Letní školka a škola

Přes léto nabízíme bohatý program pro děti i dospělé. Spolek ZeMě pravidelně pořádá celotýdenní příměstské lesní škol(k)y a tábory pro děti ZeMě s jejich oblíbenými průvodci. Pořádáme také pobyty pro rodiče s dětmi a zajímavými hosty z Čech i zahraničí.

Program LÉTO 2019

Komunitní pobyt s Temocem první týden v červenci v jednání. Koordinuje Katka Kotková.

Letní školka a škola 2019

Letní školka a škola je výhradně pro děti, které do ZeMě pravidelně docházejí nebo docházely.

„Keramický týden“ pro školku a školu 15.- 19.7. 2019
„Letní putování Sokolíků a Orlů“ pro školku 5.- 9.8. 2019
„Tábor ZeMě“ opravdový tábor pro děti 5 – 11 let 5.9.8. 2019
„ZeMě a koně Jupiter“ pro školku a školu 12.-16.8. 2019

Děti je možné hlásit pouze na celé turnusy v kuse, není možné vybírat jednotlivé dny.

Jak se přihlásit:

  1. Zapište dítě do přihlašovací tabulky (tabulka je pod heslem v rodičovské sekci)
  2. Vyplňte závaznou přihlášku na každý týden a pro každé dítě zvlášť. Přihláška ke stažení.
  3. Zašlete ji prosím na korespondenční adresu ZeMě: Spolek ZeMě „Léto“, Sochorova E98, Řevnice, 25230
  4. Potvrďte přihlášení zasláním platby v plné výši za letní škol(k)u / tábor a to do 31.5. tohoto roku na účet číslo 2701146706/2010.
    V poznámce pro příjemce jméno dítěte / letní škol(k)a / název letní škol(k)y.
    Variabilní symbol je každému dítěti přidělen v přihlašovací tabulce na každý týden jiný.

Platba je nevratná. V případě, že dítě nebude moct ze závažných důvodů k docházce nastoupit, lze, po dohodě, za něj poslat náhradníka.

Děkujeme a těšíme se na léto!!!

Eliška Salay Kašparová
ekasparova@gmail.com

Zažili jsme spolu


Letní školka Za pohádkou do lesa, „O Smolíčkovi pacholíčkovi“, 2016


Zeměznění – výroba bubnu s Jasanskými, 2015