ÚTERÝ pohybovka, ČJ a MA 2021/2022

CENA ZA UČEBNICE ČJ a MA

 MATEMATIKA PLÁN 21/22

14. září 2021

Skupina funguje příjemně, přátelsky. Děti společně pracují na velkém vodním díle v pískovišti.
1. BLOK: Eliška a Michal: Pohybovka s češtinou: Pokračovali jsme v seznamovacích hrách, vysvětlili jsme si, co znamená věta, slovo, slabika, hláska. Vytleskávali jsme hlásky, slabiky. Hledali jsme společná písmena ve jménech a tvořili jsme je z našich těl.

2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk: Pokračování v četbě knihy Jak daleko je slunce, autor Ivan Klíma.

1. ročník: E, jako elektrika

2. ročník: Skládání slov z jednotlivých písmen a z přeházených slabik. Skládání vět z přeházených slov. A psaní. 

3. ročník: Zopakovali jsme si co je věta, slovo, slabika a hláska. Do skicáků jsme psali a kreslili na téma Moje prázdniny. Tři obrázky a ke každému věta. Kde jsem byl, s kým jsem byl nebo koho jsem potkal a co jsem tam zažil nebo co se stalo.


3. BLOK: Míša F & Míša Višňa: MATEMATIKA PLÁN 21/22

Eliška

7. září 2021

Naše první úterý! Mám z něj radost. Sice nám chyběl hudebník Michal Turek, ale krásně ho zastoupila Míša Formanová a my se tedy máme na co těšit i druhé úterý. Chyběli nám tedy nemocní Michal, Jeník a Radovánek, jinak jsme byli všichni a dokonce navíc Noe, který ochotně dovezl mladší sestru Pippu, které ráno ujel vlak! 

9:00 1. BLOK: Eliška a Míša Formanová : Pohybovka s češtinou Pomaloučku polehoučku jsme novým dětem vysvětlili pravidla her. Brzy je uměly všechny děti. Na začátku pohybovky si vždy hrajeme s reakcemi na hudbu. Hodně chodíme v prostoru, běháme, lezeme po čtyřech, protahujeme se apod. Ve stoje v kruhu  jsme si tentokrát vytleskali všechna jména sem a tam, hráli jsme hry se jmény a s míčem, motali jsme se do spletitých motanic za ruce v různém počtu účastníků a nakonec jsme si samozřejmě museli zahrát i pastelky. 

10:25 V kruhu jsme posvačili a notně se napili.

11:00 2. BLOK: Eliška a Míša F.: Český jazyk V kruhu na zemi s pitím nám Míša přečetla kapitolu Jak voní vzduch, z knihy Jak daleko je slunce, autor Ivan Klíma. Nádherný příběh, krásná diskuze. Děti dnes dostaly nové učebnice, deníky / skicáky na čj a šanony. Takže se dělo velké podepisování. Kromě toho prvňáčci začali i s prvním písmenem A jako anděl, druháci trochu četli a psali, třeťáci se seznamovali s novou učebnicí.

13:30 3. BLOK: Míša F. & Míša Višňa: Matematika 

Den byl opravdu parádní! Eliška 

Napsat komentář