Předškoláci 2021/22

Milí rodiče předškoláků,
nejprve krátce o dění v naší partičce „Jeleni a Laně“. S Václavem se snažíme namíchat předškolácký
program tak, aby děti bavil a zároveň nenásilně vedl k podpoře školní zralosti.
Školní zralost, tedy schopnost se učit, má šest důležitých aspektů:
 Sebevědomí
 Zvídavost
 Schopnost jednat s určitým cílem
 Sebeovládání
 Schopnost spolupracovat s ostatními
 Schopnost komunikovat
Děti z lesních školek jsou obecně velmi zdatné v celém spektru.
Čemu se věnujeme:
 Hrubá motorika – užíváme si přirozený pohyb v terénu, zkoušíme hody, skoky atd.
 Jemná motorika – věnujeme se kutění v dílně, projektům s přírodninami, zkoumáme písek,
hlínu, bláto, pracujeme s těstem…
 Oromotorika – zpíváme písníčky, říkáme si básničky, hrajeme slovní hry
 Grafomotorika – ve stoje i u stolečku, hlídáme hlavně uvolnění ruky a zařazujeme cvičení na
správný úchop tužky (letadlo, ťukání)
 Zrakové vnímání, rozlišování a paměť – rozvíjíme obvykle formou pracovních listů, někdy úkoly
rozložíme do terénní bojovky
 Sluchové vnímání, rozlišování a paměť – trénujeme naslouchání, hry s vytleskáváním,
počítáním slabik, hledáním první a poslední hlásky
 Řeč a vyjadřování – na komunikativní dovednosti si dáváme zvláštní prostor v ranním a
závěrečném kruhu
 Sebeobsluha – svlékání a oblékání trénujeme pravidelně v jurtě, stravovací návyky procvičujeme
specificky s lžící, doma ale ať děti jedí i příborem
 Vnímání prostoru a času – procvičujeme pojmy z oblasti prostorového vnímání (nahoře, dole,
vpředu, vzadu, první poslední…), orientaci v ročních obdobích, dnech v týdnu
 Základní matematické představy – pracujeme s kostkami, porovnáváme, řadíme a třídíme,
určujeme množství a pojmenováváme tvary
 Sociální dovednosti – tříbíme a rozvíjíme stále, v lese, jurtě, na louce – v početné a různorodé
skupině k tomu máme spoustu příležitostí
Právě se chystáme na MASOPUST, takže barvy, masky, hudební nástroje, rytmus, vtip a legrace jsou teď
naše témata.
Ověřování dovedností z kmenové MŠ jste už pravděpodobně absolvovali a máte z něj záznam/ potvrzení
o účasti.
I zápis do ZŠ nejspíš půjde stejně hladce. Chcete-li, můžete se s dítětem některým oblastem cíleně
věnovat.
AKTUÁLNĚ

Je třeba zajistit si termín v PPP (pedagogicko-psychologické poradně), pokud jste rozhodnuti pro:
 Individuální vzdělávání
 Odklad školní docházky
Doporučujeme např. Křesťanskou PPP v Karlíně nebo PPP v Králově Dvoře.
Mohou se vás ptát na zvolenou ZŠ (nebo tím i podmínit zaslání svého vyjádření), to je v pořádku,
vyjádření vám stačí až na konci školního roku. Kdo směřuje dál do ZeMě, může klidně vyčkat na
doporučení Judity Kapicové (Judita vyjedná všem prvňáčkům stejnou kmenovou ZŠ) a až potom si
vyjádření vyzvednout.
Dále je potřeba objednat se k vašemu dětskému lékaři, pokud budete žádat o odklad.
Obě vyjádření (z PPP a od lékaře) předáváte při zápisu do ZŠ.
Skvěle je vše o odkladu popsáno zde:
https://ucitneboneucit.cz/jak-postupovat-pri-odkladu-povinne-skolni-dochazky-ditete/

ÚNOR – BŘEZEN
Mapujte, navštěvujte školy a utřiďte si, jaké máte ve vzdělávání preference. Ke škole ZeMě vám více poví
Gábi Holečková, tel. 776 79 04 89, ggabina@volny.cz, neváhejte ji kontaktovat a zeptat se na cokoli o
individuálním vzdělávání nebo o škole ZeMě. Můžete se také po dohodě přijít podívat na vybraný den.

DUBEN 2022
Zápis do zvolené ZŠ, případně do spádové ZŠ u budoucích školáků ZeMě, pokud není ještě známo, kam
se budou „naše“ děti zapisovat. Judita Kapicová, náš garant a hlavní osoba při přezkoušení, pro nás vždy
hledá místa v nějaké vstřícné kmenové škole. Ve spádové ZŠ je dobré otevřeně sdělit, že zápis je pouze
formální a dítě bude v individuálním vzdělávání a od září v jiné kmenové ZŠ.
Školy mají své formuláře ke stažení na webových stránkách, zpravidla formulář k zápisu i formulář
žádosti o odklad.

S většinou z vás už jsme si individuálně povídali o další cestě vašeho předškoláka – zda plánujete odklad
či docházku do ZeMě. Důležité informace k dítěti vám předáváme průběžně, zpravidla jste také od nás
slyšeli, jaký je pohled zvenku a např. srovnání s dalšími předškoláky. V případě dotazů nás kontaktujte a
ptejte se!
Lucie a Václav

Napsat komentář