Parlament dětí 13. 2. 

Parlament dětí 13. 2. 

vedla Katy a Gábina H.

V prvním kole děti a průvodci uvedli několik témat, která je trápí a potřebují je řešit.

O přestávce  Nathan, Maruška, Linda vybrali jejich důležitost a  pořadí.

Poté jsme se nejdříve krátce zmínili o tématech, která byla vznesena, 

ale nejsou k diskusi:

  1. maso k obědu

ZeMě má svoje zásady a priority, mezi ně patří, že obědy jsou vegetariánské.

Dále ani z hygienických důvodů není možné připravovat maso.

Toto téma si tedy děti nemohou řešit samy

  1. zablácené oblečení ve vlaku

V tomto zabláceném období dbát na nezamazání vlaku. Např. slvéci vrchní vrstvu oblečení ve vlaku. Jinak nás mohou vyloučit z přepravy

  1. úterní matematika před češtinou (kvůli únavě)

Matematika s Míšou Višňou může být jen v tomto čase a dni – v úterý po češtině, vše totiž záleží na Višně, kdy ona může učit.

ZeMě k tomu přihlédne při sestavování rozvrhu na další školní rok

  1. schůzky rodičů – děti chtějí vědět, co se tam řeší

Rodiče, můžete informovat Vaše děti?

Je možno též vyvěsit ve škole zápis ze schůzky rodičů

Následovala diskuse o těchto tématech:

  1. nepříjemné narážky dětí na dvojice, které se mají rády

Hlavně Nathan je vystavován narážkám kluků i holek.

Nathan se snaží to ignorovat.

I některé další děti to znají ze své zkušenosti a ví, jak je to nepříjemné.

Zdá se, že děti si povídáním o tomto tématu to uvědomily

a uvidíme, zda se situace zlepší.

  1. Jura a jeho fotbalové míče

Jura již přinesl 3 míče do školy a všechny jsou zničené či ztracené.

Rada ZeMě se dohodne na adekvátní náhradě pro Juru.

Další děti nabízí, že mohou přinést své míče.

Domluveno, že o míče je potřeba se dobře starat, uklízet ho apod.

a každý přinesený míč je tam brán s vědomím rizika, že může být ztracen, zničen a opotřebován.

Na tyto témata se již nedostalo:

  1. děti si mezi sebou říkají posměšné věci, které druhému vadí (několik případů)
  1. Trucovací místo
  1. čeština s Michalem a nezájem velkých kluků

příští parlament ve čtvrtek 12. 3.

Napsat komentář