PORADNí KRUH 16. 5. 2022

Eva Tomsová + Roza, Katy + Žofka, Jindra + Šárka, Radovan + Ráďa, Silva + Amon, Simona + Kašpi, Magdaléna + Laura, Anička H. + Elsa, Lucie D. + Roza, Lucie Mill. + Roza, Gábina + Tigra a Tanga, Noe, Míša, Eliška

Po téměř 3 letech se znovu konal poradní kruh, kterého se účastní děti i rodiče i průvodci dohromady  na takovém kmenovém setkání pod vedením Lucie Lerchové, kde hlas každého je rovnocenný a každý může říci, co má na srdci, co ho tíží nebo těší.

V kruhu nerušíme, pokud to někdo nemůže už vydržet, může jít ven; mluví se pouze s mluvícím předmětem, v půlce je krátká přestávka a společná hra (tentokrát ruce-nohy-hlava a sochy)

V kruhu byla vyřčena tyto témata:

jak pracovat s dětmi, které se nechtějí účastnit připraveného programu?

 • často to ruší a zdržuje děti, které pracovat chtějí
 • průvodci informují Míšu, u ní se schází všechny informace, má přehled a může podle toho jednat, sdělit to rodičům apod.
 • jsou i děti, které potřebují jen nasávat atmosféru, jen se koukat, to respektujeme
 • snažíme se je motivovat
 • pokud to ale dlouhodobě nefunguje, doporučíme odhlášení dítěte z daného dne 
 • úterky a čtvrtky, kdy den má jasnou strukturu, nebývá problém

ptali jsme se dětí i rodičů na jejich pohled, zde shrnuté názory zúčastněných:

 • pokud dítě chodí do ZeMě, rodiče za to platí, mělo by se dítě účastnit připraveného programu, využít dny, kdy tam je 
 • někteří souhlasí s tím, přitlačit na jejich dítě
 • informovat rodiče, pokud jejich dítě nechce spolupracovat, nezapojuje se
 • dítě by mělo respektovat připravený program
 • pokud dítě opakovaně nepracuje, mělo by chodit jiný den
 • pokud jsou v nějaké skupině děti, které nechtějí pracovat, ruší to, štve to děti i průvodce  a zabírá místo dětem, které by měly zájem

výlet v červnu 

v době kruhu bylo v tabulce napsáno 11 dětí pro variantu A (celý výlet), 5 dětí varianta B (jen voda), 7 dětí se neúčastní

společně jsme se rozhodli:

 • že Expediční výlet bude
 • část s koly bude nenáročná, zvládnou i menší děti
 • voda bude 1,5 dne učení se na základně v Soběšíně, 1,5 dne bude putovní
 • v pondělí bude možnost (pro ty, co se neúčastní výletu) jít do školky k Orlům na náhradu, v pátek též.

Brzo tedy doplníme další konkrétnější informace, jak to celé uděláme

https://docs.google.com/document/d/1y8DqN8nV4zWwq97D-jMAe5MjUy3n4wbt6b38XHKIPmQ/edit

cyklovýlet, zvířátkový den

 • jednodenní tradiční cyklovýlet chceme naplánovat ještě před školním velkým výletem, aby si děti vyzkoušely své schopnosti
 • zvířátkový den bude
 • Lucka Mill. přemýšlí i o kroužku s koňmi v příštím školním roce

bourání domků ve středu

 • středeční průvodci nebyli přítomni, budeme jim to tlumočit

nadávky, kamarádství

povídání o kamárádství, o tom, jak si každý hledá své místo ve skupině – dítě i dospělý, jak se mít rád, neustále se to učíme, navzájem se potřebujeme; respektovat se a nepaktovat se.

 holčičí téma – 3 kamarádky – jak to funguje, jak to mají kluci, tři je složitý vztah, aby se všichni cítili dobře.

Umět si říci o podporu. Průvodci mohou pozorovat a pomáhat.

hračky ve škole

 • v ZeMi platí pravidlo, že do školky se hračky nenosí, děti jsou ještě malé, aby si svou věc uhlídaly, někde jí neztratily, nezapomněly, někdy se stávalo, že nosily hračky nevhodné do lesní školky. Do školy hračky mohou nosit, protože jsou větší a nesou si za hračku vlastní zodpovědnost, ale mohou jí vyndat jen o přestávce

zápisy na webu

 • prosíme, čtěte program na webu, který vždy vkládá v neděli Jindra na následující týden. Ať dětem nechybí pomůcky, které mají mít, jsou pak v nepříjemné situaci, nemohou se plnohodnotně účatnit výuky; někdy je naplánovaný výlet a v programu se dozvíte místa a časy srazů.

chybějící kapsáře 

 –  ještě před koncem kruhu se kapsáře našly

Pippa se s rodiči vypravila na parlament, ale kvůli ČD se jim nepodařilo dojet, chtěla se všemi sdílet svá přání: více dnů s Monikou na Badatelých, přespávačka s Badately, odcházet ze zázemí o 5 mn dříve na vlak, aby nebyl stres.

Na konci ještě vyvstal dotaz, jak udělat v ZeMi prostor pro věci, které nás tíží?

Udělat parlament jen pro rodiče s průvodci?

Lucia doporučuje, aby to byla iniciativa rodičů, je to časová dotace všech zúčastněných, je to něco nadstandardního, co by se mělo zaplatit zvlášť.

Padl návrh to například udělat místo nějaké pravidelné měsíční schůzky.

V příštím školním na to budeme myslet!

Děkujeme  za společné setkání v kruhu, děkujeme za podpůrná slova,

myslíme si, že to je velké plus ZeMě, že se učíme vzájemnému fungování, slyšení se  a respektování se,

jen nejen děti mrzelo, že na setkání bylo málo průvodců.

Věřme, že poradní kruhy se zase stanou pravidelnou součástí našich setkání jedenkrát za pololetí 

zapsala: gabina h.

Napsat komentář