Škola úterky leden a únor 2019

ŠKOLA ÚTERÝ 15.1. 2019
Pár dětí dnes nemělo pracovní sešity či prvňáci písanky, ve kterých měly domácí úkol z minula. Prosím ať si děti nosí prac.sešity, i když zadanou práci nemají hotovou:). Pokud sešity či písanky nemají, průvodci místo případné svačiny stojí u kopírky a kopírují materiál, aby děti měly na čem pracovat… Opravdu to docela zdržuje.
Při matematice nám opravdu chyběly od minula žádané figurky.

2. a 3. ročník má domácí úkol z pracovního sešitu. 2.tř.procvičování měkkých souhlásek, 3.tř.procvičování vyjm.slov po L. Mia má v pracovním sešitě a v písance písmeno A,a.

1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Pastelky, elektrika s češtinářskými úkoly dle úrovně. Protahování. Zpívání samohlásek, štěkání tvrdých souhlásek, špulení měkkých souhlásek.
2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř.L,l. Eliška 2.tř., měkké souhlásky. Michal 3.tř.vyjmenovaná slova po L.- karty s vyjmenovanými slovy a budeme dále procvičovat. Proběhl opakovací diktát na vyjm.slov po B a L.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal

ŠKOLA ÚTERÝ 8.ledna 2019
1.BLOK: Pohybovka: Eliška a Michal Turek. Kondice, posilování a protahování. Hra elektrika s češtinářskými úkoly dle úrovně. Hry s papírovou abecedou: Členění hlásek na samohlásky a souhlásky. Samohlásky zpíváme, tvrdé souhlásky vyslovujeme s výrazným bráničním výdechem (karatista), měkké souhlásky vyslovujeme za pomoci našpulených rtů (kapr).
2.BLOK: Český jazyk:
Anička Stanislavová: 1.tř. R jako rytíř. Práce na písmenku R nebyla jednoduchá, děti jsou pečlivé. Písanku dostaly na doma.
Eliška 2.tř., tvrdé souhlásky. Procvičení mají na doma.
Michal 3.tř.vyjmenovaná slova po L.
Vytvořili jsme karty s vyjmenovanými slovy po L a dále jsme procvičovali. Děti mají práci na doma. Příště čeká třeťáky diktát na vyjmenovaná slova po B.
Vytvořili jsme meziskupinku malých češtinářů na pomezí 1.a2.tř., tj. Anežka a Mia. Zatím s kombinováním kopírovaných materiálů. Příště už se posuneme k adekvátní učebnici.
3.BLOK: Matematika: Míša Višňa, Anička a Michal

Napsat komentář