Alenka Karkošková

Průvodce od dubna 2018, nyní pouze záskoky.

tel.: 608 332 224
email:alena.karkoskova@gmail.com

Mou největší vášní je hudba. Hraji na klavír, flétnu, kytaru a zpívám. Věnuji se autorské tvorbě, ale také mě zajímá muzikoterapeutický rozměr a baví mě spolupráce s jinými muzikanty, improvizace. Má cesta k ZeMi vedla přes Kryštofa Pohla, hudební doprovázení slavností a hospodaření. Především však přes bližší vztah k přírodě, kterého se mi dostalo díky přestěhování z města (pocházím z Ostravy, ale žila jsem i v Olomouci a Praze) do Černošic – Mokropes. Tam mi největší učení dala řeka, skála a les. Miluji procházky, oheň a jiné venkovní radosti. V současné době mě také zajímá a baví práce s tělem. Bydlím na chaloupce v lese. Provázela jsem děti v Lesním klubu Hvězdička.