ŠKOLA PONDĚLKY září, říjen, litopad 2019

Pondělí 14.10.
Petra,Ben,Jana
1.blok
Na nádraží jsme si rozdali cvičení – scuvenger hunt – a děti měly po cestě zaškrtat rostliny a zvířata – slovíčka, která objeví. Viděly dokonce i butterfly. ( dirt, cloud, tree, grass,bee,butterfly, ant, worm, spider.. )
před jurtou nás kluci rozehřáli – děkuji hlavně Jurovi za přípravu a Timovi za improvizaci. na příště přislíbily holky : Anežka, Anemik a Anička. A potom jsme zkoušeli can / can’t a různé lehké a težší pohyby.
Zahráli jsme si SIMON SAYS – pohybová slovesa – dance, jump, turn around, run, walk, change your place, spin, hands up and down, stand on one foot, fly, …

2. blok
zopakovali jsme si opaky s říkankou – This is big big big this is small small small big small big small clap clap clap ( loud/ quiet, fast/ slow, happy/ sad, strong/ weak )
Rozdělili jsme se do skupin –
nejmladší Dolphins – víceprocvičovali body parts
Tigers a Foxes s Benem pracovali na – my SUPER HERO identity – what’s your name, how old are you , what’s your favorite – sport, colour, animal ..
Can you : sing, dance, play a musical instrument, stand on one foot for 5minutes..
podívali jsme se na Peppa pig – TALENT DAY https://www.youtube.com/watch?v=_TkCuaTr-7s

Po obědě bylo velké a zábavné vyrábění masek. vyžadovalo to docela trpělivost, soustředění a cit – jeden si lehne na zem a další mu na obličej kladou vlhké kousky sádry, která pomalu schnou.
Všichni se zapojili a masky vznikly skvělé. Kdo nestihl vyrobí příště – celý proces trvá chvilku.

závěrečný kruh na konec
Petra:)

Pondělí 7.10.
Petra, Ben, Jana
1.blok
Angličtina před jurtou. Počasí přálo a přestože ráno byly jen 2 stupně, mohli jme zůstat na rozcvičku venku. warm up – body parts and movements. Rozehřáli jsme těla a nejstarší kluci slíbili připravit si rozcvičku na přístě. A pak zvítězila hra – hey Mr. Indian what’s your favorite colour.
2.blok
procvičili jsme 4 roční období a počasí – slovíčka – sun, wind, cloud,sunny,windy, cloudy a vyrobili si weather forecast measure machine ..:) ..
Pokračovali jsme s tématem jídla – některé potraviny jsme rozdělili na healthy a not healthy.
po skupinkách jsme se podívali na Peppa pig windy autumn day https://www.youtube.com/watch?v=3CHBBRZ1cwY

3.blok
po obědě jsme se sešli se sochařkou Josefínou a domluvili se na maskách k sametovému posvícení.
závěrečný kruh na konec
Petra:)

pondělí 29.9.
Petra, Ben, Jana
Tentokrát bylo zajímavé počasí – i pro nová anglická slovíčka – strong wind, rain and also bright sun 🙂 děti přijely z pobytu spokojené a zdá se odpočaté.
1.blok – šli jsme rovnou do jurty, kde jsme přes pohybové cvičení s opakováním přešli na nové téma FOOD a hráli jsme hru s kartičkami HAMMER, která měla úspěch. cvičili jsme fruit and vegetables a I like a I don’t like. nová ( stará ) uvodní písnička – Hello hello – can you clap your hands, stomp your feet, turn around, change your place jump 3times ..
2.blok – rozdělené skupiny – práce s cvičeními na stole Dolphins – s Janou cvičili barvy a ovoce a zeleninu. Tigers a Foxes : s Petrou a Benem složitější spojovačky a otázky : Do you like ? yes I do , No I don’t. Breakfast / snack / lunch / dinner.
na závěr jsme si stihli vše společně ukázat a zopakovat.

3.blok – vyrobili jsme si krásné lucerničky obalené barevnými listy. Zaujalo to všechny, až na starší kluky, kteří neměli s sebou sklenici a nechtělo se jim, zkusili vymyslet co dělat místo toho a nakonec jsme dodělávali cvičení z angličtiny a malovali a přemýšleli o anglických písničkách, které poslouchájí.

nakonec závěrečný kruh.
Petra

Pondělí 9.9.
Petra, Ben, Jana
Máme za sebou druhé deštivé pondělí.Snad už příště vysvitne sluníčko, potřebujeme být ještě venku jako sůl. 1.blok : venku – přivítání s písničkou Who has come to play with us v různých napodobeninách. Slowly, fast, loud,silently.. Je potřeba trénovat koncentraci a trpělivost poslouchat druhé.
V jurtě jsme si zase zvědomili sounáležitost a propojení ve cvičení s klubíčkem, které mezi námi vytvoří sít, kterou každý ovlivnuje.
2. blok – rozdělení do skupin. Dolphins : pracovali s Janou na slovní zásobě – barvy a místa a předměty v jurtě.
White tigers a Snow Foxes s Benem na pasech. Ben nám ukázal svůj americký pas a vysvětlil na co slouží. Nejstarší Snow Foxes pak sami své pasy odprezentovali .
3.blok – vytvářeli jsme dream catchers – což se všem moc líbilo a budeme s nimi pokračovat i příště.
Na závěr jsme si celý den zreflektovali v kruhu.

Petra

Pondělí 2.9.
Petra Brandalíková, Ben Sasson, Jana Švecová

První den ve škole. Skoro plný počet školáků. Máme ve skupině 7 nových prvńáčků.
Dopoledne bylo velmi deštivé, tak jsme byli většinou v jurtě. Přesto se podařilo jít pěšky kolem malého hřiště a lesem. Po cestě jsme si zahráli seznamovací hry – s míčem a hru na upíra. Pak už jsme museli spěchat před deštěm.
1.blok – seznámení se zázemím a jurtou – zopakovali jsme si pravidla zázemí a jurty a sepsali dohodu společných pravidel pro pondělky. Pravidla jsme si také nakreslili a smlouvu podepsali a vystavili. Naučili jsme se písničku – Who has come to play with us.

2. blok – hráli jsme v prostoru na seznamování s anglickými výrazy – Hello, I am Petra, what’s your name? My name is. Nice to meet you. Bye
Rozdělili jsme se do 3 pracovních skupinek. Každá si vymyslela svoje jméno. Máme tedy – nejmenší, kteří s angličtinou začínají – DOLPHINS. Druháčky – kteří letos začnou pracovat s chitchatem – WHITE TIGERS a nejstarší, kteří mají zkušenost delší a budou nejvíc pracovat s Benem – FOXES
ve skupnách jsme si povídali o zkušenosti s angličtinou a našem záměru na tento rok.

3.blok – vyrábění s Janou – řekli jsme si představu náplně našich odpolední a co budeme vyrábět a potřebovat na příště. ( Dream catcher ) a nakreslili jsme si nejlepší momenty z prázdnin a povídali si o nich.

Petra

Napsat komentář