Zápis ze schůzky rodičů a průvodců školky, 12.4. 2021

  • STĚŽEJNÍ TÉMA – současná covid situace a výhled na další fungování
  • Možnost právní podpory v případě provozu v čase uzavírek z důvodu nařízení vlady, doporučení maminkou Aničkou a také Asociací, jednat a chovat se jako rejstříková školka (se všemi opatřeními). Dle stanov jsme ovšem Lesní klub, na to je třeba brát neustále zřetel – zůstat nenápadní, neupozorňovat na sebe, pohybovat se mimo veřejné prostory atd.
  • REGISTRACE – pro přehled jsme absolvovali jednodenní seminář na téma registrace do rejstříku a v tuto chvíli to není cesta pro nás.
  • TESTOVÁNÍ – testují se dospělí, kteří přichází do kontaktu s dětmi. Tj. průvodci, rada, rodiče. Po dětech toto nevyžadujeme. Rodič i průvodce podepisuje čestné prohlášení. Maminka Hanka nabízí testy na pojišťovnu a registraci týmu ZeMě do centrálního systému (od 10.5. budeme evidováni)
  • FINANČNÍ SITUACE – je hraniční. Otevírá se sdílení a pochyby ohledně udržení projektu. Rodiče nabízí platby i vyšší, než je smluvených 50%. Jde nám všem o to, aby ZeMě toto náročné období přežila. Kompenzace za jízdy z tohoto důvodu není možná – školka funguje časově stejně, ať se dováží či nikoliv. Vedení přislíbilo upřímné sdílení finanční situace (chysáme stručnou výroční zprávu)
  • FORMA VÝUKY V ČASECH OMEZENÍ – nesouzníme s tím, že by předškolní děti měli trávit čas online. Průvodci proto vypracovávají úkoly a zadání na web, pokud situace dovolí, chystají distanční bojovky (tématické, provázané s tématem slavností) Mají možnost pracovat na úklidu a zvelebení zázemí, neb společnou brigádu nelze uskutečnit a zázemí péči potřebuje.
  • DOVÁŽENÍ DĚTÍ – z důvodu dlouhodobé náročnosti a nemožnosti zaručit se za tuto službu, nebude od nového školního roku zahrnuta do školkového/školního dne. Začátek i konec dne bude v Řevnicích buď v zázemí, nebo na nádraží, dle situace.
  • INICIATIVA PRAŽSKÝCH RODIČŮ – vzniká iniciativa rodičů, kteří mají o dovážení dětí do Řevnic zájem. Kontaktní osoba za vedení ZeMě je Gábi Holečková

zapsala Gabriela Doubek

Napsat komentář