenky nastavuje školní řád, takže to je  o tom, jak si to napíšeme- vznikne pozice ředitelky- Daniela, ostatní zůstane zachováno, není nutnost personálních změn (jen se pracovní pozice budou jinak nazývat)- obecně změna na lesní MŠ má mít jen administrativní důsledky (vypracování různých dokumentů, změna názvosloví)- to bude dělat pozice Jaruška, je esenciální aby provoz ZeMě zůstal takový, jaký je- na rodiče jediný, ale zásadní požadavek nad rámec stávajících a to dodání potvrzení k očkování/imunitě/prodělání nemocí ve zcela konkrétní podobě viz příloha.- dotazy ke vzniku směřovat na magda.kvitkova@lesnims.cz (Jaruška) 
Magda Kvítková, Asociace lesních MŠ, www.lesnims.cz, tel.: 777 017 325

Poklidný čas přeje za celou ZeMi

Gábi Doubek

www.zemezeme.cz

Napsat komentář