Zápis ze schůzky rodičů s průvodci 25.4.2022

Přítomni:Zuzka, Magdaléna, Anička, Eva, Verča, Tomáš,Tereza R., Michal Š., Peťa H., Marta, Radovan, Martin

Eliška, Moni, Míša,  Dita, Lucka M., Španďa, Katy, Ondřej, Gábi D.


PRŮVODCI jednotlivých dnů A LETOŠNÍ ROK TADY A TEĎ
A ROZVRH NA ROK PŘÍŠTÍ Představení Indiánského dne od září – úterky se Španďou a Ditou. Poděkování za brigádu – udělalo se spoustu práce. Třeba ještě nařezat dřevo (se Španďou a Václavem). Projekt „Finanční gramotnost“ s Martou Zveibil
KALENDÁŘ a plánované akce

Májka 1.5. Velká slavnost pro otevřené společenství ZeMě https://www.zemezeme.cz/events/slavnost-staveni-maje-3/

Výprava červen (voda), Přespání v jurtě a v domečcích s Václavem, Celoškolní cyklovýlet, Rafty, Zvířátkový den – termíny v jednání květen/červen

Volná místa na výlet do Safari Dvůr Králové pro malé školní dětí
https://www.zemezeme.cz/events/safari-vyprava-pro-skolkove-deti/

PORADNÍ KRUH 16.5. od 17:00 pro děti i rodičevedené Luckou Lerchovou, každý má stejné slovo
Letní tábor 31.7.-5.8.volná místa! https://www.zemezeme.cz/events/opravdovy-tabor/

ZVÝŠENÍ ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU/ŠKOLNÉHO OD 1.9. 2022

Vysvětlení důvodů: inflace, potřebné zvýšení odměn průvodců, admin se nenavyšuje.
Tabulka hospodaření ke shlédnutí na webu. Fond se nezvyšuje.

Všechny dny nyní stojí stejně. Navýšení za dva dny o 10%, za čtyři o 24%. V případně finanční tísně lze zažádat o slevu. Stejně tak lze na požádání uplatnit slevu na třetí a další dítě a pro samoživitelky.

MOŽNOST VĚTŠÍHO ZAPOJENÍ RODIČŮ

Otázka lepší komunikace mezi rodiči/členy spolku a rady. 

Jak podpořit finanční situaci v ZeMi, aby byla udržitelná i nadále pro všechny? Kde je možné získat zdroje?

– svozy dětí z Prahy – jak by to mohlo nově a udržitelně fungovat?

– pracovní skupina „finance/dotace“ atd. – Kdo by mohl být garant?

– pracovní skupina „druhý stupeň“ – Kdo by mohl být garant?

zapsala Gabriela Doubek

Napsat komentář