ŠKOLA – Čtvrteční výzkum a tvoření, prosinec 2019 – únor 2020

5.12.

Opravdu nám začíná zima. Cestou od vlaku jsme si povídali o tom, jak bylo šlechetné, že Eliška a Jenda vstali dřív, aby nám zatopili. Aňulka utrousila i nějakou tu slzu, jaká ji byla zima na ruce.

Parlament dnes vypadal malinko jinak. Dali jsme si kolečko, abychom měli šanci ventilovat naše problémy, a pak jsme se rozdělili do 4 skupin a pracovali jsme s tématem chování. Práce v menším kolektivu jsou cenné a mají většinou výborné výstupy. (podrobnosti budou zveřejněny v zápise)

Jak jsem slíbila, vytáhli jsme šicí stroj a každé dítko s lehkou pomocí ušilo látkový sáček. Byla jsem zájmem o šicí stroj potěšená, tak se k němu ještě vrátíme. Výsledky budou k zakoupení na besídce 😉