Škola úterky březen a duben 2019

ŠKOLA ÚTERÝ 9.4. 2019
1.BLOK: Pohybovka:
Eliška a Michal: Hry s vyjmenovanými slovy a s podstatnými jmény. Za pomocí hry s míčem jsme se naučili rozlišovat podstatná jména: osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: Ř,ř . Samostatné čtení o růstu rostlin stihly Anička Š., Anežka a Mia, na základě jednoduchcých vět zadání si vytvořily malé knížečky.
2.ročník: Eliška: Pokračování tvorba karet pro leporelo se slovy: pod, nad, před, hned, snad, pokud, odtud, dosud, ať, nechť, vždyť, už, již, až,než, totiž, když, teď, opět, přes.
3.ročník: Michal: Vyjmenovaná slova po S, pokračování a tvorba karet pro leporela.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník:….
2.ročník: Počítáme do 100. Vztahy a rovnosti. Překlápění krychle. Geometrická představivost.
3.ročník: Kvádr. Běžné násobení dvoumístného čísla64

ŠKOLA ÚTERÝ 2.4. 2019
Na příští týden prosím třeťáky vybavte čtverečkovaným papírem 1cm. Čeká je klasické násobení.

1.BLOK: Pohybovka: Michal (Eliška měla nemocného synka, doprovodila tedy všechny z nádraží do zázemí a musela jít domů. Anička tentokrát přijela dříve.): atletická průprava, ukázka překážkového sedu, protažení, sprinty na hřišti s klasickým startem ready steady go.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: Š, š jako šála:). Pexeso poznávání stromů, podle kůry, listu, plodu.
2.ročník: Opakování všeho, co jsem se od září naučili.
3.ročník: Michal: Vyjmenovaná slova po S, pokračování a tvorba karet pro leporela.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: Měření výšky a rozpětí
2.ročník: Měřění výšky a rozpětí. Sešit3. Rodina. Násobení 7 6/3.
3.ročník: Měření výšky a rozpětí. Pohled zepředu – stavba podle portrétu. Pohled zepředu – stavba podle plánu 62.

ŠKOLA ÚTERÝ 26.3. 2019
1.BLOK: Pohybovka
: Eliška a Michal: Hry s vyjmenovanými slovy a s podstatnými jmény. Moc nám pomáhají karty vyjm.slov co vytvořili třeťáci.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Michal: CH, ch jako chobotnice:).
2.ročník: Eliška: Dnes jsme si hráli a vytvořili karty se slovy, pro která není pomůcka, jen je potřeba si zapamatovat, jak se píší: pod, nad, před, hned, snad, pokud, odtud, dosud, ať, nechť, vždyť, už, již, až, než, totiž, když, teď, opět, přes. Zvládli jsem 10 z nich, příště budeme pokračovat. Pak si slepíme leporelo:).
3.ročník: Michal a Eliška: Vyjmenovaná slova po S procvičování. Slepili jsme si leporelo vyjm.slov po P.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1. ročník: Schody76,77
2.rocnik : autobus 75
3.rocnik:Matematický Klokan Cvrček

ŠKOLA ÚTERÝ 19.3. 2019
Prosím ať zítra, tj.20.3.přinese Žofka karty A5 s vyjm.slovy: slepýš, pyl, pýřit se a Jura: klopýtat, třpytit se.

Ráno na nádraží jsme si povídali o tom, co kdo čte. Spousta dětí čte už samo komiksy, pár dětem čtou rodiče, někdo už prostě čte knihy. Časem bych chtěla děti podpořit v nějakém čtenářském deníčku. Pokud už nějaký mají, mohou si ho přinést a prezentovat nějakou svou oblíbenou knihu.

Práce na doma:
1.ročník: hry se slovy, která obsahují S. Na začátku slova, na konci slova a nakonec uprostřed.
2.ročník: pracovní sešit str.14. Opakování psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.
3.ročník: Opravit diktát a přepsat ho správně. Vypracovat prac.list vyjm.slova po B,L,M, P opakování.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal: Hry s vyjmenovanými slovy a s podstatnými jmény. Moc nám pomáhají karty vyjm.slov co vytvořili třeťáci.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: S,s.
2.ročník: Eliška: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova opakování formou hry s korálky a krátký diktát.
3.ročník: Michal: Nejdříve byl diktát na opakování vyjm.slov po B,L,M a P. Po té jsme si slepili leporelo vyjm.slov po M.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: Autobus 72, 73, Krokování 72/3 neposedové 74/4 S sebou: Hrací kostka, FIGURKY 2
2.ročník: Hledáme názvy osad42/2. Slovní úlohy o penězích 42/1, 43/3 Kapitáni42 zahrada 44
3.ročník:Pohled zepředu – stavba podle portrétu. Pohled zepředu – stavba podle plánu62

ŠKOLA ÚTERÝ 12.3. 2019
Práce na doma:
1.ročník: opakování slov, která obsahují H. Na začátku slova, na konci slova a nakonec uprostřed.
2.ročník: pracovní sešit str.11.a 12.
3.ročník: Karty A5 k dodělání, na bílou čtvrtku: (pokud je to na měkkém papíře, nedá se dobře vyvěsit,
pokud je to na barevném papíře, nedá se úsporně kopírovat).
Hugo: pýcha, pytel, pykat
Máťa: pysk, netopýr, pýr
Žofka: slepýš, pyl, pýřit se
Vláďa: zpytovat, kopyto, čepýřit se
Jura: klopýtat, třpytit se

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, začínáme si hrát s podstatnými jmény. Zvládli jsme věci, zvířata a všechny tři rody.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: H,h. Elektronická kombinační hra a papírové vyšívání, pro nácvik jemné motoriky. Hra aktivity.
2.ročník: Eliška: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova: S/Z, Š/Ž, H/CH.
3.ročník: Michal: Diktát na opakování vyjmenovaných slov po B,L a M. Kontrola.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: Měření výšky a rozpětí.Stavba z krychlí 68, sčítací trojúhelníky 69/1.Krokování 61/1
2.ročník:Měření výšky a rozpětí.Zjišťujeme délku jména38/2. Poznávání obsahu obdélníku 39. Počet sourozenců. 39/3,38/1
3.ročník: Měření výšky a rozpětí.Indické násobení dvoumístných čísel. Maškarní přetahovaná 58. Náhodná procházka. Vývojový diagram 60.

ŠKOLA ÚTERY 5.3. 2019
Je Kazimíra, 5.3., mám kulaté narozeniny a těším se do školy!
Ráno mě děti na nádraží přivítaly narozeninovou písničkou, to bylo krásné!!! Všechny 3 skupiny dětí a všichni jejich průvodci zpívali Co se dneska slaví, čípak je to den? Naše milá Eliško, tak se hezky měj!
Díky kamarádi!!!
Vzali jsme to přes hřiště a přes les nad hřištěm.
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pohybovka při kytaře.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: D,d.
2.ročník: Eliška: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova: T/D, Ť/Ď, F/V
3.ročník: Michal: Slepili jsme si leporelo vyjm.slov po L.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: Krokování 61/1, součtové troj. 55/1, Hadi 61/3. Kostky 55/5. Rychlíci 60/1 šifra.
2.ročník: Počítáme do 100. Modelování úlohy o věku 34/1. Autobus 35/1 Zvířátka 35/3. Hrajeme Sovu36Nás. Obd.36/4
3.ročník: Jedna polovina jako číslo55/1. Schody a rovnice56/4. Zásobník slovních úloh 57.
Opakování do příště:
1.ročník: můžete s dětmi hledat slova, která obsahují písmenko D.
2.ročník: Pracovní sešit 2.díl,celá str.9.
3.ročník: Pracovní sešit: opakování celých vyjm.slov po M. (str.38-42). Nemusí splnit všechna cvičení, jen ať se dotknou všech vyjm.slov. Hlavně těch, která uvidíte, že jsou opravdu potřeba.

Prosím dokupte hlavně třeťákům lepidla. Moc nám chybí při zpracovávání leporel.