Úterky květen a červen 2019

ŠKOLA 21.5. 2019

Na nádraží jsme si udělali úvod do přídavných jmen. Každý v kruhu říkal jaký dnes je, veselý, uspěchaný, unavený, růžový… Celou cestu jsme pak sledovali a pojmenovávali jaké jsou věci okolo nás.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pokračování her na téma slovní druhy (podst.a příd.jména, slovesa). Hry se slovy, tvorba jednoduchých vět z náhodně poskládaných slov (přídavné jméno, podstatné jméno a sloveso), skupinové předvádění, hádání, co to bylo za slova. Vznikly docela vtipné scénky…:)

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Ráďa Švec (táta Beátky): X,Q,W.
2.ročník: Eliška: Podstatná jména a slovesa.
3.ročník: Michal: Slovní druhy obecně, členění na ohebné a neohebné, skloňování podst.jmen, časování sloves. Přídavná jména v prac.sešitě( budeme dokončovat příště). Diktát.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Eliška a Michal: 1.ročník: 97/2 krokování 102/1 krok 103/3 park 104/2 autobus 106/1 trio
2.ročník: 34/4 násobení 39/3 hra na kapitány 38/3 nás.10 37/hra rodina
3.ročník: 91/1,2 krokování čelem vzad 92/1,93/1 rodina 94/4 dělení se zbytkem. Opravdu nám chyběla kružítka.
Eliška a Michal

ŠKOLA 14.5. 2019
Ráno v zázemí byla Česká televize Déčko, která natáčela jak se učí v lesních školách a školkách do pořadu Wifina..?. Primárně natáčeli rozhovor na verandě s Káčou Kotkovou a den předškoláků, ale nakoukli i k nám do velké jurty. Děti byly naprosto přirozené, krásně řádily v rámci hry se slovními druhy.
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pokračování her na téma slovní druhy (podst.jména – druh, rod, číslo a slovesa).

Během přestávky za mnou přišla Petra Kasová, že školáci stále straší menší děti, tvrdí jim, že v rokli je pán s krvavým nožem. Sešli jsme se tedy v jurtě. Zjistila jsem, že toho pána kdysi viděl Vládík a upřímně řečeno, ani on si tím není nijak zvlášť jistý. Ostatní ho nikdy neviděli. Připomněli jsme si pravidlo z parlamentu, že pokud někoho v rokli uvidí/potkají půjdou za průvodcem mu to oznámit. Zároveň jsme si vysvětlili, že i šíření poplašných zpráv je nebezpečné, a že je to trestný čin.

2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: F jako fotbal:). Samostatné čtení a pracovní listy na téma strom, list a plod.
2.ročník: Eliška: Začali jsme slovní druhy, vybarvili jsem si domeček o 10ti patrech, v každém patře 1 slovní druh a začali jsme podstatná jména v pracovním sešitě.
3.ročník: Michal: Lepení leporela vyjm. slova po Z. Podstatná jména, slovesa v pracovním sešitě.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: 94/3 autobus 95/1 schody, 99/ park vybarvit cesty+99/2+101/3, 100/1hodiny 101/4zapiš počet
2.ročník: 28/3 širší rodokmen 33/2 nás. 9 35/2 části měsíce, 34/hra geodeska
3.ročník: 88/1 Dělení se zbytkem. 83/1,2 schody 84/kužel 85/jehlan

Na matematiku jsme psali rodičům, že třeťáci budou potřebovat kružítka.. Funkční měli Žofka a Máťa,Jurovo musel Michal opravit. Hugo a Vládík neměli kružítka vůbec. Nevím, co na to říct. Eliška

ŠKOLA 7.5. 2019
1.BLOK: Pohybovka:
Eliška a Michal, pokračování her s podstatnými jmény a tentokrát jsme začali i slovesa. Předvádění činností pohybem, děti hádají o jaké sloveso se jedná. V prvním kole si děti losovaly kartičky se slovesy, v dalších kolech zdatně sami vymýšlely svá slovesa. U podstatných jmen děti pracují ve skupinách (v rámci hry elektrika), buď vymyslí podst.jméno a u něj pak společně určují druh, rod a číslo nebo naopak dostanou zadání pro druh, rod a číslo a na něj vymýšlí vhodné podst.jméno. Vždy pak společně vytleskávají slabiky a hláskují vymyšlené slovo. Atd….
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: G, jako glóbus. Samostatné čtení a pracovní listy na téma Stavba květu.
2.ročník: Eliška: Slabiky dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.
3.ročník: Michal: Vytvořili jsme si karty a procvičovali vyjm. slova po Z. Slepili jsme karty vyjm.slov po V.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: Měření výšky a rozpětí. 91/5 93/1autobus 93/3 schody ,92/2 stavby, 96/3 zapiš počet
2.ročník: Měření výšky a rozpětí. 22/2 sova obrazce+vlast , 24/hra 27/hra rodina, 25/2 geodeska
3.ročník: Měření výšky a rozpětí. 75/1,2 dělení princip, 72/1, 74/1,2 kružnice, 86/válec

Eliška

.
Druháci str. 22, 24, 25, 27 prvňáci – krychle, autobus 91/5, 93/1 96/3 , schody – hraní si s kostkami, třeťáci – kruh, dělení jako postupné odčítání str.75, stovková tabulka str 73, na příště si vzít kružítka … Jura dělá málo, Tim a Hugo, moc povídání a málo práce…Anička Šulcová přinese lepidlo na počítadlo – dřevo – vteřinové nebo polyuretanové lepidlo, stoupla na něj a rozlomila ho.
Michal

Napsat komentář