Škola úterky březen a duben 2019

ŠKOLA ÚTERÝ 19.3. 2019
Prosím ať zítra, tj.20.3.přinese Žofka karty A5 s vyjm.slovy: slepýš, pyl, pýřit se a Jura: klopýtat, třpytit se.

Ráno na nádraží jsme si povídali o tom, co kdo čte. Spousta dětí čte už samo komiksy, pár dětem čtou rodiče, někdo už prostě čte knihy. Časem bych chtěla děti podpořit v nějakém čtenářském deníčku. Pokud už nějaký mají, mohou si ho přinést a prezentovat nějakou svou oblíbenou knihu.

Práce na doma:
1.ročník: hry se slovy, která obsahují S. Na začátku slova, na konci slova a nakonec uprostřed.
2.ročník: pracovní sešit str.14. Opakování psaní souhlásek uprostřed a na konci slova.
3.ročník: Opravit diktát a přepsat ho správně. Vypracovat prac.list vyjm.slova po B,L,M, P opakování.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal: Hry s vyjmenovanými slovy a s podstatnými jmény. Moc nám pomáhají karty vyjm.slov co vytvořili třeťáci.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: S,s.
2.ročník: Eliška: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova opakování formou hry s korálky a krátký diktát.
3.ročník: Michal: Nejdříve byl diktát na opakování vyjm.slov po B,L,M a P. Po té jsme si slepili leporelo vyjm.slov po M.

3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal: 1.ročník: Autobus 72, 73, Krokování 72/3 neposedové 74/4 S sebou: Hrací kostka, FIGURKY 2
2.ročník: Hledáme názvy osad42/2. Slovní úlohy o penězích 42/1, 43/3 Kapitáni42 zahrada 44
3.ročník:Pohled zepředu – stavba podle portrétu. Pohled zepředu – stavba podle plánu62

ŠKOLA ÚTERÝ 12.3. 2019
Práce na doma:
1.ročník: opakování slov, která obsahují H. Na začátku slova, na konci slova a nakonec uprostřed.
2.ročník: pracovní sešit str.11.a 12.
3.ročník: Karty A5 k dodělání, na bílou čtvrtku: (pokud je to na měkkém papíře, nedá se dobře vyvěsit,
pokud je to na barevném papíře, nedá se úsporně kopírovat).
Hugo: pýcha, pytel, pykat
Máťa: pysk, netopýr, pýr
Žofka: slepýš, pyl, pýřit se
Vláďa: zpytovat, kopyto, čepýřit se
Jura: klopýtat, třpytit se

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, začínáme si hrát s podstatnými jmény. Zvládli jsme věci, zvířata a všechny tři rody.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: H,h. Elektronická kombinační hra a papírové vyšívání, pro nácvik jemné motoriky. Hra aktivity.
2.ročník: Eliška: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova: S/Z, Š/Ž, H/CH.
3.ročník: Michal: Diktát na opakování vyjmenovaných slov po B,L a M. Kontrola.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: Měření výšky a rozpětí.Stavba z krychlí 68, sčítací trojúhelníky 69/1.Krokování 61/1
2.ročník:Měření výšky a rozpětí.Zjišťujeme délku jména38/2. Poznávání obsahu obdélníku 39. Počet sourozenců. 39/3,38/1
3.ročník: Měření výšky a rozpětí.Indické násobení dvoumístných čísel. Maškarní přetahovaná 58. Náhodná procházka. Vývojový diagram 60.

ŠKOLA ÚTERY 5.3. 2019
Je Kazimíra, 5.3., mám kulaté narozeniny a těším se do školy!
Ráno mě děti na nádraží přivítaly narozeninovou písničkou, to bylo krásné!!! Všechny 3 skupiny dětí a všichni jejich průvodci zpívali Co se dneska slaví, čípak je to den? Naše milá Eliško, tak se hezky měj!
Díky kamarádi!!!
Vzali jsme to přes hřiště a přes les nad hřištěm.
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal, pohybovka při kytaře.
2.BLOK: Český jazyk: 1.ročník: Anička: D,d.
2.ročník: Eliška: Psaní souhlásek uprostřed a na konci slova: T/D, Ť/Ď, F/V
3.ročník: Michal: Slepili jsme si leporelo vyjm.slov po L.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal:
1.ročník: Krokování 61/1, součtové troj. 55/1, Hadi 61/3. Kostky 55/5. Rychlíci 60/1 šifra.
2.ročník: Počítáme do 100. Modelování úlohy o věku 34/1. Autobus 35/1 Zvířátka 35/3. Hrajeme Sovu36Nás. Obd.36/4
3.ročník: Jedna polovina jako číslo55/1. Schody a rovnice56/4. Zásobník slovních úloh 57.
Opakování do příště:
1.ročník: můžete s dětmi hledat slova, která obsahují písmenko D.
2.ročník: Pracovní sešit 2.díl,celá str.9.
3.ročník: Pracovní sešit: opakování celých vyjm.slov po M. (str.38-42). Nemusí splnit všechna cvičení, jen ať se dotknou všech vyjm.slov. Hlavně těch, která uvidíte, že jsou opravdu potřeba.

Prosím dokupte hlavně třeťákům lepidla. Moc nám chybí při zpracovávání leporel.

Napsat komentář