Škola 2018 září – pátky

19.10.2018
Výlet do Srbska nás zavedl do pískovny, kde jsme si užili překrásný program stavby domů. Ukázalo se, že nejlepší rozložení sil bylo ve třech skupinkách. Dvě skupiny sestoupily na dno pískovny a stavěly z pneumatik; jedna zůstala nahoře a stavěla z kamenů. Po příbězích a procesu stavby byla lačnost u dětí veliká; po teorii a bádání nad objevy Mezopotámie již zdaleka tak ne. Nanosili jsme si i malé kameny a z nich vytvořili lva jako mozaiku. Lev patřil v Mezopotámské provenienci jako atribut k bohyni Ištaře / Innaně. Také jsme si vyzkoušeli v praxi, jak fungují vodní hodiny: za účelem ověření jejich funkceschopnosti jsme uskutečnili dobrovolný běžecký závod. A zjistili jsme menší nedostatky, věci, které by bylo napříště potřeba vylepšit. Ze dne máme spoustu fotek, takže až bude chvíle, Magdalena je pošle na internet ke shlédnutí. 🙂

Sebastián

5.10.2018
První říjnový pátek jsme měli krásný den. Sluníčko nám přálo. Děti byly popravdě strašně rozdováděné, takže jsem si trochu odkrouhl hlasivky dnes, ale zvládli jsme vše nakonec docela pěkně a v některých ohledech nabrali trochu podnětů k proměně utváření programu. Tak jako vždy se objeví ve společném prostoru nové učení i pro učitele.. 🙂
Začali jsme jógou. V nové jurtě jsme použili kožešiny a koberečky a posloužily nám výborně, předně proto, že nám pan Platil skvěle jurtu předtím vytopil.

Po józe jsme si rozdali otázky týkající se přechodu mezi paleolitem, mezolitem a neolitem a děti na nich pracovaly ve třech skupinkách. Co bylo průvodním jevem ústupu doby ledové? Jak se měnilo užívání nástrojů s příchodem neolitické revoluce? Jaké měli tehdejší lidé ozdoby? Co to byl kult lebek? A další otázky, na které jsme následně hledali odpověď.

Pak některé holky s Majdou pekly koláč a kluci a další holky se vydali na fotbal…

Posléze po prima obědě jsme navázali programem kreslení zátiší. Podzimní zelenina a ovoce hlinkou. Pro děti to bylo asi trochu abstraktní a tak se jim nedařilo úplně se zabrat do kresby, ale alespoň si trochu vyzkoušeli klasický žánr, a příště třeba zkusíme něco víc živelného… 🙂

S et M

21.9.2018
Na závěr letních dní – vzato jak ze strany kalendářního času, tak z pohledu teploty tomuto dni souzené – jsme se věnovali ráno cvičení jógy ve velké jurtě. Cvičila opět asi polovina dětí – a docela s chutí. Pak jsme se setkali v jurtě školní a ve třech skupinkách odpovídali na otázky ohledně doby PALEOLITU, od kdy stopujeme první život lidský. Skupiny pracovaly na odpovědích samostatně a na závěr prezentovaly své otázky a odpovědi ostatním. Napsali jsme si také několik tematických slov hůlkovým a někdo i psacím písmem do nových sešitů, které dětem donesla Magdalena. Pak jsme se pohodlně usadili a Majda nám pustila z MacBooku fotky jeskynních kreseb (převážně z Francie a Španělska). Hodnotili jsme nejen vizuální zdařilost malby, ale i způsob provedení malby – techniku. Pak jsme si dali přestávku a před obědem se pustili do malby velkého společného jeskynního obrazu. Používali jsme hlinku a uhlíky a malovali zvířata i zkameněliny. Děti si to myslím docela užívaly – stopy této malby jste možná postřehli i vy, rodiče, při předávce: tu a tam červeň ve vlasech / na obličeji či jinde po těle a na oblečení. Snažili jsme se samozřejmě o přísná preventivní opatření, ale uhlídat děti čisté jako andílky bylo nad naše síly… :-). Po dobrém obědě jsme si trochu odpočinuli a děti se věnovaly hrám. Pak kdo měl zájem ještě maloval za pomoci hlíny s vodou a kurkumy s vodou další obraz, tentokrát již každý svůj. A na závěr jsme se pustili do čtení komiksového příběhu z doby paleolitu, abychom si ještě lépe dokázali představit, jak se lidem v době okolo 200 000 – 20 000 ANTE asi žilo. Příště máme v plánu se zase posunout časem k dalšímu stádiu lidské kultury, k době BRONZOVÉ…
Sebastián a Magdaléna

Napsat komentář