PRAVIDLA z PARLAMENTŮ DĚTÍ

 • Pravidlo sladkosti

Konvenční cukrovinky nepatří do školy, nejíme je v době školy.

(Nenosíme žvýkačky, bonbóny, tabulky čokolády, sladké nápoje apod)

 • Pravidlo nářadí:

Deti oznámí pujceni i vracení.

děti si mohou půjčit nářadí a pracovat s ním,

poté ho vždy musíme vrátit a uklidit.

Dlátka a vozík se nesmí půjčovat.

Mohou se půjčovat jen k tomu, k čemu jsou urcena

 • Pravidlo telefonování:

Děti, které mají svůj telefon ho mohou používat jen po domluvě s průvodcem.

a pokud si něco domluví s rodičema (např.přespávání), musí toto rodič potvrdit smskou průvodci.

Ti, co nemají telefon, mohou požádat průvodce, ten nevolá dvěma rodičům, ale píše jim smsku a oni mu dají vědět, jak se rozhodli.

Průvodce nepůjčuje dětem vlastní telefon.

Průvodce tak učiní, jen jestli na to má kapacitu.

 • úklid jurty
 • týden uklízí holky, týden kluci
 • nejdříve se uklidí batohy a vyndají ven.
 • Zbylé věci se dají na hromadu 
 • Pokud si je nikdo nerozebere, půjdou do ztrát a nálezů.
 • vlak

Chodí se primárně nahoru. Ale je na konečném rozhodnutí průvodce, jak to bude. Sedíme co nejblíže u sebe.

 • peníze ve škole

Děti mohou nosit peníze do školy (někteří je potřebují, protože jezdí sami apod.), ale nepoužívají je v čase školy a nemluví o nich

 • pocit nespravedlnosti

Při pocitu nespravedlnosti to kluci ihned řeknou průvodci

Průvodci se na to vědomě budou soustředit, aby zachytili, co klukům vadí

Pokud zůstane pro kluky nějaká nespravedlnost přesto nevyřešená-nevyslyšená, řeknou jí někomu 3. (rodičům, jinému průvodci, komu důvěřují)

 • zkřížené ruce

V prvé řadě se musíme vzájemně respektovat a nedělat druhému, co nechce.

Zkřížené ruce jsou až poslední pomůckou.

Odstoupit, dlaně ven spíše značí, že chci, aby dotyčný přestal. 

Pokud ani to nepomůže, jdeme za průvodcem.

Důležité je, aby průvodce navázal oční kontakt s dítětem. Dále je dobré zastavit se, zjistit a zvědomit pocity, vžít se do situace a vzájemně pochopit jednání každého

 • Chování v dopravních prostředcích

Chováme se s respektem k ostatním cestujícím.  

Při jídle vždy sedíme.

Jestli dítě překračuje hranice a chová se neúnosně, průvodce informuje Mísu (ta kontaktuje rodiče).

Pokud ani to nepomůže, hrozí, že bude jezdit vlakem sám

Napsat komentář