Vynášení Mořeny

#_LOCATIONMAP

Datum / čas
Date(s) - 20/03/2020
Celý den

Kategorie


Sraz rodičů a přátel v první jarní den 20.3., pěkně z rána, v 8:50hod. na nádraží Řevnice.(Po příjezdu vlaku z Prahy) Průvod s kapelou se vydá směrem k řece Berounce, kde se rozloučí s paní Zimou, poté jí zapálí a pošle po vodě… 

Jako kontrast k Moreně si ozdobíme Líto (letečko, májíček), které symbolizovalo příchod jara a obnovení života. Na rozdíl od smrtky bylo vytvořeno ze živých a barevných materiálů – sám stromek nebo zelená ratolest zobrazují v magii život.

Děti se pak spolu s průvodci vydají do zázemí.

Klip ZeMě kapely ZDE !

Koordinují Ondřej a Majda

 

S SEBOU:
Teplé oblečení, svačinu, teplý čaj, karimatku na sezení
Barevné pentle na ozdobení Líta, symbolu nového života

 

Neseme morenu

Pěkně vystrojenu

Nahoře červenu a dole zelenu

Neseme Mařocha hodit do potoka

 

Přišlo jaro do vsi
Kde jsi zimo kde jsi
Byla zima mezi náma,
Ale už je za horama
Hu hu hu!
Jaro už je tu!

Morena neboli Morana je bohyní smrti, bývá ztotožňována z archetypem stařeny a uzavírá božskou trojici i koloběh života a smrti. Vládne v zimních měsících a stále jsou živé rituály, kdy bývala na jaře vynášena jako slaměná panna a házena do vody, aby odešla a přenechala místo Vesně. Někdy je zobrazována jako mladá, bledá dívka, jindy jako stařena. Bere k sobě mrtvé duše a vládne podsvětí. Její dech i dotek jsou mrazivé tak, že se z nich zastaví srdce. Zároveň ale také obnovuje přírodu tím, že ji uvrhne do zimního spánku a vše uspí pod sněhem. Její jméno pochází ze slovanského slova mořit, umořit, základ pro slovo zemřít. Vynášení Moreny ze vsi patří k jedné z tradic, která se traduje do dnes. Bývá to v čase jarní rovnodennosti, kdy vládu nad světem přebírá Vesna, bohyně jara, života a radosti.
20170321-IMG_0057ok

Pro průvodce:

Spolu s dětmi si nejprve Morenu vyrobíme. Ke zhotovení Morany se používalo to, co už nebylo k potřebě, suché větve, roští, stará sláma, uschlá tráva z loňska… Morana bývala ustrojena do bílého a okrášlena náhrdelníky a ozdobami z vyfouknutých vaječných skořápek a prázdných šnecích ulit, tedy symboly smrti a zmaru – vždyť figurína Morany představuje smrt, nemoci, bídu…

Potřebujeme:

  • lehkou konstrukci, kříž z větví
  • hlavu vytvoříme ze suché slámy
  • pomalujeme
  • hadry případně  jen světlé a pomálu

Děti si přinesou tzv. vejdumky, vyfouklá vajíčka – symbol smrti, ze kterých Mořeně vytvoříme korále. Také šnečí ulity s dírkou.

Foto z vynášení Morany, 2017

Napsat komentář