Vše o placení

Naše číslo účtu: 2601146709/2010

Vždy do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte / rezervace na září, školkovné/měsíc, školné/měsíc, extra den – škola/školka, název placené akce -škola/školka / Variabilní symbol: vaše tel.číslo.

Jistinu prosím posílejte na jiné číslo účtu 2701146706/2010.

Do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte / jistina. Var.symbol: vaše tel.číslo.

Školkový a školní fond a školkovné

 Platba za 1 dítě
na 1 měsíc
Sourozenecká sleva
30 %
Sleva pro samoživitelky
15 %
1 den v týdnu2200 + 200 fond
= 2400 Kč
1540 + 200 fond
= 1740 Kč
1870 + 200 fond
= 2070 Kč
2 dny v týdnu3900 + 200 fond
= 4100 Kč
2730 + 200fond
= 2930 Kč
3315 + 200 fond
= 3515 Kč
3 dny v týdnu5200 + 200 fond
= 5400 Kč
3640 + 200fond
= 3840 Kč
4420 + 200 fond
= 4620 Kč
4 dny v týdnu6550 + 200 fond
= 6750 Kč
4585 + 200 fond
= 4785 Kč
5570 + 200 fond
= 5770 Kč
5 dnů v týdnu7550 + 200 fond
= 7750 Kč
5285 + 200 fond
= 5485 Kč
6420 + 200 fond
= 6620 Kč
 • Platba se posílá na účet u Fio banky, č. 2601146709/2010 vždy do 20. předcházejícího měsíce.
 • Individuální variabilní symboly = vaše telefonní číslo
 • K platbě prosím uvádějte jméno dítěte a variabilní symbol, pokud bude třeba, rozepište, čeho se platba týká.
 • Sleva pro sourozence 30 %
 • Sleva pro samoživitelky/samoživitele 15 %.

Pozor, slevy nelze sčítat.

V případě, že školkovné/školné není uhrazeno včas, platí se poplatek z prodlení 5 % z měsíční platby za každý týden prodlení.

Upozorňujeme, že pokud není uhrazeno školkovné/školné za jeden měsíc bez předchozí domluvy s koordinátorem financí, tak dítě nemůže pokračovat v docházce, dokud nebude dluh splacen.

Fond je příspěvek na kulturní akce, slavnosti a na pomůcky. Fond činí 1000 Kč za dítě na pololetí a je splatný v pravidelných měsíčních splátkách 200 Kč, spolu s úplatou za školkovné/školné.

CENÍK pro platbu dne navíc, když není zrovna nárok na náhradu:

500 Kč = cena 1 dne při paušálu 1 den v týdnu/měsíc (- 30%=350, -15%=425)
450 Kč = cena 1 dne při paušálu 2 dny v týdnu/měsíc (-30%=315, -15%= 383)
400 Kč = cena 1 dne při paušálu 3 dny v týdnu/měsíc (-30%=280, -15%= 340)
380 Kč = cena 1 dne při paušálu 4 dnů v týdnu/měsíc (-30%=266, -15% 323)
350 Kč = cena 1 dne při paušálu 5 dnů v týdnu/měsíc (-30%=245, -15%=298)
Uveďte vždy prosím do zprávy příjemci: Jméno dítěte/ EXTRA DEN/škola – školka

Jistina

Na začátku školního roku, po ukončení dvouměsíční zkušební doby, je třeba uhradit jistinu ve výši jednoho školkovného. Ukončí-li dítě docházku předčasně nebo sníží-li se četnost docházky na méně dní v týdnu, bude jistina použita k uhrazení rozdílu. Tedy pokud dítě ukončí docházku v průběhu roku, jistina v plné výši zůstává školce. Předčasný odchod či snížení dnů v týdnu je přesto nutno hlásit dva měsíce předem. Tzn. v případě změny je nutno platit původní výši školného.

Jistinu vnímáme jako jasný závazek dítě posílat do školky po celý rok.

Propadnutá jistina školce je použita k vyrovnání schodku v rozpočtu vzniklého předčasným ukončením docházky.

Jistinu prosím posílejte na číslo účtu 2701146706/2010.

Do předmětu k platbě prosím uveďte jméno dítěte / jistina. Var.symbol: vaše tel.číslo.

Platby v případě absence

 • absence kratší než 2 týdny: 100 % měsíční sazby
 • absence 2 týdny a déle: 75 % měsíční platby (např. při tarifu 4500 Kč platím 3375 Kč)
 • absence celý měsíc: 50 % měsíční sazby

Předčasný odchod

 • je nutno hlásit 2 měsíce dopředu
 • po dobu 2 měsíců od nahlášení platit plnou původní sazbu
 • propadne jistina

Po uplynutí oboustranné zkušební doby je pravidlem závazně se přihlásit na celý školní rok.

Snížení počtu dní v týdnu

 • nutno hlásit 2 měsíce dopředu
 • po dobu 2 měsíců platit plnou původní sazbu
 • z jistiny si školka odečte rozdíl

Ve vlastním zájmu je třeba informovat o snížení tarifu s dostatečným předstihem, neboť další dva celé měsíce po nahlášení změny platí rodič původně sjednaný tarif.

Jiné platby

Návštěva jednoho dne stojí 500Kč.

Jedna konzultace rodičů s týmem průvodců, se zástupci Rady školky/školy a s dětským psychologem či mediátorem činí 1000 Kč.

Pokuta při zpožděném vyzvednutí dítěte (více než 10 min. po příjezdu vlaku) činí 100 Kč a za každou další započatou půlhodinu dalších 100 Kč. Hradí se přímo průvodci, který s vaším dítětem čeká mimo potřebné zázemí školky/školy.

Práce na zvelebování společného prostoru (brigády) či podílení se na slavnosti

Rodiče jsou nedílnou součástí ZeMě, proto je jejich přínos a zapojení se v podobě práce na zvelebování prostoru či podpory některé ze slavností vyváženo v případě neschopnosti symbolickou částkou 1000 Kč za rok. Děkujeme.

Školkovné a sleva na dani

Nejsme organizace, která má ze zákona právo nárokovat si slevu na dani za školkovné/školné. NENÍ MOŽNÉ uplatňovat slevu na dani za umístění dítěte, tj. tzv. školkovné, vzhledem k tomu, že nejsme umístěni v rejstříku MŠ.

Školkovné se může zvýšit s okamžitou platností na základě vlivu vnějších okolností, například zvýšení cen jízdného, prodloužení dne apod.