Rozvrh

Školní rok 2019/20
  • Epochy v 1. pololetí

září:

Já tady v ZeMi, na Zemi

Já v tomto školním roce: čeho chci dosáhnout, co mě baví

Matka Země – dík za úrodu. Téma pečování. 

Péče o zázemí, práce na záhonech s Petrou Kasovou

Ctnosti na Zemi. 

Morálka. Etika. Tolerance. Respekt. Úcta k životu

Pokusit se připojit k těmto aktivitám:

Ukliďme Česko

Trash hero  (skupina lidí z Bali, kteří každý měsíc uklízejí určitou oblast kolem Prahy) 

Pohřeb za naše lesy 

říjen

Navázání na ctnosti a morálku

příkladné osobnosti z dějin,  hrdinové

Staré pověsti české

Kdo je můj hrdina, hrdina mojí rodiny

Cesta bojovníka, práce se záměrem, rytířské ctnosti

Lukostřelba (Jindra)

Hrdinové všedních dnů

Hasiči v Řevnicích apod.

listopad

Dostaneme se k našim dějinám

novodobá česká historie

příběhy z rodin, pamětníci ’68, ’89

Pamět národa – příběhy

30 let sametové revoluce

účast na Sametovém posvícení – příprava na něj

prosinec

Směřování do nitra, k lásce, míru

téma pomoci bližním – staří lidé, zvířata v zimě

psaní dopisů Amnesty International 

návštěva Kaši, která doprovází umírající

příprava na den s dětmi z pěstounských rodin

návštěva domova důchodců

příprava na vánoční besídku – Slovanská pohádka

Slovanští hrdinové 

oslava slunovratu

leden

Slovanství 

– zeměpis, jazyk, kmeny

Pondělí

Jana Švecová+Petra Brandaliková+ Ben Sasson

Angličtina  s Petrou Brandalíkovou a Benem Sassonem – rodilým mluvčím.
Práce na komunikačních dovednostech – přes tělo, pohyb, divadelní vyjádření, pohádky a hru.
  1. blok společná cvičení
  2. blok rozdělení děti na skupiny dle pokročilosti, individuální přístup
Vyrábění s Janou – různé techniky – malování, vyšívání, drátkování, batikování
  1. pololetí – zařazení i  první pomoci

Úterý

Eliška + Michal+ Anička + Višňa

1.Blok: pohybovka s češtinou za doprovodu živé hudby, (Michal a Eliška)
2.Blok: Český jazyk pro 2.,3.a 4. ročník (Eliška, Michal a Anička)
3.Blok: Matematika pro 2.,3.a 4. ročník (Míša Višňa, Michal a Anička)
Matematika a český jazyk – 3 úrovně 2.,3. a 4. třída
Upozornění:
  1. Učebnice budou nakoupeny  hromadně pro všechny děti a rodiče je proplatí na zač.školního roku.
český jazyk – učebnice z edice Nová škola Brno
matematika – Hejného učebnice od nakladatelství H mat a Fraus.
  • Nebude možné, aby chodily na náhradu děti z prvního ročníku či s odkladem.
  • Dětí v druhém ročníku bude v úterní skupině 12. Pokud bude plný stav v Pick time, nebude možné, aby ten den šel na náhradu někdo s programem 2.ročníku
rozpis dětí ve skupinách:
2. ročník: Rozárka T., Marcel, Zdenda, Mia W., Mia R., Aňule, Anička, Anežka, Berinka, Julinka, Ema, na matematiku Matoušek)
3. ročník: Tim, Beátka, Tigra, Noe, Rozárka M., a 1místo volné pro náhradníky na úrovni 3.roč.
4. ročník: Máťa Žofka, Hugo Jura, Vláďa a 1místo volné pro náhradníky na úrovni 4.roč.

Středa

Katka a Ondra

Ctnosti bojovníka – na přebězích založené hodnotové vzdělávání – rytíři krále Artuše, Rychlé šípy apod. Čest, pravdomluvnost, pomoc druhému, jít za svým cílem, dodržet slovo, vytrvalost, zdvořilost.
Divadelní prvky, dramatizace
Masáže
Část dne zvlášť holky a kluci – „mužský“ a „ženský“ kruh
Holky – výroba lektvarů, poznávání a sběr bylin, zpívání, povídání mezi námi děvčaty – o ženském těle, jak se rodí miminka
s Ondrou
práce s tělem a péče o vlastní zdraví a pohodu.
Způsoby uvolňování,  používaní esenciálních olejů a vyrábění z nich.
Vlastní bezpečí a práce s agresivitou, bojová umění –  jak vyhrávat a nebojovat.
Hry z intuitivní pedagogiky.
Projekty pod vedením jednotlivých dětí.

Čtvrtek expedice

Katy + Ondra

Pobyt mimo zázemí:
  • v přírodě na výpravách za dobrodružstvím – inspirace stejnojmennou knihou Miloše Zapletala
  • výjezdy za kulturou a vědecko-technickým poznáním.
Muzea a výstavy, objevování fungování světa, naše místo v něm.
Práce s tělem – cvičení, hry pro skupinu i jednotlivce. Zimní bruslení.
Přirozené zařazení čtení, psaní, počítání, rozvíjení kreativity, spolupráce, zkoumání hodnot i sama sebe.
Upozornění:
Od rodičů  potřebujeme přizpůsobivost co se obědů týče (mnohdy bude třeba dát dětem něco s sebou) a občasné zvýšené náklady na cestovné a vstupné (což ale primárně zaplatíme z ušetřených obědů a fondu).

Čtvrtek zázemí

Míša + Jindra Norková, Eliška

Věda a člověk prožitkem
  • pohybové hry s prvky cirkusové školy, lezeckých rozcviček nebo cviků z bojových umění
 Enviromentální výchova.Zkoumání, tvoření, pozorování.
Bádání v okruhu biologie, fyziky i chemie z pohledu vědce, kuchaře, hospodáře, prodavače nebo běžného obyvatele planety.
* experimentování – lednice, sádrování, růst při nedostatku světla, hoření ve vakuu, vodivost světla….
* tvoření ze zbytků – recycling/upcycling – rohožky, tašky, postavičky, loutky, rakety, mozaiky, květináče, kaleidoskop,…
* tvoření ke slavnostem v rámci roku – výroba svíček, girland, konfet
* občasná exkurze nebo výprava do terénu
odpoledne čeština s Eliškou
pro 1.ročník a pro děti s odkladem, které už mají zájem o písmenka, tj. čtení a psaní.
formou hry a s učebnicí a s písankou Comenia Sript.
Nevázané písmo, indivudálně i vázané písmo (písanky nakladatelství Fraus).
Upozornění:
Učebnice budou nakoupeny  hromadně  a rodiče je proplatí na zač.školního roku.
 Dejte prosím vědět, které ze čtvrtečních dětí mají zájem o český jazyk od září

Pátek

Majda + Ondra + Jan/Bára L.

Výtvarné projekty na téma epochy.
Různé výtvarné techniky a tvorba jednoduché animace.
Tříbení smyslů a citu pro barvu a tvar.
Návštěvy galerijních programů.
Procvičování psaného projevu formou krátkých slohových útvarů.
Čtení příběhů a povídání nad knihami.
Poslech hudby  a zvukových záznamů k tématům.
Rozvíjení konkrétních nápadů dětí. Pokusy a pozorování.
s Ondrou
práce s tělem a péče o vlastní zdraví a pohodu.
Způsoby uvolňování,  používaní esenciálních olejů a vyrábění z nich.
Vlastní bezpečí a práce s agresivitou, bojová umění –  jak vyhrávat a nebojovat.
Hry z intuitivní pedagogiky.
Projekty pod vedením jednotlivých dětí.
s Bárou
Výtvarné techniky zaměřeně na prostorovou představivost, práce s hlínou, techniky modelování.
s Janem
– moudrost předávaná starověkými příběhy a archetypy (Řecko, Egypt a jiné)
– práce s myslí, tělem a duší pomocí meditace a fyzických cvičení (aktivní meditace, tai-ji, jóga)

Týdenní rozvrh

Pondělní škola – 16/09/2019

Pondělní škola PRŮVODCI: Petra Brandalíkova,  Jana Švecová a Ben Sasson V prvním bloku hry/cvičení společné, v druhém práce ve skupinách. hlavní témata : where is my place - where do…

Úterní škola – 17/09/2019

Úterní škola PRŮVODCI: Eliška Salay Kašparová, Míša Formanová za Michala Turka, Anička Stanislavová a Míša Višňa Sklenářová 1.BLOK: Eliška a Michal: pohybové hry, orchestr, divadlo slovních druhů. Pokud nebude pršet, dáme…

Středeční škola – 18/09/2019

Středa ve škole PRŮVODCI: Ondřej Nesměrák a Katka Kotková Ve středu si s sebou vezměte šátek, budeme je potřebovat na masáže a i na jednu hru. Her bude opět víc,…

Čtvrteční škola - expedice – 19/09/2019

Čtvrteční škola - expedice PRŮVODCI: Katy Šrubařová a Ondřej Nesměrák Vyrazíme na celodenní putování ze Srbska přes Bubovické vodopády, Sv. Jana pod Skalou okruhem zase do Srbska. Nějakých 15km. Ať…

Čtvrteční škola v zázemí – 19/09/2019

Čtvrteční škola v zázemí PRŮVODCI: Míša Formanová a Jindra Norková Dopoledne zkusíme pohybové hry v přírodě, ať ještě co nejvíce nasáváme energii světlých dní a potom se vrhneme na další…

Schůzka školy – 19/09/2019

čtvrtek 19. 9. 17 - 18,30h pravidelná schůzka rodičů školy s průvodci v Řevnicích od 19h schůzka průvodců

Páteční škola – 20/09/2019

Páteční škola PRŮVODCI: Magda Hrubá, Ondřej a Bára Lehká/Jan Ditrich Bojová umění Výtvarná výchova Výtvarný program budeme prokládat aromaterapií, krátkými meditacemi a cvičením jógy, taichi, chi-kungu, bojových umění a hrami…

Oslava podzimní rovnodennosti a podzimní brigádička – 21/09/2019

Společná oslava rovnodennosti a nového školního roku spolu s brigádičkou v sobotu 21.9. Brigáda od 10:00 do 15:00hod.  Slavnost od 15:00 do 17:00hod. S podzimní rovnodenností jsou spjaté svátky oslav…

Stmelovací výlet se školáky – 23/09/2019 - 27/09/2019

23. - 27. 9. Osada Bečkov, Bernartice u Trutnova, Vraní hory.   

28. září státní svátek / prázdniny – 28/09/2019

28. září - státní svátek. Školka/škola uzavřena.

Pondělí: anglický jazyk/ruční práce
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Petra BrandalíkováPetra BrandalíkováPetra Brandalíková
Ben SassonBen Sasson
Jana Švecová
Jana ŠvecováJana Švecová
Úterý: pohybová vých./český jazyk/matematika
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Eliška KašparováEliška Kašparová
Michal TurekMichal TurekMichal Turek
Anna StanislavováAnna Stanislavová
Míša Višňa
Středa: projekty/práce s tělem/dramatická a hudební výchova
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Káča KotkováKatka KotkováKatka Kotková
Čtvrtek expediční
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Katy ŠrubařováKaty ŠrubařováKaty Šrubařová
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Pátek: epochy/Výtvarná výchova/mytologie
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Magda HrubáMagda HrubáMagda Hrubá
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Bára Lehká/Jan DitrichBára Lehká/Jan DitrichBára Lehká/Jan Ditrich

-