Zápis ze schůzky předškoláků 6.10.

Přítomni: Petra Jacinová, Eva Tomsová, Katka Krausová, Lucka Dolejší, Dita Ptáčková, Lucka Millerová, Wáclav Svašek

V úvodu Wáclav představil náš koncept a rytmus předškoláckého dne.

Cílíme nikoli na „ideální přípravu na školu“, ale na celkový harmonický rozvoj dítěte.

Skladba dne:

·       Ranní kroužek s rituály, rytmizací, pohybovými hrami – řečový rozvoj, sociální dovednosti
·       Volná hra v lese a na louce – spontánní činnosti, spolupráce
·       Předškolácké úkoly pro chytré hlavy – chvilka soustředěné práce s pracovním listem – grafomotorika, zrakové/ sluchové vnímání, logická posloupnost atd., koncentrace, vytrvalost, dokončení úkolu
·       Práce v dílně, tvoření – jemná motorika, koordinace oko-ruka, tvořivost…
·       Hry, čtení, muzicírování
·       Závěrečný kroužek – řečový rozvoj, vyjadřovací schopnosti

Ukázali jsme si:

·       desky s klipem
·       desky s chlopněmi, kam zakládáme materiály
·       Deník předškoláka (půl platila ZeMě, půl vy – rodiče)
·       Časopisy, kterými se doma můžete inspirovat (Puntík, Pastelka, Předškolák, Ben-já-mína…)
·       některá výtvory loňských předškoláků (kuše, prkýnko pro nácvik zavazování)

Připomněli jsme si důležité předškolácké termíny:

I.

V průběhu října/ listopadu čeká předškoláky přezkoušení v MŠ, kde jsou oficiálně přihlášeni na povinný předškolní rok. Na tento den, doporučujeme vyzvednout si v malé jurtě desky a Deník předškoláka, aby děti měly s sebou pracovní listy a další materiály, o kterých budou vyprávět. Učitelky v kamenné školce se mohou doptávat a získat náhled o tom, co už dítě zvládá.  Dita P. dále doporučuje připravit si i nějaké výtvory z domova, fotky, pár dokumentů k tomu, co dítě opravdu baví a zajímá. Je to skvělý odrazový můstek pro dítě v „cizím“ prostředí s neznámým dospělákem.

Přezkoušení nemá standardizovaný průběh a formu, je zcela v kompetencích ředitele MŠ. Vlasně jde o formalitu, závěr či hodnocení dítěte není směrodatné, povinností rodiče je pouze s dítětem přezkoušení absolvovat. Povinné je právě toto podzimní „přezkoušení“. 

II.

Kdo uvažuje o odkladu nebo o individuálním vzdělávání (třeba kontinuálním pokračování ve škole ZeMě) bude výhledově potřebovat vyjádření PPP. Pedagogicko psychologickou poradnu je dobré kontaktovat už v průběhu zimy a optat se, v jakém termínu je vhodné se objednat na březnové vyšetření. Doporučujeme Křesťanskou PPP v Praze 8, Karlíně, jiná osvědčená poradna funguje online a nasměruje vás na ni Eva T. Samotné zápisy probíhají obvykle v dubnu.

Další doporučení a tipy pro Předškoláky:

·       cvičení na propojování hemisfér (Eva.T.)

·       rytmizace řeči – posun v oblasti logopedie

·       psací potřeby z Tiger shopu (Dita) – podpora správného úchopu

·       deskové hry, kostky, karty

·       malování na velkou plochu (zeď, baličák)

·       společné vyprávění, čtení

Závěrečné kolečko na otázky a rozloučení.

Důležité: Pokud byste cokoli potřebovali vědět k individuálnímu vzdělávání či škole ZeMě, obraťte se směle na Gábi Holečkovou 😊

Zapsala Lucka M.

Napsat komentář