Rozvrh

Návrh pro školní rok 2019/20

Ponděli

Jana Švecová+Petra Brandaliková+ Ben Sasson

Angličtina probíhá s Petrou Brandalíkovou a Benem Sassonem, rodilým mluvčím, který přinese přirozený důvod mluvit a dorozumět se. Pracujeme na komunikačních dovednostech všeho druhu a podle chuti – přes tělo, pohyb, divadelní vyjádření, pohádky a hru. V prvním bloku se věnujeme cvičením všichni společně a ve druhém rozdělujeme děti na skupinky podle pokročilosti a věnujeme se jim víc individuálně
Vyrábění s Janou:
pracovala bych různými technikami, od malování, vyšívání, drátkování, až po batikování, snažila bych se daný výrobek přizpůsobit epoše, pokud by to šlo.
Dále bych ráda zapojila první pomoc. Buď na střídačku s vyráběním nebo ve 2. pololetí

Úterý

Eliška + Michal+ Anička + Višňa

Úterní skupina je specifická svým jasně daným programem. Je dobré, když jsou děti motivovány a sami chtějí den takového typu absolvovat. V následujícím školním roce budeme pracovat se třemi úrovněmi  tzn. 2.,3. a 4. třída, a to jak v matematice, tak v češtině. Nebude možné, aby chodily na náhradu děti z prvního ročníku či s odkladem. 
1.Blok: pohybovka s češtinou za doprovodu živé hudby, (Michal a Eliška)
2.Blok: Český jazyk pro 2.,3.a 4. ročník (Eliška, Michal a Anička)
3.Blok: Matematika pro 2.,3.a 4. ročník (Míša Višňa, Michal a Anička)
 Na Český jazyk budeme používat učebnice z edice Nová škola Brno a na  matematiku Hejného učebnice od nakladatelství H mat a Fraus. Učebnice nakoupím hromadně pro všechny děti a požádám Vás o proplacení na zač.školního roku. Písanky ještě spolu probereme na školní schůzi.
Dětí v druhém ročníku bude v úterní skupině 12. Pokud bude plný stav v Pick time, nebude možné, aby ten den šel na náhradu někdo s programem 2.ročníku (neměli bychom ho kam posadit).
 Toto opatření je nejen kvůli prostoru, ale také kvůli zachování individuálního přístupu k dětem. 12 dětí v nejmladší skupině je sice na jednoho dospěláka už moc, ale jsme s tím smířeni a budeme se co nejvíce snažit, abychom zachovali co nejpříjemnější způsob práce.
Posílám jasný rozpis dětí ve skupinách, abychom předešli nejasnostem s náhradníky v průběhu školního roku.
2. ročník: Rozárka T., Marcel, Zdenda, Mia W., Mia R., Aňule, Anička, Anežka, Berinka, Julinka, Ema, na matematiku Matoušek)
3. ročník: Tim, Beátka, Tigra, Noe, Rozárka M., a 1místo volné pro náhradníky na úrovni 3.roč.
4. ročník: Máťa Žofka, Hugo Jura, Vláďa a 1místo volné pro náhradníky na úrovni 4.roč.

Středa

Katka a Ondra

Bojové umění – ve zdravém a silném těle zdravý a silný duch 🙂
Cvičení na podporu bdělosti a rovnováhy, posilování Středu – prvky Aikido, Ticho apod.
Ctnosti bojovníka- na přebězích založené hodnotové vzdělávání – rytíři krále Artuše, Rychlé šípy apod.
Čest, pravdomluvnost, pomoc druhému, jít za svým cílem, dodržet slovo, vytrvalost, zdvořilost – a další
Divadelní prvky – dramatizace
Masáže
Část dne zvlášť holky a kluci – „mužský“ a „ženský“ kruh
Holky- výroba lektvarů, poznávání a sběr bylin, zpívání, povídání mezi námi děvčaty- o ženském těle, jak se rodí miminka… můžeme i taneční improvizace, masírování
…dle ročního období a epochy
s Ondrou
chtěl bych s dětmi pokračovat v práci s tělem a péčí o vlastní zdraví a pohodu.Budeme zkoumat cesty, jakými se můžeme uvolňovat. Určitě budeme používat esenciální oleje, mohli bychom z nich i něco vyrábět. Určitě se budeme věnovat i vlastnímu bezpečí a práci s agresivitou, pomocí bojového umění se budeme učit jak vyhrávat a nebojovat.  Prostor dostanou i hry z intuitivní pedagogiky a projekty pod vedením jednotlivých dětí.

Čtvrtek expedice

Katy + Ondra

Expediční skupina bude trávit většinu času mimo zázemí: zhruba půl napůl v přírodě na výpravách za dobrodružstvím (necháme se opět inspirovat stejnojmennou knihou Miloše Zapletala), napůl na výjezdech za kulturou a vědecko-technickým poznáním. Vylezeme na kopce i do údolí, navštívíme muzea a výstavy, budeme objevovat fungování světa a naše místo v něm. Nezapomeneme na svá těla, ať už formou drobných cvičení a her pro skupinu i jednotlivce, tak třeba při pravidelném zimním bruslení. Při tom všem přirozeně zařadíme čtení, psaní, počítání, budeme rozvíjet naši kreativitu, spolupráci, zkoumat hodnoty i sama sebe.
Od rodičů dětí z expediční skupiny potřebujeme přizpůsobivost co se obědů týče (mnohdy bude třeba dát dětem něco s sebou) a občasné zvýšené náklady na cestovné a vstupné (což ale primárně zaplatíme z ušetřených obědů a fondu).

Čtvrtek zázemí

Míša + Jindra Norková, Eliška

Heslo pro čtvrtek: Věda a člověk prožitkem
Děti dopoledne zažijí pohybové hry s prvky cirkusové školy, lezeckých rozcviček nebo cviků z bojových umění.
Hlavní částí dne bude průřezové téma – enviromentální výchova. Děti dostanou možnost zkoumat a tvořit, pozorovat. Během našeho bádání zabrousíme do okruhů biologie, fyziky i chemie z pohledu vědce, kuchaře, hospodáře, prodavače nebo běžného obyvatele planety.
* experimentování – lednice, sádrování, růst při nedostatku světla, hoření ve vakuu, vodivost světla….
* tvoření ze zbytků – recycling/upcycling – rohožky, tašky, postavičky, loutky, rakety, mozaiky, květináče, kaleidoskop,…
* tvoření ke slavnostem v rámci roku – výroba svíček, girland, konfet
* občasná exkurze nebo výprava do terénu
Čtvrteční odpoledne s češtinou a s Eliškou
3.blok: Český jazyk pro 1.ročník a pro děti s odkladem, které už mají zájem o písmenka, tj. čtení a psaní.
Budeme pracovat jak formou hry, tak s učebnicí a s písankou Comenia Sript.
Začneme tedy s nevázaným písmem, ale pokud děti projeví zájem, vrhneme se i individuálně na vázané písmo (písanky nakladatelství Fraus).
Učebnice, písanky a jiné potřebné pomůcky nakoupím hromadně a poprosím Vás o proplacení v září.
Dejte mi prosím vědět, které ze čtvrtečních dětí skupiny v zázemí, mají zájem o Český jazyk od září.
Těším se na ně!

Pátek

Majda + Ondra + Sebastián/Bára L.

Výtvarné projekty na téma epochy nebo témat okolo historie a mytologie ve spolupráci se Sebastianem.
To vše různými výtvarnými technikami a tvorba jednoduché animace. Tříbení smyslů a citu pro barvu a tvar.
Návštěvy galerijních programů.
Procvičování psaného projevu formou krátkých slohových útvarů.
Čtení příběhů a povídání nad knihami.
Poslech hudby  a zvukových záznamů k tématům.
Rozvíjení konkrétních nápadů dětí. Pokusy a pozorování.
se Sebíkem
1) cvičení jógy, práce s myslí a meditace
2) pohyb, zapojení těla
3) mytologie, kultura (pokračování z tohoto roku, vypadá to, že letos uzavřeme Indií; příští rok se dostaneme dál: Germánie, Řecko, Řím)
4) propojení činností s výtvarnými činnostmi od Magdaleny Hrubé (zcela přirozeně se doplňujeme)
s Ondrou
práce s tělem a péče o vlastní zdraví a pohodu. Budeme zkoumat cesty, jakými se můžeme uvolňovat. Určitě budeme používat esenciální oleje, mohli bychom z nich i něco vyrábět. Určitě se budeme věnovat i vlastnímu bezpečí a práci s agresivitou, pomocí bojového umění se budeme učit jak vyhrávat a nebojovat.  Prostor dostanou i hry z intuitivní pedagogiky a projekty pod vedením jednotlivých dětí.
s Bárou
Výtvarné techniky zaměřeně na prostorovou představivost, práce s hlínou, techniky modelování.

Týdenní rozvrh

Zápis na letní školku a školu – 12/03/2019 - 18/08/2019

Zapisujte své děti do tabulky níže: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gwIU7_-W5n_Qd0G4PZ86VvRO3ai_E-mmCsQJpwq5uuo/edit?usp=sharing

Letní školka - Opravdový tábor – 05/08/2019 - 09/08/2019

5.-9.8. 2019 ,,Tábor ZeMě" Opravdový tábor pro děti 5 - náct let ( stále 7 volných míst) Průvodci: Katy Šrubařová, Ondřej Nesměrák, Petra Brandalíková, Petr Vohryzka, Jan Spanbauer   Přesnější…

Letní školka a škola - koně Jupiter – 12/08/2019 - 16/08/2019

12.-16.8. 2019 ,,ZeMě a koně Jupiter´´ pro školku a školu příměstský tabor Ráno odjezd z Hlavního nádr. 8,20, sraz v Řevnicích v 8,50 na nádraží. Odpoledne odjezd z Řevnic v…

Pondělí: anglický jazyk/ruční práce
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Petra BrandalíkováPetra BrandalíkováPetra Brandalíková
Ben SassonBen Sasson
Jana Švecová
Jana ŠvecováJana Švecová
Úterý: pohybová vých./český jazyk/matematika
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Eliška KašparováEliška Kašparová
Michal TurekMichal TurekMichal Turek
Anna StanislavováAnna Stanislavová
Míša Višňa
Středa: projekty/práce s tělem/dramatická a hudební výchova
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Káča KotkováKatka KotkováKatka Kotková
Čtvrtek expediční
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Katy ŠrubařováKaty ŠrubařováKaty Šrubařová
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Pátek: epochy/Výtvarná výchova/mytologie
I blok 9-10:30II blok 11-12:30III blok 13:30-15
Magda HrubáMagda HrubáMagda Hrubá
Ondřej NesměrákOndřej NesměrákOndřej Nesměrák
Bára Lehká/Sebastian JanotaBára Lehká/Sebastian JanotaBára Lehká/Sebastian Janota

-