Parlament dětí 4. 6. 2020

Parlament dětí 4. 6. 2020

vedla Lucka R. a Gábi H.

Na tomto parlamentu jsme poprvé vyzkoušeli nový model, který si děti odhlasovaly minule a sice:

  • zvolení zástupci z každé školní skupiny prezentovali sesbíraná témata
  • v úvodním kolečku jsme přidali další témata
  • každy mohl udělat až 3 čárky k tématům
  • diskutujeme o tématu, které má nejvíce čárek

Zopakovali jsme, že téma MASO a SLADKOSTI není v kompetenci dětí si řešit a pravidlo je již nastavené

Platí, kdo ruší, má 1 napomenutí, při dalším již přichází o možnost rozhodování a musí jít ven

zástupci

pondělí: Hugo a Matouš

úterý: Anežka a Žofka

středa: Kašpárek

čtvrtek zázemí: Mia a Aňule

čtvrtek expedice: Vojta a Maruška

pátek: Hugo a Tonda

seznam sesbíraných témat a počty čárek:

2x zrušit domácí úkoly

1x nedávat židle na stůl

7x nemuset nosit misky na jídlo

3x hlásit průvodcům upadlé nohy od stolu

4x vařit dle počasí

3x mít delší přestávky

úklid ve čtvrtek ve velké jurtě provádí i prvňáčci

7x možnost jíst ve vlaku

23x vztahy Tim a kluci

kde jsou ztráty a nálezy

20x sladké pití (Katka x Maruška)

6x netrhat nezralý rybíz

2x Mia se naštvává

10x pravidla parlamentu

1x napomenutí a řešení

3x dýňovka

1x pravidla u dělání úkolů

1x zbytečné nošení matiky domů

2x houpačka

3x více ovoce

23x vztahy Tim a kluci (Máťa, Nathan, Jura, Marcel…)

děti popisují svoje vztahy, kdo co komu dělá, co komu vadí. 

Hledají příčiny, Tim se snaží pochopit, co dělá špatně a jak to má dělat

Pravidlo zkřížených  rukou nefunguje.

co s tím: probrat s průvodci, nenásilná komunikace (umění komunikace), určování hranic

20x sladké pití (Katka x Maruška)

děti pociťují nadržování Katky svým dětem, které se dělo v několika případech.

i Majde se to 1x stalo v pátek

Děti citlivě vnímají nespravedlnosti

Zároveň někteří chápou, že být rodič a průvodce zároveň je těžké

Toto téma v sobě zahrnovalo i problém sladkostí ve škole, které děti stále chtějí řešit

a vnímají nespravedlivě, když někdo má něco sladkého, když ve škole jsou zakázány komerční sladkosti a sladké limonády

co s tím: probereme na schůzce průvodcu

Dětem bylo přislíbeno, že se na pozdější schůzi průvodců všem připomene, že pravidla platí pro všechny.

10x pravidla parlamentu

jak  nastavit, aby se děti mohly domlouvat o tématech a radit se o věcech během samotného parlamentu?

V září si děti promyslí konkretní návrhy

7x možnost jíst ve vlaku

Jídlo ve vlaku nyní nemůžeme ovlivnit, je to dáno koronavirovou situací, pít ve vlaku mohou.

7x nemuset nosit misky na jídlo

nejdříve se nosily misky kvůli vypnuté vodě v zimním období, pak kvůli rozmnožení roupů a nyní kvůli hygienickým opatřením 

6x netrhat nezralý rybíz

netrháme, abychom měli úrodu

4x vařit dle počasí

Eliška zmíní hospodářkám

1x nedávat židle na stůl

je to kvůli vytírání v jurtě a vznikne i více prostoru 

Eliška by udělala rozpis dní, kdy je potřeba židle dole/nahoře

Dita (uklízí): pokusím se vyhovět a židle budu nechávat dole-chápu, že jsou pro děti  těžké

kde jsou ztráty a nálezy

v krabici u východu z velké jurty a na terase maringotky

Už teď je možno sbírat témata na příště.

Těšíme se znovu od září 1x měsíčně, parlamenty povede Vojta Čaj za pomoci Lucie Lerchové a dolaďování a organizování Gábi H.

Gg

Napsat komentář