PRAVIDLA ŠKOLY vytvořená na parlamentu

  • Pravidlo nářadí:

Děti oznámí půjčeni i vrácení.

děti si mohou půjčit nářadí a pracovat s ním,

poté ho vždy musí vrátit a uklidit.

Dlátka a vozík se nesmí půjčovat.

Mohou se půjčovat jen k tomu, k čemu jsou určena

  • Pravidlo telefonování:

Děti, které mají svůj telefon ho mohou používat jen po domluvě s průvodcem.

a pokud si něco domluví s rodičema (např.přespávání), musí toto rodič potvrdit smskou průvodci.

Ti, co nemají telefon, mohou požádat průvodce, ten nevolá dvěma rodičům, ale píše jim smsku a oni mu dají vědět, jak se rozhodli.

Průvodce nepůjčuje dětem vlastní telefon.

Průvodce tak učiní, jen jestli na to má kapacitu.

Děti nemají dovoleno používat mobil, volat rodičům a domlouvat si změny. Je to matoucí pro průvodce.  Prosíme, aby rodiče ani nevolali dětem do školy. Raději volejte v případě nutnosti průvodci. Je lepší ať mají telefony zapnuté a funkční na pozdější použití.

  • úklid jurty –  nejdříve se uklidí batohy a vyndají ven.. Zbylé věci se dají na hromadu. Pokud si je nikdo nerozebere, půjdou do ztrát a nálezů.
  • peníze ve škole

Děti mohou nosit peníze do školy (někteří je potřebují, protože jezdí sami apod.), ale nepoužívají je v čase školy a nemluví o nich

  • pocit nespravedlnosti

Při pocitu nespravedlnosti to kluci ihned řeknou průvodci

Průvodci se na to vědomě budou soustředit, aby zachytili, co klukům vadí

Pokud zůstane pro kluky nějaká nespravedlnost přesto nevyřešená-nevyslyšená, řeknou jí někomu 3. (rodičům, jinému průvodci, komu důvěřují)

  • zkřížené ruce

V prvé řadě se musíme vzájemně respektovat a nedělat druhému, co nechce.

Zkřížené ruce jsou až poslední pomůckou.

Odstoupit, dlaně ven spíše značí, že chci, aby dotyčný přestal.

Pokud ani to nepomůže, jdeme za průvodcem.

Důležité je, aby průvodce navázal oční kontakt s dítětem. Dále je dobré zastavit se, zjistit a zvědomit pocity, vžít se do situace a vzájemně pochopit jednání každého

  • Chování v dopravních prostředcích

Chováme se s respektem k ostatním cestujícím.  

Při jídle vždy sedíme.

Jestli dítě překračuje hranice a chová se neúnosně, průvodce informuje Míšu (ta kontaktuje rodiče).

  • Pravidlo sladkosti

Konvenční cukrovinky nepatří do školy, nejíme je v době školy.

(Nenosíme žvýkačky, bonbóny, tabulky čokolády, sladké nápoje apod)

– nosit pouze „DOMÁCÍ“ SLADKOSTI
(míněno nezabalené v plastu, nejlépe zdravého charakteru, možno i koupené, chleba či houska s marmeládou, medem apod)
  • Hračky
Hračky se na rozdíl od školky do školy mohou nosit. Ale používají se pouze o přestávkách. Mobilní telefony, digitální hry i na hodinkách za hračku nepovažujeme
  • Pravidlo hranic

1. zona – zázemí ZeMě

2. zona – hřiště v lesíku po rokli, houpačka za keři a louka: pouze po dohodě s průvodcem

3. zona – rokle a les: školka s průvodcem, škola po dohodě

Napsat komentář