Pondělí únor škola

11.2.

Nádraží, how many are we, how many girls and boys, where do we go, yurt, forest, river, playground…Yurt, Zoro is leader, lets go. V jurtě začínáme rovnou angličtinou, cvičíme slovní zásobu těla a zvířat. Who are you, whats your name.  Na žádost Olíka hrajeme hru Petra says, cvičíme slovesa. Všichni se zapojují a když se začnou vrtět a hemžit, hned zčerstva zkoušíme hru ze sobotního semináře „Stand up“ a všichni opravdu vyvíjí hodně síly a chtějí si to zkusit. Jeden je na čtyřech a pokuší se vstát, tři mu brání. Následuje sváča a po ní pracujeme s nakopírovanými papíry. Straší gramatiku otázek, záporů a časování have you got, mladší procvičují zvířata a I have got. Dneska jsem velmi chválila Vláďu a Olíka, na začátku jsme se domluvili, že i když je Vláďa na náhradě, nebude lákat Olího nepracovat a zapojí se s námi. A opravdu oba se zapojovali a ukázali svoje znalosti. Před obědem trocha Ypsilonie a po o hudebka. Vzpomínáme na loňskou píseň o průvodcích a doskládáváme konečně Gorilu a zapisujem jí na papír. Tonda hraje doprovod na dva nástroje naráz, Matěj a Maruška pilně skládají verše. Nakonec dle kolečka úklid, parádně to funguje, každý bez reptání splní svůj úkol a frčíme na vlak. Prima den se sluncem a sněhem.

5.2.

Angličtina. Dnes mrzlo a děti jednohlasně chtěly do jurty. Olí, Jura, Ota, Matěj, Zoro, Noe , Maruška, Beri a Ludvík. Olík byl leader, u nádraží How many are we, how many boys, how many girls, how many women? Cestou lets go, lets stop, wait, we are not all, turn right, turn left..

V jurtě po krátké sváče Simon says, která procvičila činnosti, jump, run, turn around, walk, sit down, stand up, and touch your… a části oblečení, které se  učíme již druhým týdnem..trousers, jumper, hoodie, socks, t shirt, dress, skirt, skarf, hat…Poté hra na Mr. Robot, kde opět cvičíme slovesa, dance, sing, whisper, hide, stand on your head .. a také se dost smějeme.

Hrajeme paměťovou hru s kartičkami s oblečením, ale koncentrace upadá, dáváme si pauzu. Po pauze procvičujeme slovní zásobu těla, nejdřív Petra ukazuje na sobě a říká a pak se rozdělujeme na dva týmy, Grrr Pearls a Angry Tigers a hrajeme napínavou hru se slovní zásobou těla. Ota a Matěj excelují u tigrů, perly zachraňuje Zoro s Olím. Nakonec remíza 8:8.

Bereme si sešity a nakopírované materiály, Petra se staršími se učí a procvičuje tvary slovesa have got. Já s menšími opakuji části těla a barvy , please colour in black tooth…. a nakonec cvičíme I have got a malujeme monster -I have got trhree legs, I have got biiig belly etc.

Děti dnes byly velmi pozorné a spolupracující, s Petrou jsme měly pocit dobře odvedené práce a dojem, že všechny nás to bavilo.

Po obědě fotbal a hudebka s Michalem, pokračujeme v hudebních klasicích, po Bachovi následuje Mozart a od něj se dostáváme k obecnému rozdělení hudby do žánrů, dnes se věnujeme tedy klasické hudbě, povídáme si jak je složitá a vrstvená, posloucháme jednotlivé nástroje v orchestru. Bohužel děti vydaly svou dávku soustředění dopoledne, takže se zájmem se zapojuje jen Ota a Zoro, Matěj s Jurou studují mapu světa, Beri je ve školce, kde si vyrábí masku, Noe a Oliver jsou nakonec posláni hrát si ven, jelikož v jurtě svou hrou ruší. Závěrečný úuklid probíhá dle znovu zavedeného kolečka služeb a je opravdu super, jak každý se zapojí a za chvíli je hotovo a čisto. Takže prima den.

Napsat komentář