Škola 2018 září – pátky

21.9.2018
Na závěr letních dní – vzato jak ze strany kalendářního času, tak z pohledu teploty tomuto dni souzené – jsme se věnovali ráno cvičení jógy ve velké jurtě. Cvičila opět asi polovina dětí – a docela s chutí. Pak jsme se setkali v jurtě školní a ve třech skupinkách odpovídali na otázky ohledně doby PALEOLITU, od kdy stopujeme první život lidský. Skupiny pracovaly na odpovědích samostatně a na závěr prezentovaly své otázky a odpovědi ostatním. Napsali jsme si také několik tematických slov hůlkovým a někdo i psacím písmem do nových sešitů, které dětem donesla Magdalena. Pak jsme se pohodlně usadili a Majda nám pustila z MacBooku fotky jeskynních kreseb (převážně z Francie a Španělska). Hodnotili jsme nejen vizuální zdařilost malby, ale i způsob provedení malby – techniku. Pak jsme si dali přestávku a před obědem se pustili do malby velkého společného jeskynního obrazu. Používali jsme hlinku a uhlíky a malovali zvířata i zkameněliny. Děti si to myslím docela užívaly – stopy této malby jste možná postřehli i vy, rodiče, při předávce: tu a tam červeň ve vlasech / na obličeji či jinde po těle a na oblečení. Snažili jsme se samozřejmě o přísná preventivní opatření, ale uhlídat děti čisté jako andílky bylo nad naše síly… :-). Po dobrém obědě jsme si trochu odpočinuli a děti se věnovaly hrám. Pak kdo měl zájem ještě maloval za pomoci hlíny s vodou a kurkumy s vodou další obraz, tentokrát již každý svůj. A na závěr jsme se pustili do čtení komiksového příběhu z doby paleolitu, abychom si ještě lépe dokázali představit, jak se lidem v době okolo 200 000 – 20 000 ANTE asi žilo. Příště máme v plánu se zase posunout časem k dalšímu stádiu lidské kultury, k době BRONZOVÉ…
Sebastián a Magdaléna