Indiánské středy 2021/2

15.9. Achoo, indiánští přátelé.

Dnes jsme hned po ranním muzicírování vyrazili do lesa. První zastávka byla v lesní tělocvičně. Svačina byla až na kopci. Po cestě jsme trénovali hod šiškou do dálky, výšky a na letící cíl. Taky jsme si zahráli indiánský petanque. Nakonec jsme dorazili až k Řevnickým lomům kousek nad Orlím hnízdem. Zkoušeli jsme se orientovat podle kompasu. V práci s mapou budeme ještě pokračovat příště.

Po cestě jsme našli několik krásných hřibů, najedli se malin a ostružin, nechali se poštípat od komárů a také jsme potkali obrovskou housenku drvopleně, můžete o ní dětem přečíst.

Pár členů kmene si cestu krátilo intenzivními hádkami, což bychom také rádi příště vynesli na světlo, protože jiné členy kmene už moc nebaví to pořád poslouchat.

Oslavili jsme narozeniny Šárky.

1.9. Achoo, drazí indiánští přátelé, vítáme Vás v novém školním roce, který odstartovala indiánská středa.

Sešli jsme se v plném počtu, ve výborné náladě a po deštivých týdnech nás podpořilo i letní slunce 🙂

Po společném muzicírování jsme si zahráli několik pohybových her a seznámili se s náplní školních střed. Stejně jako máme 4 světové strany budeme se zabývat čtyřmi dovednostmi. První dovedností je les – jak naslouchat lesu, jak se v něm vyznat, jak poznat vhodné místo na přespání, nebo na rozdělání ohně. Druhou dovedností je řemeslná zručnost a píle. Třetí jsou společenské dovednosti – pomáhání druhým, urovnávání sporů, komunikace, péče o vztahy a společenské blaho kmene. Čtvrtou je rozum – originální nápady a řešení, počty, či psaní.

Po svačině jsme si prošli pravidla, která jsme dlouho vášnive probírali, ale nakonec se nám je podařilo sepsat a podepsat. V lese jsme si našli místo na naši indiánskou vesnici a založili místo na scházení kmene v kruhu. Odvahu a rovnováhu jsme zkoušeli přechodem po kládě nad roklí. Z lesa jsme si přinesli 2 hole – mluvící hůl a hůl darů, na kterých jsme po obědě pracovali v dílně. Přivítali jsme prvňáčky, všichni do školní skupiny bez problémů zapadli.

Příští středu plánujeme dokončit mluvící hůl a hůl darů, tak abychom ji mohli vyvěsit ve školní jurtě. Každý na ní bude mít své jméno a za každou podporu kmene ve výše zmíněných dovednostech bude odměněn bavlnkou, podobně jako indiáni získávali za své činy pera do své čelenky. Čeká nás také výzdoba poradního kruhu v lese a tvorba indiánské vesnice.

Napsat komentář